Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Groupes parlementaires
Groupes parlementaires

Fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale (art.20) 25/11/2022 428 Examination fr
Moțiune simplă asupra politicilor desfășurate de Ministerul Justiției în domeniul justiției 17/11/2022 423 Rejected fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Fiscal nr.1163/1197 16/11/2022 416 Examination fr
Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea modalității și a condițiilor de organizare și desfășurare a concursurilor publice privind numirea în funcțiile publice din domeniul justiției 16/11/2022 417 Examination fr
Proiectul de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova (art.90`2, 400) 10/11/2022 412 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale nr.289/2004 (art.7) 07/11/2022 408 Examination fr
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.93/198 cu privire la patenta de întreprinzător (art.4) 03/11/2022 406 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la interzicerea deconectărilor de la servicii locativ-comunale în perioada rece a anului 01/11/2022 400 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.76`1; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.52; ș.a.) 31/10/2022 399 Examination fr
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de membru al Curții de Conturi 18/10/2022 383 Approved fr
Proiectul de lege privind moratoriul asupra deconectărilor de la servicii locativ-comunale în perioada rece a anului 06/10/2022 375 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de executare – art.235; Codul fiscal – art.53`4) 04/10/2022 372 Examination fr
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului RM 15/09/2022 355 Rejected fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1134/1997 cu privire la societățile pe acțiuni – art.65, 651; Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală – art.8) 27/07/2022 324 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privatizării fondului de locuințe nr.1324/1993 – art.23; Legea condominiului în fondul locativ nr.913/2000 – art.14) 27/07/2022 325 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea privind contracararea activității extremiste nr.54/2003 15/07/2022 310 Examination fr
Proiectul de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament 14/07/2022 299 Approved fr
Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat ”Prima Casă” (art.6) 14/07/2022 302 Examination fr
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului 13/07/2022 286 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic pentru pregătirea elevilor din învățământul obligatoriu de noul an școlar 07/07/2022 280 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la importul unui mijloc de transport 28/06/2022 260 Approved fr
Moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Finanțelor 20/06/2022 248 Rejected fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj nr.105 din 14 iunie 2018 (art. 36) 17/06/2022 244 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art. 87 și art. 183) 17/06/2022 245 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 423'¹⁰ din Codul Contravențional al Republicii Moldova, nr. Nr. 218 din 24.10.2008 16/06/2022 243 Retracted fr
Proiectul de hotărâre asupra Raportului Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în RM pentru anul 2020 15/06/2022 238 Examination fr
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.13) 09/06/2022 230 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.171; Legea nr.499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni – art.131) 09/06/2022 231 Examination fr
Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea cu privire la energetică nr.174/2017 – art.5, Capitolul III; Legea cu privire la eficiența energetică nr.139/2018) 02/06/2022 212 Examination fr
Moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare 02/06/2022 218 Rejected fr
Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de membru al Curții de Conturi în urma expirării termenului pentru care a fost numit 23/05/2022 195 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind inițierea procedurii de demitere a conducerii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 19/05/2022 192 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale nr.591/1999 (art.2, 9, 10 ș.a.) 12/05/2022 180 Examination fr
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2021 11/05/2022 178 Approved fr
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul general al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2021 05/05/2022 165 Approved fr
Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor emiterii Garanțiilor de stat nr.807/2014 și nr.101/2015, precum și a emisiunii monedei naționale 05/05/2022 166 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2018 (art.69, 70) 22/04/2022 158 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul subsolului nr.3/2009 – art.70; Legea privind finanțele publice locale nr.397/2003 – art.5) 22/04/2022 157 Examination fr
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de membru al Curții de Conturi 18/04/2022 140 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat 08/04/2022 129 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (art.18, 21, 48 ș.a.) 07/04/2022 127 Examination fr
Proiectul de hotărâre privind rezultatul audierilor cu privire la diminuarea rezervelor valutare de stat 31/03/2022 113 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2018 (art.115, 126, 127, ș.a.) 31/03/2022 114 Examination fr
Proiectul de lege privind statutul de neutralitate permanentă 29/03/2022 102 Examination fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.41/2022 privind declararea stării de urgență (art.61) 23/03/2022 91 Approved fr
Proiectul de lege privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și tratamentul balnear și de recuperare 22/03/2022 85 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.80/2010 – art.2, 4, 8; Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/ 22/03/2022 86 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997 (art.96, 104) 21/03/2022 84 Rejected fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.41) 16/03/2022 80 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.22, 32, 53) 11/03/2022 74 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii achizițiilor publice nr.131/2015 (art.65) 07/03/2022 67 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr.205/2021 (art.2) 07/03/2022 68 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii 24/02/2022 55 Rejected fr
Proiectul de lege cu privire la prelungirea termenelor de declarare și achitare a impozitului pe venit anul 2021, pentru persoanele juridice și fizice 24/02/2022 57 Retracted fr
Proiectul de lege pentru anularea majorării de întârziere și a amenzilor 24/02/2022 56 Rejected fr
Proiectul de lege privind măsurile economice și sociale anticriză aplicabile pentru micșorarea impactului generat de criza energetică ți pandemia COVID-19 24/02/2022 54 Examination fr
Proiectul de lege privind compensarea majorării prețurilor la pâine pentru unele categorii de consumatori 10/02/2022 39 Examination fr
Proiectul de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament 02/02/2022 28 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.10, 2522; Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 – art.23) 22/12/2021 407 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisei parlamentare speciale pentru revizuirea modificărilor operate în legislația în vigoare cu privire la Procuratură, contrare recomandărilor enunțate în Avizul Comisiei de la Veneția nr.1058/2021, adoptat la 16/12/2021 402 Examination fr
Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Avocatului Poporului 08/12/2021 385 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind revocarea din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor 25/11/2021 373 Examination fr
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de membru al Curții de Conturi 16/11/2021 354 Approved fr
Moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Sănătății în domeniul sănătății, gestionarea ineficientă a crizei sanitare cauzate de pandemia de COVID-19 11/11/2021 348 Rejected fr
Proiectul de lege privind compensarea tarifelor la gazele naturale utilizate de consumatorii gospodăriilor casnice 09/11/2021 340 Examination fr
Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea procesului de vaccinare a populației împotriva virusului COVID-19 04/11/2021 330 Examination fr
Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea modalității și a condițiilor de procurare a gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova 04/11/2021 329 Examination fr
Proiectul de hotărâre pentru completarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.114/2021 privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale 02/11/2021 317 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru completarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.115/2021 privind confirmarea componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale 02/11/2021 318 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.114/2021 privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale 28/10/2021 307 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.115/2021 privind confirmarea componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale 28/10/2021 308 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament 25/10/2021 300 Approved fr
Moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Justiției în domeniul justiției. Subminarea principiilor statului de drept și subordonarea justiției 14/10/2021 285 Rejected fr
Proiectul de lege privind fondarea Centrului Istoric ”Cetatea Soroca” 12/10/2021 275 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.25; Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.2, 5, 8; ș.a 01/10/2021 264 Retracted fr
Proiectul de lege privind modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.891) 01/10/2021 263 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr.255 din 16.12.2021 (art.1, anexa nr.1) 30/09/2021 258 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 136 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 02/09/2021 211 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la protecția socială a copiilor războiului 01/09/2021 210 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la veterani nr.190-XV din 08.05.2003 (art.6, 9, 111, ș.a.) 01/09/2021 209 Examination fr
Proiectul de lege privind capitalul familial 26/08/2021 206 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.9, anexa nr.10) 25/08/2021 204 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondului de susținere a populației nr.827/2000 (art.4, 51) 25/08/2021 203 Examination fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 24/08/2021 200 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică (art.11) 24/08/2021 201 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice (art.83) 24/08/2021 202 Examination fr
Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru evaluarea gestionării integrate a resurselor de apă din bazinul râului Nistru și afluenților săi 24/08/2021 195 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic pentru pregătirea elevilor din învățământul obligatoriu de noul an școlar 12/08/2021 184 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.338/1994 privind drepturile copilului (art.10) 12/08/2021 183 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020 (art.2) 09/08/2021 172 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural 09/08/2021 171 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.15; Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164/1997 – art.24) 09/08/2021 176 Examination fr
Proiectul Codului funciar 09/08/2021 173 Rejected fr
Proiectul de lege privind organismele modificate genetic 09/08/2021 170 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.3, 211; Codul contravențional nr.218/2008 – art.273, 414) 09/08/2021 175 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul vamal nr.1149/2000 – art.22; Legea nr.1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice – art.101) 09/08/2021 174 Examination fr
Proiectul de hotărâre privind revocarea din funcția de membru al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 30/04/2021 144 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021, nr.258 din 16.12.2020 (art.2) 26/04/2021 141 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolului 20 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 26/04/2021 140 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.9, anexa nr.10) 23/04/2021 131 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități – art.23; Legea culturii nr.413/1999 – art.22) 23/04/2021 137 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.11; Legea nr.789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție – art.10) 23/04/2021 136 Retracted fr
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației cu privire la recunoașterea caracterului captiv al Curții Constituționale 23/04/2021 132 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător al Curții Constituționale 23/04/2021 135 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului nr.121 din 16 august 2019 privind numirea unui judecător al Curții Constituționale 23/04/2021 133 Approving fr
Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru elaborarea proiectelor de legi privind reforma constituțională 22/04/2021 129 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a directorului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 21/04/2021 123 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern 20/04/2021 120 Approving fr
Proiectul de lege privind modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021 nr.256/2020 (art.1, anexa nr.1.1, anexa nr.1.2, ș.a.) 20/04/2021 121 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul contravențional nr.218/2008 – art.471, 472; Codul penal nr.985/2002 – art.79/1) 16/04/2021 115 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 14 din Legea nr.190/2003 cu privire la veterani 15/04/2021 112 Retracted fr
Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție 14/04/2021 111 Retracted fr
Proiectul de lege privind compensarea tarifelor la energia electrică utilizată de consumatorii gospodăriilor casnice 14/04/2021 109 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 (art.1, 2) 14/04/2021 110 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea art.270 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova 13/04/2021 107 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondului de susținere a populației nr.827/2000 (art.4, 51) 08/04/2021 102 Retracted fr
Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor presupusei răpiri a ex-judecătorului ucrainean, Mykola Chaus 07/04/2021 100 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.14/2021 cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru evaluarea gestionării integrate a resurselor de apă din bazinul râului Nistru și al afluenților săi 31/03/2021 97 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privind delimitarea proprietății publice nr.29/2018 – art.5, 7, 8, ș.a.; Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.101) 31/03/2021 96 Retracted fr
Proiect de hotărâre privind declararea stării de urgență 31/03/2021 95 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 161 al Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 30/03/2021 92 Approving fr
Proiectul de lege privind abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015 30/03/2021 91 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1435/2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița din r 25/03/2021 87 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl 23/03/2021 83 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la blocul locativ din strada Alba Iulia nr.91/3, mun.Chișinău, destinat participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomo Electrică Cernobîl 23/03/2021 82 Examination fr
Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020 (art.4, 8, anexa nr.1, anexa nr.2, ș.a.) 23/03/2021 86 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Denis Ulanov 22/03/2021 80 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlament Petru Jardan 22/03/2021 78 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Denis Ulanov 22/03/2021 79 Approved fr
Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător 18/03/2021 77 Retracted fr
Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea unei comisii speciale pentru elaborarea unor proiecte de legi pentru modificarea legislației privind prevenirea și combaterea îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibi 18/03/2021 76 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea art.7 alin.(3) al Legii nr.133/2008 cu privire la ajutorul social 17/03/2021 74 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 299 al Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 17/03/2021 73 Approved fr
Proiectul de lege privind modificare unor acte normative (Legea nr.1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2) 16/03/2021 72 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr.60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități – art.17; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.240) 15/03/2021 71 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind rezultatul audierilor cu privire la creșterea prețurilor la carburanți 12/03/2021 69 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.13; Legea nr.255/2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021 – art.1, Anexa nr.1, Anexa nr.2; Legea nr.258/2020 bugetului 11/03/2021 66 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative 10/03/2021 62 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr.220/2007 (art.161, 17) 03/03/2021 49 Examination fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.149/2019 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (art.3) 03/03/2021 48 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului 02/03/2021 45 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la importul unui instrument muzical 17/02/2021 33 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1260/2002 cu privire la avocatură (art.4, 11, 13, ș.a.) 10/02/2021 28 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de anchetă privind analiza situației economico-financiare de la I.S. ”Calea Ferată din Moldova” și rezultatul activității ramurii de transport feroviar pentru perioada 2010-2020 27/01/2021 15 Approved fr
Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru evaluarea gestionării integrate a resurselor de apă din bazinul râului Nistru 27/01/2021 17 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 25/01/2021 11 Approved fr
Proiectul de hotărâre cu privire la numirea în funcție a unor membri ai Comisiei de certificare 23/12/2020 529 Approved fr
Proiectul de hotărâre cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare din anul 2020 16/12/2020 521 Approving fr
Proiectul de lege privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și tratamentul balnear și de recuperare 16/12/2020 519 Approving fr
Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile nr.216/2020 16/12/2020 520 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.41, 42) 10/12/2020 502 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1, 2) 10/12/2020 509 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (art.111) 10/12/2020 510 Retracted fr
Proiectul de lege pentru completarea și modificarea articolului 44 din Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr.1544 10/12/2020 512 Retracted fr
Proiectul de lege pentru completarea și modificarea Legii nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (art.11, 121, 19, ș.a.) 10/12/2020 511 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la exercitarea profesiei de psiholog 10/12/2020 503 Retracted fr
Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție 07/12/2020 499 Examination fr
Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție 07/12/2020 501 Retracted fr
Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție 07/12/2020 498 Retracted fr
Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție 07/12/2020 500 Examination fr
Proiectul de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului 04/12/2020 494 Approving fr
Proiectul de lege cu privire la cultura fizică și sport 04/12/2020 492 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură civilă nr.225/2003 – art.236, 389; Codul administrativ nr.116/2018 – art.226, 240; ș.a.) 04/12/2020 488 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr.132/2016 (art.32, 36, 40, ș.a.) 04/12/2020 495 Approved fr
Proiectul de lege privind abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015 04/12/2020 491 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor (art.24, 25, 47, ș.a.) 03/12/2020 485 Approved fr
Proiectul de lege privind lustrația și curățarea autorităților statului de influența oligarhică 03/12/2020 486 Retracted fr
Proiectul de lege privind modificarea și abrogarea unor acte normative (Legea nr.330/1999 cu privire la cultură fizică și sport – anexa; Legea nr.151/2018 cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil) 01/12/2020 478 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.753/1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al RM – art.1, 13; Legea nr.170/2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate – art.17, 40, 44) 01/12/2020 481 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova 01/12/2020 477 Approved fr
Proiectul de hotărâre cu privire la numirea în funcție a unui viceguvernator a Băncii Naționale a Moldovei 27/11/2020 471 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.44, 441, 442, ș.a.) 26/11/2020 469 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri 26/11/2020 468 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral al RM nr.1381/1997 – art.1841; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199/2010 – anexa; ș.a.) 26/11/2020 470 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.152/2014 privind Codul educației al Republicii Moldova (art.18, 21, 48, ș.a.) 26/11/2020 467 Retracted fr
Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului 25/11/2020 465 Approved fr
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitată în 23/11/2020 458 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la statutul limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova 23/11/2020 459 Retracted fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 4, 5, ș.a.) 23/11/2020 460 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la Ordinul Medicilor din Republica Moldova 20/11/2020 457 Retracted fr
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ 08/10/2020 420 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului penal 08/10/2020 421 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la importul unor bunuri 29/09/2020 406 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară (art.2, 3, 4, ș.a.) 22/09/2020 398 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.32, 33, 37) 21/09/2020 393 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.160/2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de 17/09/2020 391 Approving fr
Proiect de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție ”Valkaneș” 11/09/2020 387 Approved fr
Proiectul de lege privind importul unor mijloace de transport 08/09/2020 380 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii cinematografiei nr. 116/2014 (art.1, 2, 4, ș.a.) 12/08/2020 362 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 215/2016 cu privire la tineret (art.2, 6, 81, ș.a.) 12/08/2020 361 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.1, 2, 5; Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.4) 16/07/2020 329 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.4, 101, 17, 18) 16/07/2020 330 Approved fr
Proiectul de lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Găgăuz-Yeri) 16/07/2020 328 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (art.3, 4, 5, ș.a.) 14/07/2020 322 Retracted fr
Proiectul de lege privind importul unor autospeciale 13/07/2020 317 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție 02/07/2020 293 Examination fr
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 01/07/2020 291 Retracted fr
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului Audiovizualului 22/06/2020 270 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul electoral nr.1381/1997 – art.1, 8, 15, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.52, 400, 4235; ș.a.) 19/06/2020 263 Examination fr
Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea tuturor circumstanțelor preluării forțate (atac de tip raider) a acțiunilor băncilor comerciale, companiilor de asigurări/reasigurări din Republica Moldova, exercitat 17/06/2020 252 Approving fr
Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de director adjunct al Centrului Național Anticorupție 16/06/2020 248 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (Anexa nr.3, art.351) 11/06/2020 235 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.135, 136, 1841; Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare – art.3) 11/06/2020 233 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de director adjunct al Centrului Național Anticorupție 09/06/2020 227 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995 (art.20, 21, 35'1) 21/05/2020 195 Approved fr
Proiectul de lege pentru completarea Codului Civil al RM nr.1107-XV din 06.06.2002 (art.1602) 14/05/2020 188 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 123 din Codul electoral 12/05/2020 177 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea cu privire la actele normative – art.III; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.24) 12/05/2020 178 Approved fr
Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor Președintelui Republicii Moldova 11/05/2020 172 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea Codului aerian nr.301 din 21.12.2017 (art.5, 6, 7, ș.a.) 08/05/2020 171 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea Codului transporturilor rutiere nr.150 din 17.07.2014 (art.5, Titlul III) 08/05/2020 170 Approving fr
Proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 06/04/2020 149 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr.320/2012 (art.15) 27/03/2020 142 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Codul jurisdicției constituționale – art.4, 38; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.4, 25; Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție – art.2, 16; ș.a.) 17/03/2020 131 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind numirea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 17/03/2020 129 Approving fr
Proiectul de lege privind modificarea Legii pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr.797/1996 (art.28'1) 17/03/2020 134 Approved fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.80/2019 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului 05/03/2020 101 Approving fr
Proiectul de lege pentru completarea articolului 181 al Legii nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică 24/02/2020 69 Approved fr
Proiectul de lege privind importul unui autovehicul 20/02/2020 66 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al RM nr.218/2008 (art.400, 439) 14/02/2020 56 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr.1216/1992 14/02/2020 55 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 14 al Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756/1999 13/02/2020 52 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament 11/02/2020 39 Approving fr
Proiectul de lege pentru completarea art.10 alin.(2) al Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172 din 19.02.2019 10/02/2020 38 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.278/2007 privind controlul tutunului (art.25, 251) 06/02/2020 34 Retracted fr
Proiectul de hotărâre cu privire la adoptarea unei Declarații privind dosarele politice ale persoanelor persecutate de către regimul oligarhic 06/02/2020 35 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 al Legii nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală 06/02/2020 33 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 21 din Legea nr.306/2018 privind siguranța alimentelor 05/02/2020 25 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.142/2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior, ciclul I 05/02/2020 26 Retracted fr
Proiectul de hotărâre privind raportul Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare şi desfăşurare a privatizării şi concesionării proprietăţii publice începînd cu anul 2013 asupra evaluării modului de pregătire și desfășurare a procesului d 27/01/2020 10 Approving fr
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (pct. 6.1) 23/01/2020 8 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la statutul etnocultural al raionului Taraclia 15/01/2020 2 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 41 din Legea nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare 20/12/2019 324 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătății – art.51'1; Codul educației – art.53) 19/12/2019 319 Retracted fr
Proiectul de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament 19/12/2019 321 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011 (art.27) 19/12/2019 320 Approved fr
Proiectul hotărârii privind demisia unui deputat în Parlament 18/12/2019 315 Approving fr
Proiectul hotărârii privind demisia unui deputat în Parlament 18/12/2019 318 Approving fr
Proiectul de hotărâre privind eliberarea unui judecător al Curții Supreme de Justiție din funcția de judecător și vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție 17/12/2019 313 Approving fr
Proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 17/12/2019 312 Approving fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.80/2019 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (art.1) 13/12/2019 309 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.150 din 17.07.2014 privind aprobarea Codului transporturilor rutiere (art.1, 5, 31'1, ș.a.) 11/12/2019 304 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind Institutul Național al Justiției nr.152/2006 – art.28; Legea cu privire la Procuratură nr.3/2016 – art.20) 05/12/2019 301 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 04/12/2019 294 Approving fr
Proiectul de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului 28/11/2019 275 Approving fr
Proiectul de hotărâre privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului 28/11/2019 286 Approving fr
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului 14/11/2019 264 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli – art.3, 17, 20, 23, 24; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14) 08/11/2019 255 Approving fr
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Republicii Moldova 08/11/2019 256 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.8) 05/11/2019 250 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr.1544/1993 (art.37, 46) 05/11/2019 251 Approved fr
Proiectul de lege pentru completarea anexei nr.8 din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 16/10/2019 231 Retracted fr
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare 11/10/2019 229 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 33 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii 09/10/2019 227 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea art.29 din Legea cu privire la asigurări nr.407-XVI din 21.12.2006 04/10/2019 225 Approved fr
Proiectul de lege privind importul unor autovehicule 25/09/2019 209 Retracted fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente – art.4; Legea nr.105/2003 privind protecția consumatorilor – art.25) 19/09/2019 202 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 19 dom Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică 19/09/2019 201 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (art.8, 13) 19/09/2019 203 Approved fr
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 03/09/2019 182 Approving fr
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 03/09/2019 183 Approving fr
Proiectul de hotărâre privind numirea unor judecători ai Curții Constituționale 15/08/2019 177 Approving fr
Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de director adjunct al Centrului Național Anticorupție 14/08/2019 175 Approving fr
Proiectul de hotărâre pentru completarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 31/07/2019 166 Approving fr
Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.48/2019 pentru constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă de s.a. 30/07/2019 160 Approving fr
Proiectul de hotărâre privind înaintarea candidaturii la funcția de Procuror general interimar al Republicii Moldova 29/07/2019 159 Approving fr
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție 29/07/2019 158 Approving fr
Proiectul de hotărâre privind adoptarea Apelului Parlamentului Republicii Moldova în adresa comunității internaționale cu privire la necesitatea impunerii sancțiunilor personale asupra lui Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, deputați în Parlamentul Republici 26/07/2019 154 Retracted fr
Proiectul legii privind scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția Complexului Sportiv ”V.Mumjiev”s.a 26/07/2019 152 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 19 din Legea muzeelor nr.262/2017 17/07/2019 136 Approved fr
Proiectul legii pentru instituirea moratoriului asupra modificării planului urbanistic al mun.Chișinău 16/07/2019 132 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale nr.591/1999 (art.20) 16/07/2019 130 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii privind fondurile ariilor naturale protejate de stat nr.1539/1998 (art.73'1) 16/07/2019 131 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei speciale pentru elaborarea proiectului de lege privind aprobarea planului urbanistic al mun.Chișinău 16/07/2019 133 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308/1997 (art.4, 8, 9, 10) 16/07/2019 129 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 41 din Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 12/07/2019 120 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (art.3, 4) 12/07/2019 119 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind instituirea moratoriului asupra proceselor de privatizare a bunurilor publice 12/07/2019 122 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind înaintarea recomandărilor unor autorități publice 12/07/2019 121 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.46/2013 privind scutirea Consiliului orășenesc Ceadîr-Lunga de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren atribuit pentru construcția unui complex sportiv 11/07/2019 116 Examination fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei – art.26; Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor – art.28) 10/07/2019 114 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la constatarea neîntrunirii condițiilor de numire în funcția de Procuror General a lui Eduard Harunjen 09/07/2019 111 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului Contravențional al RM nr.218 din 24.10.2008 (art.408'2,423'10) 09/07/2019 113 Examination fr
Proiectul hotărîrii privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului 04/07/2019 102 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a directorului adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 25/06/2019 91 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a directorului Serviciului de Informații și Securitate al RM 24/06/2019 87 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea Legii securității statului nr.618-XIII din 31 octombrie 1995 (art.12) 24/06/2019 86 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 (art.90, 92) 17/06/2019 70 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.753-XIV din 23.12.1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al RM – art.1, 13; Legea nr.170-XVI din 19.07.2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate – art.17, 40 17/06/2019 71 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului 17/06/2019 74 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind stabilirea datei pentru alegerile locale generale 17/06/2019 69 Approving fr
Proiectul legii privind capitalul familial 12/06/2019 65 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (art.9, 15'2, 13, 21, 27, 33) 12/06/2019 64 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind adoptarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova 09/06/2019 61 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 08/06/2019 59 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației privind condamnarea tentativei de uzurpare a puterii în favoarea Partidului Democrat din Moldova și Vladimir Plahotniuc de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova 08/06/2019 60 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.134-XVI din 13.06.2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (art.1, 6, 7 ș.a.) 08/06/2019 58 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului fiscal (art.103, 124) 16/05/2019 48 Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 4 din Legea nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător 17/04/2019 45 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158/2008 (art.57, 64) 16/04/2019 41 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cetățeniei nr.1024/2000 – art.17, 18, 24, ș.a.; Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător nr.81/2004 – art.12; Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova 16/04/2019 42 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 23 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995 16/04/2019 44 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 20 din Codul electoral nr.1381/1997 16/04/2019 43 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură nr.3/2016 (art.11, 17, 20, ș.a.) 16/04/2019 40 Examination fr
Proiect de hotărîre privind revocarea directorului Centrului Național Anticorupție 29/03/2019 39 Approving fr
Proiect de hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la ”spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare RM 29/03/2019 37_01 Approving fr
Proiect de hotărîre privind adoptarea Declarației cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului RM 29/03/2019 35 Approving fr
Proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 4, 8, ș.a.; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2; Legea privind partidele politice – art.26; ș.a.) 29/03/2019 36 Approved fr
Proiect de hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare 29/03/2019 33 Approving fr
Proiect de hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la ”spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din 29/03/2019 37 Examination fr
Proiect de hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor adoptării Legii nr.180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală și impactul acesteia sub aspectul legalizării spălării 29/03/2019 34 Retracted fr
Proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea Magnitsky) (Legea privind regimul străinilor în RM – art.8, 9, 10 ș.a.; Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – art.33, 34; Legea s.a. 29/03/2019 38_01 Approving fr
Proiectul hotărîrii referitor la auditul public a proiectului de asistență tehnică privind reconstrucția clădirii Președinției Republicii Moldova 31/01/2019 8 Approving fr
Proiectul legii pentru abrogarea Legii nr.235 din 03 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr. 28/11/2018 439 Retracted fr
Proiectul legii privind moratoriul asupra reformei administrativ-teritoriale a Republicii Moldova 28/11/2018 442 Retracted fr
Proiectul legii privind moratoriul asupra vînzării, privatizării și/sau concesionării proprietăților publice 28/11/2018 441 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr.190 din 08.05.2003 cu privire la veterani (art.6, 9, 11, ș.a.) 01/11/2018 372 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sănătatea mentală – art.1, 16; Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți – art.8; ș.a.) 26/10/2018 361 Retracted fr
Proiectul legii privind completarea Legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație nr.121-XV din 3 mai 2001 (art.2'1) 26/10/2018 362 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind evaluarea și acreditarea în sănătate – art.3, 4; Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.14'3; Codul contravențional – art.77'3) 26/10/2018 360 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea art.134 alin.(4) lit.c) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 26/10/2018 363 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător – art.73; Legea privind deșeurile – anexa nr.7) 12/10/2018 345 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (art.9, 15'2) 11/10/2018 341 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 4 al Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător 09/10/2018 337 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la declararea anului 2019 – An al sărbătoririi a 660 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc 08/10/2018 336 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.138 din 15 iunie 2012 privind sănătatea reproducerii (art.5) 05/10/2018 332 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolelor 283 și 343 din Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 05/10/2018 335 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tineret – art.3'1, 7'1, 12, 19'1; Codul educației – art.4, 136, 140) 05/10/2018 334 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind evaluarea și acreditarea în sănătate – art.3, 4; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.10; ș.a.) 05/10/2018 333 Retracted fr
Proiectul legii privind importul unor clopote 04/10/2018 330 Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la fundații – art.17, 22, 37; Legea privind partidele politice – art.26) 03/10/2018 327 Retracted fr
Proiectul legii privind fondarea Centrului Istoric ”Cetatea Soroca” 19/07/2018 274 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior (art.6, 14, anexa nr.2) 19/07/2018 275 Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994 (art.6, 8, 13) 19/07/2018 273 Retracted fr
Proiectul legii privind organismele modificate genetic 16/07/2018 259 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 (art.16, 27) 13/07/2018 255 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 18 al Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale 12/07/2018 250 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.294-XVI din 22 decembrie 2007 privind partidele politice (art.25, 26) 12/07/2018 251 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289 din 15 decembrie 2017 (Anexa nr.7) 05/07/2018 230 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 (art.109) 05/07/2018 228 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.26, 31'1, 242; ș.a.; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.2, 8, 14, ș.a.) 05/07/2018 229 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 13/06/2018 206 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 12/06/2018 202 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind aprobarea Declarației despre protejarea patrimoniului cultural-lingvistic 07/06/2018 187 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2017 08/05/2018 143 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice (art.65) 25/04/2018 131 Examination fr
Proiectul legii pentru completarea Codului audiovizualului nr.260 din 27.07.2007 06/04/2018 113 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.330 din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport 06/04/2018 114 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.28/2018 privind constituirea Comisiei speciale de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea ș.a. 05/04/2018 112 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru menținerea votului asupra Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la inviolabilitatea suveranității, independenței și neutralității permanente a Republicii Moldova nr.47 din 31.03.2016 29/03/2018 103 Retracted fr
Moțiune simplă asupra politicii interne în domeniul sănătății și protecției sociale populației realizate de Ministrul sănătății, muncii și protecției sociale, dna Svetlana Cebotari 20/03/2018 91 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.233; Codul contravențional – art.128; Legea regnului animal – anexa nr.1, anexa nr.6) 01/03/2018 70 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la condamnarea faptelor de corupere politică și trădare a intereselor alegătorilor în Parlamentul Republicii Moldova 01/03/2018 68 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.1, 34'2) 01/03/2018 69 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului educației nr.152 din 17.07.2014 (art.31) 01/03/2018 73 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți nr.140 din 14.06.2013 (art.6, 13) 01/03/2018 72 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999 (art.25) 01/03/2018 71 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 (art.116, 120, 121) 01/03/2018 64 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la completarea și modificarea Legii ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28 martie 1995 (art.4) 01/03/2018 63 Retracted fr
Moțiune simplă asupra politicii interne și externe în domeniul integrării europene realizate de viceprim-ministru Iurie Leancă 01/03/2018 61 Rejected fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea articolului 141 al Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 01/03/2018 67 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea art.295 din Codul fiscal al Republicii Moldova 01/03/2018 66 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 17 alin.(4) din Legea nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală 01/03/2018 65 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la completarea articolului 6 alin.(10) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 01/03/2018 62 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei speciale de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 26/02/2018 56 Approving fr
Proiectul legii privind îndemnizațiile adresate familiilor cu mulți copii 22/02/2018 48 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii (art.5) 22/02/2018 53 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru completarea punctului 1, litera a) din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 22/02/2018 46 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea Legii ocrotirii sănătății nr.411 din 28 martie 1995 (art.48'1) 22/02/2018 47 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Legii privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă nr.102-XV din 13 martie 2003(art.2, 23, 30) 22/02/2018 52 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.330 din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.34'1) 22/02/2018 49 Approved fr
Proiectul legii privind completarea Legii ocrotirii sănătății (art.51) 22/02/2018 51 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (art.24) 22/02/2018 50 Retracted fr
Proiectul legii privind capitalul familial 22/02/2018 54 Retracted fr
Moțiune simplă asupra politicii interne în domeniul economiei realizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii, condus de domnul Chiril Gaburici 15/02/2018 36 Rejected fr
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.3, 21'1; Codul contravențional – art.273, 408) 13/02/2018 32 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (art.3, 4) 13/02/2018 33 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea acțiunilor cu caracter unionist de subminare și lichidare a statalității Republicii Moldova 02/02/2018 21 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la medicamente – art.4; Legea privind protecția consumatorilor – art.25) 30/01/2018 18 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte nr.273-XIII din 09.11.1994 (art.2, 3) 30/01/2018 19 Rejected fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru elaborarea și aprobarea pachetului de modificări legislative în domeniul prevenirii suicidului 15/12/2017 390 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea art.140 al Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014 06/12/2017 372 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (art.24, 37, 78) 05/12/2017 371 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.39 din 02.03.2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari 04/12/2017 368 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 231 Cod penal nr.985 din 18.04.2002 28/11/2017 365 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 64 al Codului Transporturilor Rutiere nr.150 din 17.07.2014 24/11/2017 363 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul vamal – art.20; Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice – art.10, ș.a.) 02/11/2017 340 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.11, 13, 16, 19; Codul jurisdicției constituționale – art.6, 8, 10, 84) 26/10/2017 334 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002 (art.66, 179) 25/10/2017 332 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea alineatului (2) al art.238 din Codul fiscal nr.1163/1997 17/10/2017 318 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Penal al Republicii Moldova (art.178) 26/09/2017 289 Rejected fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului Electoral (art.41, 74) 20/09/2017 281 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 13/09/2017 272 Examination fr
Proiectul legii privind importul unor clopote 29/08/2017 266 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.1, 10'1, 10'2, ș.a.; Legea serviciilor publice de gospodărie comunală – art.10, 14, 15, ș.a.; ș.a.) 20/07/2017 244 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 44 din Codul electoral al Republicii Moldova nr.1381-XIII din 21.11.1997 20/07/2017 243 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 (art.136) 20/07/2017 242 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament 19/07/2017 234 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2016 14/07/2017 229 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea Codului de executare nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (art.24) 13/07/2017 227 Rejected fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.29 din 05.03.2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului 21/06/2017 205 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.280 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (pct.1'1) 14/06/2017 197 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului transporturilor rutiere (art.6, 11, 27, ș.a.) 07/06/2017 181 Approved fr
Moțiune simplă asupra politicii externe realizate și promovate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 02/06/2017 171 Rejected fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu ocazia marcării Zilei Nistrului 26/05/2017 165 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.46 din 24 martie 2017 privind crearea unei Comisii speciale pentru elaborarea și aprobarea pachetului de modificări legislative în domeniul prevenirii suicidului (art.5) 24/05/2017 161 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 101 al Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova 22/05/2017 159 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (art.7) 12/05/2017 143 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 (art.34, 121'1, 181'1, ș.a.) 12/05/2017 145 Rejected fr
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova (art.227, 228, 242) 12/05/2017 144 Rejected fr
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 03/05/2017 133 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001 (art.45, 46) 28/04/2017 129 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul jurisdicției constituționale – art.80; Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.69; ș.a.) 28/04/2017 131 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii insolvabilității nr.149 din 29.06.2012 (art.14) 28/04/2017 130 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 4, 10, ș.a.; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2) 19/04/2017 123 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.68, 70) 14/04/2017 119 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (art.31) 14/04/2017 118 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (art.3, 4, 13) 10/04/2017 112 Rejected fr
Moțiune simplă asupra politicii interne în domeniul învățămîntului realizate de Ministerul Educației 06/04/2017 102 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice – art.29, 30; Codul contravențional – art.286) 24/03/2017 82 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.1, art.3 alin.(1), art.4 alin.(2) din Legea nr.30 din 07.03.2013 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației 24/03/2017 86 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 41 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 24/03/2017 87 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (art.7, 20'1) 24/03/2017 85 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 22 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr.286 din 16.12.2016 24/03/2017 83 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățămînt 21/03/2017 73 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind crearea unei comisii speciale pentru elaborarea și aprobarea pachetului de modificări legislative în domeniul prevenirii suicidului 20/03/2017 70 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind suspendarea și revizuirea tarifelor la serviciile medico-sanitare contra plată 17/03/2017 67 Approving fr
Moțiune simplă asupra politicii interne în domeniul transporturilor realizate de Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, domnul Iurie Chirinciuc 15/03/2017 63 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătății – art.51'1; Codul educației – art.53) 06/03/2017 51 Retracted fr
Proiectul legii privind scutirea Comunității Religioase Mănăstirea de Călugărițe cu hramul în cinstea ”Nașterea Maicii Domnului” din orașul Taraclia de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren 02/03/2017 49 Approved fr
Moțiune simplă asupra politicii interne în domeniul sănătății realizate de Ministrul Sănătății, doamna Ruxanda Glavan 24/02/2017 43 Rejected fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul de alternativă a Comisiei de anchetă pentru verificarea activității Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații întreprinderii s.a. 20/02/2017 34 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii Curții de Conturi nr.261 din 05.12.2008 (art.30) 02/02/2017 19 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.15 al Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764 din 27.12.2001 01/02/2017 17 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova (art.392) 01/02/2017 15 Rejected fr
Proiectul legii pentru completarea Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001 (art.22) 01/02/2017 14 Examination fr
Proiectul legii pentru completarea Legii privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr.217 din 17.09.2010 (art.8) 01/02/2017 16 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură (art.11, 10) 26/12/2016 513 Retracted fr
Moțiune simplă asupra activității doamnei Corina Fusu, Ministrul Educației al Republicii Moldova 08/12/2016 479 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.32, 40'1, 67'1, 400) 07/12/2016 474 Retracted fr
Proiectul legii privind regulile de conduită a spectatorilor în cadrul desfășurării competițiilor sportive oficiale 07/12/2016 475 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii despre statutul deputatului în Parlament nr.39 din 07.04.1994 (art.22'1, 29'1) 02/12/2016 456 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea art.21 al Legii comunicațiilor electronice nr.241 din 15.11.2007 02/12/2016 457 Rejected fr
Proiectul legii pentru completarea art.32'2 al Legii cu privire la asociațiile obștești nr.837 din 17.05.1996 02/12/2016 458 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru evaluarea exercitării atribuțiilor autorităților statului în procesul de monitorizare a executării angajamentelor care derivă din contractul de concesiune a activelor aflate s.a. 02/12/2016 455 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XII din 24.04.1997 (art.346, 347, 348, ș.a.) 07/11/2016 416 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr.303 din 13.12.2013 06/10/2016 393 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.17 din Legea 30/09/2016 389 Retracted fr
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului RM 27/09/2016 385 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea art.21 din Codul transportului feroviar nr.309-XV din 17.07.2003 29/07/2016 341 Retracted fr
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Republicii Moldova 21/07/2016 331 Rejected fr
Moțiune simplă asupra activității domnului Vasile Bîtca, Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova 15/07/2016 320 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea exercitării atribuțiilor autorităților statului în vederea prevenirii și contracarării ”furtului miliardului” din sistemul banca al Republicii Moldova 14/07/2016 317 Retracted fr
Moțiune asupra activității domnului Gheorghe Brega, viceprim-ministru pe probleme sociale 07/07/2016 309 Rejected fr
Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.98 din 13.05.16 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind activitatea Î.S. ”Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații s.a. 07/07/2016 308 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Politice a Parlamentului RM privind acceptarea Raportului Comisiei Internaționale prezidate de Elie Wiesel privind studierea Holocaustului 07/07/2016 310 Approving fr
Moțiune simplă asupra activității dlui Vladimir Cebotari, ministrul justiției 01/07/2016 300 Rejected fr
Moțiune simplă asupra activității doamnei Stela Grigoraș, Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova 23/06/2016 282 Rejected fr
Proiectul legii privind modificarea articolului 18 din Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale 22/06/2016 280 Approved fr
Moțiune simplă asupra activității domnului Iurie Chirinciuc, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova 17/06/2016 270 Rejected fr
Proiectul legii privind importul unor clopote 17/06/2016 274 Approving fr
Moțiune simplă asupra activității domnului Octavian Armașu, Ministrul Finanțelor al Republicii Moldova 09/06/2016 258 Rejected fr
Moțiune simplă asupra activității domnului Anatolie Șalaru, Ministrul Apărării al Republicii Moldova 02/06/2016 245 Rejected fr
Moțiune simplă asupra activității doamnei Corina Fusu, Ministrul Educației al Republicii Moldova 27/05/2016 237 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998 (Anexa) 26/05/2016 228 Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.43; Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici – art.5, 9) 26/05/2016 230 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.39; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.21) 17/05/2016 215 Retracted fr
Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.74 din 21 aprilie 2016 pentru constituirea Comisiei de anchetă privind activitatea Î.S. ”Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații instituț 13/05/2016 208 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile – art.43; Legea cu privire la arenda în agricultură – art.10) 12/05/2016 203 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 (art.347'1) 04/05/2016 192 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 (art.341, 341'1) 28/04/2016 183 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.88'1, 400; Legea privind drepturile copilului – art.21) 28/04/2016 184 Retracted fr
Proiectul legii pentru abrogarea Legii cu privire la asigurarea egalității 27/04/2016 180 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la registre – art.29; Legea privind protecția datelor cu caracter personal – art.3) 20/04/2016 170 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii privind contracararea activității extremiste (art.1) 14/04/2016 164 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aniversarea a 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova 07/04/2016 141 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.1, 21, 23, ș.a.) 07/04/2016 144 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind crearea Comisiei de anchetă pentru examinarea legalității procedurii de alegere a Președintelui Academiei de Științe, domnului Gheorghe Duca pentru al treilea mandat consecutiv și verificarea modului de gestionare a resurselor 31/03/2016 129 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova despre inviolabilitatea suveranității, independenței și neutralității permanente a Republicii Moldova 24/03/2016 119 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea art.17 al Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010 18/03/2016 111 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea anexei Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010 11/03/2016 100 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova 03/03/2016 76 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.4, 5, 5'1, ș.a.; Legea privind finanțele publice locale – art.5) 02/03/2016 75 Approved fr
Moțiune simplă asupra activității domnului Anatolie Șalaru, ministrul apărării 26/02/2016 63 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.190 din 08.05.2003 cu privire la veterani 26/02/2016 65 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament 24/02/2016 56 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea art.2 al Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.207 din 20.11.2015 privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului 23/02/2016 55 Approving fr
Proiectul legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXV-a de la adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova 18/02/2016 44 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art.6, 25; Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție – art.4, 11; ș.a.) 18/02/2016 43 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.16,17) 18/02/2016 42 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova 17/02/2016 39 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la condamnarea faptelor de corupere politică și trădare a intereselor alegătorilor în Parlamentul Republicii Moldova 17/02/2016 36 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.66 al Legii nr.294 din 25.12.2008 cu privire la Procuratură 16/02/2016 34 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru monitorizarea respectării drepturilor și libertăților omului în procesul examinării cazului grupului Petrenco 16/02/2016 35 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (art.67, 126, 126'1, 126'2) 04/02/2016 15 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.91, 126'1, 157, ș.a.) 26/01/2016 9 Approving fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea art.141 al Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 14/01/2016 6 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și compelatera Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Anexa) 30/12/2015 521 Rejected fr
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 30/12/2015 520 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la avocatură (art.62) 30/12/2015 525 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (art.7, 68, 72, ș.a.) 30/12/2015 523 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova (art.189, 303, 306, ș.a.) 30/12/2015 524 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr.7 din 23.01.2015 privind componența numerică șui nominală a Biroului permanent 29/12/2015 518 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea art.4 alin.(3) din Legea nr.74-XX din 12.04.2015 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 29/12/2015 519 Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 96 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 28/12/2015 509 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani 22/12/2015 507 Examination fr
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 18/12/2015 505 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.1, 34'2, anexa nr.2) 18/12/2015 504 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122 din 14.03.2003 (art.188) 16/12/2015 502 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.233; Codul contravențional – art.128, ș..a) 09/12/2015 498 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social 08/12/2015 494 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale Președintelui și a membrilor Comisiei Naționale de Integritate ... 08/12/2015 495 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privatizării fondului de locuințe – art.23; Legea condominiului în fondul locativ – art.14) 04/12/2015 489 Rejected fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea articolului 41 din Legea nr.156 din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 04/12/2015 490 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea articolelor 2 și 6 din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare 01/12/2015 488 Approved fr
Proiectul legii pentru abrogarea Legii nr.760-XIV din 24.12.1999 privind garanțiile sociale ale membrilor de Guvern în cazul demisionării, reorganizării Guvernului sau expirării mandatului său 25/11/2015 483 Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la circulația substanțelor narcotice și psihotrope și a recursorilor – art.1, 2, 7, ș.a.; Codul penal – art.134'1; ș.a.) 23/11/2015 479 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind demisia Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei 20/11/2015 477 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 5 din Hotărîrea Parlamentului privind crearea grupului de lucru pentru analizarea aspectelor juridico-constituționale și elaborarea proiectului de lege privind statutul de neutralitate permanentă al Repub 19/11/2015 473 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind sesizarea Curții Constituționale în vederea inițierii procedurii de urmărire și sancționare disciplinară a unui judecător al Curții Constituționale 19/11/2015 474 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind revocarea din funcție a directorului Centrului Național Anticorupție 19/11/2015 472 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind abrogarea hotărîrilor Parlamentului privind desemnarea directorilor Consiliului de administrație ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 19/11/2015 471 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.57 Cod contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 13/11/2015 465 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.74 Cod contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 12/11/2015 461 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.77'1 Cod contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 12/11/2015 462 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.227 Cod contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 12/11/2015 460 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.191 Cod contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 12/11/2015 458 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.541 Cod contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 12/11/2015 459 Approved fr
Proiectul legii privind compensarea tarifelor la energia electrică și gazele naturale 12/11/2015 464 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la statutul etnocultural al raionului Taraclia 12/11/2015 463 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova (art.74, 86, 111, 164, 250) 11/11/2015 453 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea art.19 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală 11/11/2015 455 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.2) 11/11/2015 454 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea art.42 alin.(12) din Legea nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării 11/11/2015 456 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova și modificarea și completarea art.40'6 al Legii nr.1543-XIII din 25.02.1998 privind cadastrul bunurilor imobile 11/11/2015 457 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 17 alin.(4) din Legea nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală 05/11/2015 446 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 17 alin.(4) din Legea nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală 05/11/2015 445 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind rezultatele controlului declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale Președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate 05/11/2015 441 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea Anexei nr.4 Formulele de calcul ale pensiei pentru limită de vîrstă în condițiile art.53 alin.(1) al legii cu privire la pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998 29/10/2015 415 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 17 al Legii cetățeniei Republicii Moldova, nr.1024 din 02.06.2000 29/10/2015 412 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea art.22 al legii cu privire la veterani nr.190-XV din 08.05.2003 29/10/2015 416 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind revocarea din funcție a unui membru al Comisiei Naționale de Integritate 29/10/2015 413 Retracted fr
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului 22/10/2015 407 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Anexa) 12/10/2015 376 Examination fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la jocurile de noroc – art.25, 11, ș.a.; Legea cu privire la publicitate – art.19, 22; ș.a.) 12/10/2015 374 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătății – art.11; Legea asistenței sociale – art.15'1; ș.a.) 09/10/2015 371 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate (art.16) 08/10/2015 369 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova (art.30) 01/10/2015 356 Examination fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 161 al Codului contravențional al Republicii Moldova 30/09/2015 354 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 547 al Codului de procedură penală nr.122 din 14.03.2003 30/09/2015 350 Rejected fr
Proiectul legii pentru interpretarea articolului 51 alineatul (5) litera b) al legii cu privire la energia electrică a Republicii Moldova 30/09/2015 352 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru inițierea procedurii de eliberare din funcție a membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova 29/09/2015 345 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru inițierea procedurii de eliberare din funcție a directorului Serviciului Informații și Securitate al Republicii Moldova 29/09/2015 347 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea articolului 15 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 22/09/2015 329 Examination fr
Proiectul legii pentru completarea art.19 al Legii pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr.797 din 02.04.1996 07/09/2015 318 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, nr.548 XIII din 21.07.1995 02/09/2015 312 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.67 al Codului contravențional nr.218 din 24.10.2008 27/07/2015 293 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.140 al Codului contravențional nr.218 din 24.10.2008 24/07/2015 292 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.5 al Legii nr.173 din 06.07.1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale 24/07/2015 291 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.74 din Regulamentul Parlamentului, nr.797-XIII din 02.04.1996 24/07/2015 290 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.1, anexa nr.11) 21/07/2015 288 Examination fr
Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea transparenței în gestionarea mijloacelor financiare a proiectelor naționale și de asistență externă în domeniul agricol 16/07/2015 286 Approving fr
Proiectul legii cu privire la creditul agricol 16/07/2015 283 Examination fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.21'1; Codul contravențional – art.273, art.402) 16/07/2015 287 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind piața produselor petroliere – art.2, 4, 7, ș.a.; Codul fiscal – art.97, 24; Codul penal – 248'1; ș.a.) 16/07/2015 285 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea art.24 al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.1997 16/07/2015 282 Examination fr
Proiectul legii pentru completarea art.295 din Codul fiscal al Republicii Moldova 14/07/2015 279 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea art.295 din Codul fiscal al Republicii Moldova 09/07/2015 278 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1491 din 28.11.2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (art.7, 17) 17/06/2015 252 Retracted fr
Proiectul legii privind importul unor bunuri 22/05/2015 217 Approved fr
Proiectul legii privind importul unor bunuri 14/05/2015 196 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la desfășurarea ședinței solemne a Parlamentului Republicii Moldova, dedicate aniversării a 70 de ani ai Victoriei asupra fascismului 28/04/2015 164 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.56; Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale – anexa) 06/04/2015 132 Examination fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (art.278) 03/04/2015 129 Rejected fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (art.32) 03/04/2015 130 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.15, 17, 33, ș.a.; Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24) 03/04/2015 131 Rejected fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal (art.96, 101'2) 03/04/2015 128 Rejected fr
Proiectul legii privind modificarea articolului 6'1 din Legea cu privire la medicamente nr.1409-XIII din 17.12.1997 01/04/2015 112 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului transporturilor rutiere ( art.5, 8, 9, ș.a.) 27/03/2015 101 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova despre formarea condițiilor politice și juridice pentru realizarea prevederilor Legii nr.344-XIII din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) 23/03/2015 92 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul Comisiei de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb a leului moldovenesc în raport cu valutele... 20/03/2015 91 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la crearea Comisiei speciale pentru elaborarea proiectelor de acte legislative în vederea realizării prevederilor Legii Republicii Moldova nr.344-XIII din 23.12.1994 cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei (Gagau 20/03/2015 90 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.4; Legea privind administrația publică locală – art.29; ș.a.) 18/03/2015 82 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului educației nr.152 din 17.07.2014 (art.10) 18/03/2015 81 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind stabilirea unei date privind organizarea alegerilor locale generale 16/03/2015 76 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor construcțiilor ilegale și gestionarea frauduloasă a terenurilor publice în mun.Chișinău 06/03/2015 55 Examination fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – art.21; Legea finanțelor publice și responsabilității.. 04/03/2015 51 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (Anexa nr.2) 27/02/2015 44 Retracted fr
Proiectul legii privind importul unor obiecte de cult religios 20/02/2015 37 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse privind stabilizarea cursului de schimb a leului moldovenesc în raport cu valutele ... 18/02/2015 31 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea situației de pe piața farmaceutică a Republicii Moldova și modul de asigurare cu medicamente a instituțiilor medico-sanitare publice 18/02/2015 32 Retracted fr
Proiectul legii pentru abrogarea Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare 17/02/2015 30 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale (art.47, 47'1) 10/02/2015 26 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea Curții de Conturi – art.8, 30; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale – art.54) 10/02/2015 28 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.96) 10/02/2015 27 Rejected fr
Proiectul hotărîrii cu privire la declararea anului 2015 Anul Veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei 1941-1945 30/01/2015 21 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 12 din Legea cu privire la tineret nr.279-XIV din 11.02.1999 29/01/2015 19 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456 din 25.05.1993 (art.1, 20) 29/01/2015 18 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație – art.2; Legea cu privire la veterani – art.14; ș.a.) 21/01/2015 2 Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova ( art.136) 21/01/2015 5 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.14, 14'1, 14'2, ș.a.; Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative – art.III) 21/01/2015 3 Examination fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998 ( art.13) 21/01/2015 7 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea art.11 din Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ - teritorială a Republicii Moldova 21/01/2015 1 Examination fr
Proiectul legii cu privire la completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.7, 9) 21/01/2015 11 Approved fr
Proiectul legii cu privire la scutirea unor categorii de populație de achitarea obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015 21/01/2015 10 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare ( art.16, 26, 27, 29, 31) 21/01/2015 6 Examination fr
Proiectul legii cu privire la statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova 21/01/2015 4 Rejected fr
Proiectul hotărîrii cu privire la declararea anului 2015 – Anul Marii Victorii 29/12/2014 387 Retracted fr
Proiectul legii pentru denunțarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte 29/12/2014 386 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la scutirea unor categorii de populație de achitarea obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2014 29/08/2014 335 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind neutralitatea și libertatea Internetului și dezvoltarea societății informaționale 16/07/2014 293 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la declararea anului 2015 Anul Veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei 1941-1945 09/07/2014 280 Retracted fr
Moțiune simplă asupra politicilor în domeniul educațional, precum și a activității Ministerului Educației 03/07/2014 266 Examination fr
Moțiune simplă asupra stării grave criminogene în țară, politicilor în domeniul apărării ordinii și securității publice, precum și activității Ministerului Afacerilor Interne 19/06/2014 235 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind sărbătorirea aniversării a 655 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc 18/06/2014 233 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000 (art.24, 27, 28, ș.a.) 13/06/2014 224 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind anularea recensămîntului populației și a locuințelor desfășurat în perioada 12-25 mai 2014 28/05/2014 202 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești nr.1545-XIII din 25.02.1998 (art.13, 20) 16/05/2014 182 Retracted fr
Proiectul legii privind opoziția parlamentară 16/05/2014 183 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 11 din Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova 15/05/2014 181 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de cetățeni domiciliați în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari 12/05/2014 173 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.96) 17/04/2014 159 Retracted fr
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului 28/03/2014 134 Rejected fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 96 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 19/03/2014 112 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998 (art.18, anexa) 05/03/2014 91 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.909-XII din 30.01.1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl 14/02/2014 63 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.931, 932, 99, ș.a.) 14/02/2014 62 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000 14/02/2014 64 Approved fr
Proiectul legii privind abrogarea Legii nr.324 din 23.12.2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative 12/02/2014 59 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind elucidarea circumstanțelor examinării în comisie, votării și semnării Legii nr.324 din 23.12.2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative 12/02/2014 57 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la revocarea domnului Veaceslav Ioniță din funcția de Președinte al Comisiei economie, buget și finanțe 12/02/2014 58 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28.03.1995 (art.4) 17/12/2013 526 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585 din 27.02.1998 (Capitolul IV) 10/12/2013 510 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.7, 8, 15, ș.a.; Legea cu privire la tariful vamal – art.28; ș.a.) 05/12/2013 504 Retracted fr
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului 05/12/2013 501 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative ( Legea Curții de Conturi – art.8, 30; Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar – art.27) 27/11/2013 481 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind sistemul bugetar și procesul bugetar (art.24, 26) 27/11/2013 480 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor decesului militarului Copușciu Petru și a modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 27.10.2013 care a avut loc în Batalionul de gardă a FA 31/10/2013 429 Retracted fr
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului 17/10/2013 404 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind exprimarea votului de neîncredere Guvernului 17/10/2013 403 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului 16/10/2013 401 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea art.1 din Hotărîrea Parlamentului nr.199 din 12.07.2012 privind alegerea unor membri supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului 16/10/2013 402 Approving fr
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului 10/10/2013 396 Rejected fr
Proiectul hotărîrii pe marginea audierilor privind emisiunea suplimentară închisă a acțiunilor S.A. ”Banca de Economii” și privind concesionarea activelor Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău” 03/10/2013 387 Rejected fr
Proiectul legii pentru declararea nulă a actelor privind emisiunea suplimentară închisă a acțiunilor SA ”Banca de Economii” 25/09/2013 381 Retracted fr
Moțiune simplă asupra politicilor în domeniul de apărare și militar, activității Ministerului Apărării și a activității ministrului Vitalie Marinuța 04/07/2013 304 Rejected fr
Moțiune simplă asupra politicilor în domeniul educațional, activității Ministerului Educației și a activității ministrului Maia Sandu 04/07/2013 305 Rejected fr
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” SA și situației în domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova 18/06/2013 272 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la prelungirea mandatului Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” SA și situației în domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova 18/06/2013 271 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea art.15 al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 14/06/2013 253 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.88'1, 400; Legea privind drepturile copilului – art.21) 13/06/2013 244 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 29/05/2013 218 Examination fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală - art.14, art.29, ș.a.; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică - anexa) 29/05/2013 219 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice – art.10; Codul vamal – art.20; ș.a.) 22/05/2013 212 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 53 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 30/04/2013 191 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 4, 10, ș.a.; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2; ș.a.) 30/04/2013 190 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.18, 19, 25'1, 32; Codul jurisdicției constituționale – art.7'1) 30/04/2013 189 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 26.07.2006 (art.11) 03/04/2013 148 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea învățămîntului – art.13, 40'1, 61; Legea privind finanțele publice locale – art.8; ș.a.) 21/03/2013 128 Retracted fr
Proiectul legii privind abrogarea Legii pentru aprobarea Strategiei naționale de descentralizare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de descentralizare pentru anii 2012-2015 19/03/2013 125 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind formarea Comisiei pentru revocarea prin vot secret a Președintelui Parlamentului Republicii Moldova 13/03/2013 114 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la revocarea domnului Marian Lupu din funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova 13/03/2013 115 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la patenta de întreprinzător – art.3, 18; Codul fiscal) 01/03/2013 90 Retracted fr
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului 28/02/2013 86 Approving fr
Proiectul hotărîrii pe marginea audierilor privind unele acțiuni cu caracter reformator din domeniul ocrotirii sănătății 27/02/2013 82 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale – art.10, 13'1, ș.a.; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 - art.4'1) 25/02/2013 80 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” SA și situației din domeniul financiar-bancar din Republica Moldova 22/02/2013 79 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la revocarea domnului Marian Lupu din funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova 21/01/2013 18 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind formarea Comisiei pentru revocarea prin vot secret a Președintelui Parlamentului Republicii Moldova 21/01/2013 17 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456 din 25.05.1993 (art.1, 20) 26/12/2012 3187 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 44 din Legea privind achizițiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 26/12/2012 3186 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la completarea și modificarea Legii ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28.03.1995 (art.4) 19/12/2012 3106 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la scutirea unor categorii de populație de achitarea obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2013 29/11/2012 2851 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea învățămîntului – art.46, 461, 47, ș.a.; Codul contravențional – art.672) 21/11/2012 2775 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la ajutorul social - art.7, 8, 151; Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației – art.4, 5; ș.a) 14/11/2012 2695 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la revocarea domnului Vladimir Plahotniuc din funcția de prim-vicepreședinte al Parlamentului 09/11/2012 2643 Examination fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului 31/10/2012 2534 Rejected fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 31/10/2012 2533 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind abrogarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.191 din 12.07.2012 privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului comunist totalitar din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 26/09/2012 2109 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art.4, 22; Codul contravențional – art.671; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3) 26/09/2012 2110 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind formarea Comisiei pentru revocarea prin vot secret a Președintelui Parlamentului 14/09/2012 2010 Examination fr
Proiectul de hotărîre cu privire la Pachetul Energetic III al Tratatului de constituire a Comunității Energetice 14/09/2012 2011 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind revocarea Președintelui Parlamentului 14/09/2012 2009 Examination fr
Proiectul hotărîrii pentru organizarea și desfășurarea referendumului republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a comunității Economice Euroasiatice, de formare a teritoriului vamal unic și de constituire a Uni 10/09/2012 1967 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30.05.2003 (art.8, 75, 76, ș.a.) 29/06/2012 1498 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind situația referitor la independența mass-media și libertatea de exprimare în Republica Moldova 29/06/2012 1499 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.121 din 25.05.12 cu privire la asigurarea egalității (preambul, art.1, ș.a.) 31/05/2012 1173 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.4; Legea privind administrația publică locală – art.29; ș.a.) 29/04/2012 625 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (art.18, anexa) 06/04/2012 696 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.15, 20, 96; Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal – anexa nr.1; ș.a.) 30/03/2012 630 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind formarea Comisiei pentru revocarea prin vot secret a Președintelui Parlamentului 13/03/2012 502 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind revocarea Președintelui Parlamentului 13/03/2012 503 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.10-XIV din 16.06.2000 (anexa nr.1) 07/02/2012 255 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova 25/01/2012 174 Retracted fr
Proiectul legii privind inadmisibilitatea acţiunilor de reabilitare a nazismului, eroizare a criminalilor nazişti şi a complicilor lor 01/12/2011 2638 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 34 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 01/11/2011 2397 Examination fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea comisiei parlamentare de anchetă în legătură cu audierea raportului Procurorului General 28/10/2011 2378 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea comisiei parlamentare de anchetă în legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forţelor Armate 12/10/2011 2230 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea îmvăţămîntului – art.53; Legea ocrotirii sănătăţii – art.11; ş.a.) 07/10/2011 2185 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcţie a Procurorului General 28/09/2011 2124 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind comisia specială de desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova 28/09/2011 2126 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcţie a directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova 28/09/2011 2123 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind stabilirea datei alegerii Preşedintelui Republicii Moldova 28/09/2011 2125 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea art.7 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.97 05/07/2011 1532 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova 19/04/2011 1002 Retracted fr
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 (art.13) 10/05/2010 1393 Examination fr
Proiectul de lege privind anularea datoriilor unor categorii de populaţie socialmente vulnerabile pentru serviciile comunale 17/11/2000 4070 Rejected fr
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe