Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Fracţiunile parlamentare
Fracţiuni parlamentare

Fracțiunea parlamentară "Partidul Acțiune și Solidaritate"

Activitate parlamentară

Proiecte de iniţiative legislative

Titlu Proiect Data înregistrare Număr înregistrare Stadiu
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (art.3, 3`1, 11, ș.a.) 30.05.2023 160 Examinare
Proiectul de lege cu privire la interpretarea articolelor 45-49, 51 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor 29.05.2023 159 Examinare
Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatei în Parlament Marina Tauber 26.05.2023 156 Adoptat
Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatei în Parlament Marina Tauber 26.05.2023 158 Adoptat
Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatei în Parlament Marina Tauber 26.05.2023 157 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Parlamentului nr. 84/2021 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului 25.05.2023 154 Adoptare
Proiectul de hotărâre cu privire la rapoartele anuale ale organelor de conducere și cele de supraveghere a activității furnizorului public național de servicii media pentru anul 2022 24.05.2023 147 Adoptare
Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.111; Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Mold 24.05.2023 145 Examinare
Proiectul de hotărâre cu privire la Rezoluția Adunării ,,Moldova Europeană’’, adoptată în Piața Marii Adunări Naționale la 21 mai 2023 24.05.2023 148 Adoptare
Proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 3 din Hotărârea nr.51/2023 privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului 19.05.2023 140 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 3 din Legea nr.269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) 16.05.2023 136 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale – art.1; Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.124'1, 127; ș.a.) 15.05.2023 135 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.4, 6, 8, ș.a.; Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor – art.28, 28`1; ș.a.) 11.05.2023 134 Examinare
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2021 și Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2022 11.05.2023 131 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă în Republica Moldova 11.05.2023 132 Examinare
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul general al Consiliului pentru egalitate privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2022 10.05.2023 128 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (art.111) 10.05.2023 129 Examinare
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2022 03.05.2023 125 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Platformei de dialog și participare civică în procesul decizional al Parlamentului 02.05.2023 123 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.118/2020 privind răspunderea civilă și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave (art.1, 3, 4, ș.a.) 28.04.2023 120 Examinare
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2022 27.04.2023 119 Examinare
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2022 26.04.2023 117 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament 26.04.2023 114 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie 25.04.2023 112 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia 25.04.2023 111 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (art.205, 210`1, 213, ș.a.) 14.04.2023 104 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 – art.184`1 Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fi 14.04.2023 105 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.337/2022 privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli 13.04.2023 103 Examinare
Proiectul de lege cu privire la funcționarea cimitirelor 13.04.2023 101 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (art.1, 2, 5, ș.a.) 12.04.2023 95 Examinare
Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru al Consiliului de supraveghere și dezvoltare al Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” 12.04.2023 94 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție nr/64/2023 – art.13; Legea privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție nr.65/202 12.04.2023 96 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de membru al Curții de Conturi 11.04.2023 92 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere – art.6; Legea nr. 8/2005 cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” – art.3, 6; ș.a.) 06.04.2023 90 Examinare
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru și președinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 31.03.2023 86 Adoptat
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2022 31.03.2023 87 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii 30.03.2023 81 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii 30.03.2023 83 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii 30.03.2023 82 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 34`1 din Legea cu privire la cultură fizică și sport nr.330/1999 29.03.2023 80 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru și președinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 27.03.2023 78 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.96; Legea cu privire la tariful vamal – art.28) 27.03.2023 77 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.20; Legea nr.440/1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă – ar 20.03.2023 70 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1422/1997 privind protecția aerului atmosferic – art.12, 13, anexa nr.1, ș.a.; Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa nr.1) 20.03.2023 69 Adoptare
Proiectul de lege privind sănătatea și bunăstarea mintală 17.03.2023 68 Examinare
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 13.03.2023 65 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război – art.4, 5, 6, ș.a.; Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice – art.55; ș.a.) 10.03.2023 63 Examinare
Proiectul de lege cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unui bun imobil 06.03.2023 57 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 23 din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593/2002 06.03.2023 56 Examinare
Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilulu 06.03.2023 54 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea anexei din Legea nr.668/1995 privind aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului 06.03.2023 55 Examinare
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor 03.03.2023 50 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 129 din Codul fiscal nr.1163/1997 03.03.2023 53 Adoptare
Proiectul de hotărâre privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale 02.03.2023 49 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.23'2; Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură – art.66) 01.03.2023 41 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale 01.03.2023 40 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind rezultatele audierii Raportului auditului conformității asupra cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile în 27.02.2023 37 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 24.02.2023 34 Retras
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei 24.02.2023 33 Adoptat
Proiectul de lege privind implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale 24.02.2023 35 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei ministerelor 15.02.2023 27 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului 15.02.2023 26 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale 13.02.2023 22 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă – art.1, 2, 3, ș.a.; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.95, 15`2, 20, 36) 07.02.2023 19 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.96, 102, 123, Titlul IV; Legea nr.1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal – art.4; ș.a.) 06.02.2023 18 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr.257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sunt exonerați de obligativitatea deținerii unei viz 01.02.2023 8 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind rechemarea din funcție a reprezentantului permanent al Parlamentului Republicii Moldova în Secretariatul Adunării Interparlamentare a statelor membre ale Comunității Statelor Independente 01.02.2023 7 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Parlamentului nr. 251/2018 privind raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind imixtiunea Fundației “Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și a fondatoarei 01.02.2023 10 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea art.27 din Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 20.01.2023 3 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea punctului 11 din Note la tabelul 2 din anexa nr. 3 la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare 19.01.2023 1 Adoptat
Proiectul legii taxei de stat 27.12.2022 484 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului 21.12.2022 476 Examinare
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 20.12.2022 474 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 20.12.2022 475 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea Legii nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau reasigurare (art.59, 60) 15.12.2022 473 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.2, 6, 8, 23, 27; Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor - art.381) 14.12.2022 465 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice 13.12.2022 464 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, ratificat prin Legea nr.169/ 13.12.2022 460 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) (art.1, 3, 7 ș.a.) 13.12.2022 461 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995 (art.4, 5, 35.1) 12.12.2022 459 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (art.4, 6, 7, 9, 13) 08.12.2022 457 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (art.134`23, 134`24, 337`1, ș.a.) 08.12.2022 456 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.113/2010 privind executorii judecătorești (art.18,19,21.1, ș.a.) 08.12.2022 455 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale 07.12.2022 443 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.9, 27; Legea nr.92/2002 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare – art.35, 50; ș.a.) 01.12.2022 441 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1530/1993 privind ocrotirea monumentelor (art.5, 7, 8, ș.a.) 01.12.2022 442 Examinare
Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.11; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14,40;ș.a.) 30.11.2022 435 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (art.9, 10, 12, ș.a.) 30.11.2022 436 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.3`1) 29.11.2022 433 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea anexei din Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului 29.11.2022 434 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale (art.20) 25.11.2022 428 Retras
Proiectul de lege cu privire la stagiile plătite în sectorul public 25.11.2022 429 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – art.3, 4, 5 ș.a.; Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul 24.11.2022 427 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 și a Planului de acțiuni privind implementarea Programului Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027 23.11.2022 426 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la condamnarea Marii Înfometări (Holodomor) din anii 1932-1933 din Ucraina 22.11.2022 425 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 170/2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate 17.11.2022 421 Adoptare
Proiectul de lege privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova 17.11.2022 420 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.89/2022 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova” 17.11.2022 424 Adoptat
Proiectul de lege privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă 17.11.2022 422 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice 16.11.2022 415 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea nr.338/1994 privind drepturile copilului 14.11.2022 413 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 49 din Codul transporturilor rutiere nr.150/2014 09.11.2022 409 Examinare
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.11) 02.11.2022 401 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la interzicerea deconectărilor de la servicii locativ-comunale în perioada rece a anului 01.11.2022 400 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.76`1; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.52; ș.a.) 31.10.2022 399 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.90`1; Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară – art.4, 6, 9, ș.a.; ș.a.) 27.10.2022 394 Examinare
Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului; Legea privind recensământul populației – art.19; ș.a.) 26.10.2022 392 Retras
Proiectul de lege cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copilului 26.10.2022 389 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998 (art.4, 8, 9) 26.10.2022 390 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.169/2022 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Mo 25.10.2022 387 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor – art.35, 35`1; Legea nr.170/2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate – art.36, 36`1; ș.a.) 25.10.2022 388 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.134/2008 cu privire la serviciul de Protecție și Pază de Stat – art.2, 5, 6, ș.a.; Legea nr.1111/1997 privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova – art.12, 14; ș.a.) 21.10.2022 384 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.60/2012 cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități – 49; Codul vamal al Republicii Moldova nr.95/2021 – art.324; ș.a.) 21.10.2022 385 Examinare
Proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea Belarus Democrat 18.10.2022 382 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală - art. 19; Legea nr.136/2016 privind statutul municipiului Chișinău – art.10) 17.10.2022 381 Retras
Proiectul de lege privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli 11.10.2022 380 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 07.10.2022 379 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea anexei din Legea nr.668/1995 privind aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului 30.09.2022 371 Adoptat
Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport 29.09.2022 368 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie 28.09.2022 364 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al RM nr.174/2018 (art.1, 2, 4 ș.a.) 28.09.2022 363 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.2, 10`1, 10`2 ș.a; Codul contravențional – art.91`1; Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice – art.16, 18; ș.a.) 28.09.2022 365 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.19, 24; Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale – art.3; Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor d 28.09.2022 367 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul vamal nr.95/2021 – Titlul VII art.278, 285, 343 ș.a.; Codul vamal nr.1149/2000 – art.1, 98, 185 ș.a.; Codul fiscal – art. 103, 104, 123 ș.a; ș.a.) 23.09.2022 361 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal – art.8, 134, 216 ș.a.) 23.09.2022 362 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură (art.17, 18, 25'2 ș.a.) 21.09.2022 359 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 21.09.2022 360 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privind administrația publică locală nr.436/2006 – art.14, 43, 88; Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402/2002 – art.14, 15, 19; Legea privind autorizarea executării lucrări 16.09.2022 357 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară 16.09.2022 356 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.84/2021 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent 12.09.2022 349 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.165/2021 cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova 12.09.2022 350 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 07.09.2022 348 Adoptat
Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport 01.09.2022 345 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.195/2022 pentru modificarea unor acte normative – Art.I; Legea nr.242/2022 pentru modificarea unor acte normative – Art.II) 22.08.2022 336 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (art.2, 8, 13, ș.a.) 19.08.2022 335 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat (art.2, 11, 13`1, ș.a.) 12.08.2022 334 Adoptat
Proiectul de lege privind Banca biologică umană 29.07.2022 330 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.338, 3422; Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.9) 29.07.2022 331 Adoptat
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei speciale de examinare a procesului decizional privind controlul inflației și politica monetară pe parcursul ultimelor 18 luni 29.07.2022 332 Examinare
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 28.07.2022 329 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina Tauber 21.07.2022 317 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina Tauber 21.07.2022 318 Adoptat
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2021 și primul semestru al anului 2022 21.07.2022 315 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea regnului vegetal nr.239/2007 – art.4, 26`1; Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător – art.40; ș.a.) 21.07.2022 319 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul funciar nr.828/1991 – art.34; Legea nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura – art.28; ș.a.) 21.07.2022 320 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (art.3, 32, 33) 21.07.2022 316 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 19.07.2022 313 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție ”Valkaneș” 19.07.2022 312 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997 (art.129) 18.07.2022 311 Adoptat
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului 13.07.2022 286 Adoptat
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru examinarea eficienței aplicării reglementărilor din sectorul produselor petroliere 13.07.2022 290 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.143, 144; Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local – art.5, 8; ș.a.) 13.07.2022 289 Adoptat
Proiectul Codului electoral al Republicii Moldova 13.07.2022 288 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 66 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 13.07.2022 291 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică – art.47, 48, 55; Legea nr.163/2010 privind autorizarea lucrărilor de construcție – art.14; ș.a.) 13.07.2022 287 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 12.07.2022 285 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți nr.119/2004 (art.23) 11.07.2022 283 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995 – art.33; Legea privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane nr.42/2008 – art.1, 6, 9; ș.a.) 11.07.2022 284 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 04.07.2022 273 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice (art.9) 29.06.2022 261 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 39 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală 29.06.2022 262 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale 28.06.2022 258 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 alineatul (3) din Hotărârea Parlamentului nr.148/2022 privind constituirea Comisiei speciale pentru examinarea eficienței aplicării reglementărilor din sectorul produselor petroliere 28.06.2022 259 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii culturii nr.413/1999 (art.2, 8, 19) 28.06.2022 257 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea fondului de susținere a populației nr.827/2000 – art.1, 4, 5, 5`1, 6`1; Legea cu privire la serviciile sociale nr.123/2010 – art.26) 27.06.2022 255 Adoptat
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2021 23.06.2022 254 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.26) 21.06.2022 249 Adoptat
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale 17.06.2022 246 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.440-XV din 27.07.2001 cu privire la zonele economice libere – art.5, 6; Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție – art.2, 3; ș.a.) 17.06.2022 247 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale 15.06.2022 237 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice – art.25 ș.a.) 14.06.2022 236 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 11 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000 13.06.2022 235 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor 08.06.2022 226 Examinare
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 02.06.2022 217 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 11 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000 01.06.2022 211 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local (art.18) 01.06.2022 210 Examinare
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de Adjunct al Avocatului Poporului 31.05.2022 205 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 3 din Legea nr.1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim 31.05.2022 209 Examinare
Proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate 30.05.2022 204 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.1, 6, 33, ș.a.; Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale – art.5, 22) 27.05.2022 203 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.108/2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (art.6, 7, 9, ș.a.) 26.05.2022 201 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina Tauber 25.05.2022 197 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina Tauber 25.05.2022 198 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor 25.05.2022 199 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor 25.05.2022 200 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea securității statului nr.618/1995 – art.13; Legea privind organele securității statului nr.619/1995 – art.13, 16`2) 24.05.2022 196 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă (art.2, 4) 19.05.2022 193 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.1, 86, 101`1, ș.a.; Legea nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale ) 17.05.2022 182 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului nr.239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru 17.05.2022 183 Adoptat
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2021 11.05.2022 178 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de adjunct al Avocatului Poporului 11.05.2022 179 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (art.3, anexa nr.1, anexa nr.2, ș.a.) 11.05.2022 175 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.8, 11, 12; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.231; 11.05.2022 177 Adoptat
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul general al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2021 05.05.2022 165 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului – art.11; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.272`2) 05.05.2022 171 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.103; Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal – art.28; Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 5'1, 12'1, 16, 26) 28.04.2022 163 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.242/2010 cu privire la taxele consulare (art.2, 7, 8, ș.a.) 21.04.2022 154 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.32'1) 21.04.2022 156 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Radu Mudreac 21.04.2022 153 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (art.25) 21.04.2022 149 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (art.36, 49) 21.04.2022 155 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 21.04.2022 150 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.1, 33, 34, ș.a.; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.27, 34, 42, ș.a.; ș.a.) 20.04.2022 146 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei din Hotărârea Parlamentului nr.533/1995 cu privire la drepturile cetățenilor Republicii Moldova decorați cu distincții de stat ale fostei U.R.S.S. 19.04.2022 144 Examinare
Proiectul de lege cu privire la acordarea statutului de obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor întreprinderii ”Barza Albă” Societate pe Acțiuni 19.04.2022 145 Adoptat
Proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes raional pentru lucrările de reabilitare și extindere a drumului din satul Bobletici raionul Sîngerei (L287.1) spre satul Drujba raionul Ungheni 14.04.2022 139 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară 14.04.2022 136 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind siguranța alimentelor nr.306/2018 (art.21) 14.04.2022 137 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995 14.04.2022 135 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice nr.1100/2000 (art.1, 5) 14.04.2022 138 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind Comisia Națională a Pieței Financiare nr.192/1998 (art.4, 5, 6, ș.a.) 08.04.2022 131 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală (art.29) 07.04.2022 128 Retras
Proiectul de lege privind importul unui autovehicul 07.04.2022 126 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.5, 10, 31, ș.a.; Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.2, 10, 24; ș.a.) 06.04.2022 124 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind Comisia Națională a Pieței Financiare nr.192/1998 (art.6, 10, 131, 14, ș.a.) 05.04.2022 122 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova – art.7, 9, 10, 10/1; Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 5, 6, 6/1, 28; ș.a.) 05.04.2022 123 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.24; Legea cu privire la contabilitate și raportare financiară nr.287/2017 – art.11) 05.04.2022 121 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unor membri în Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor 04.04.2022 116 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.133/2008 cu privire la ajutorul social (art.5, 6, 7, ș.a.) 04.04.2022 118 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind confirmarea componenței nominale a Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor 04.04.2022 117 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor 31.03.2022 111 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor 31.03.2022 110 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor 31.03.2022 109 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.11/1997 – art.123; Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.23) 31.03.2022 108 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.184/2021 cu privire la participarea contingentului Armatei Naționale în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL) 31.03.2022 115 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul contravențional – art.115, 122, 154; Codul penal – art.232) 30.03.2022 103 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (art.3, anexa nr.4) 29.03.2022 101 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea art.251 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură 24.03.2022 97 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.340, 341, 342, 3421; Codul vamal nr.1146/2000 – art.20; ș.a.) 23.03.2022 89 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1549/2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (art.10, 12, 16) 23.03.2022 90 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.31; Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.18; ș.a.) 23.03.2022 87 Examinare
Proiectul de hotărâre pentru modificarea unor acte normative (Hotărârea nr.72/2019 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului – art.1; Hotărârea nr.85/2021 privind înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului și com 23.03.2022 88 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.41/2022 privind declararea stării de urgență (art.61) 23.03.2022 91 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.172/2014 privind aprobarea nomenclaturii combinate a mărfurilor – anexa; Legea nr.209/2016 privind deșeurile – anexa nr.7) 17.03.2022 81 Examinare
Proiectul de lege pentru completarea art.5 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice 11.03.2022 75 Retras
Proiectul de hotărâre pentru completarea punctului 1, litera a) din Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 10.03.2022 71 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.13, 131, 34, 561; Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social – art.7) 02.03.2022 63 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea salarizării nr.847/2002 – art.30; Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar – art.10) 01.03.2022 62 Adoptat
Proiectul de lege privind susținerea participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și a membrilor familiilor lor în contextul comemorării a 30 ani de la războiul de pe Nistru și pentru m 01.03.2022 61 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.163/2021 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului 24.02.2022 53 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – art.4, anexa nr.1; Legea nr.130/2021 pentru modificarea unor acte normative – art.VI) 23.02.2022 49 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Integritate 23.02.2022 52 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.243/2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (art.1, 4, 6, 7) 23.02.2022 48 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 103 din Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997 22.02.2022 47 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 (art.74, 93, 177, ș.a.) 18.02.2022 46 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru și președinte al Plenului Consiliului Concurenței 16.02.2022 43 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 (art.3274, 400) 16.02.2022 44 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor (art.6, 9, 10, 25) 14.02.2022 41 Examinare
Proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 14.02.2022 42 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (art.86, 186, 211, 355) 09.02.2022 38 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (art.3, 13, 15) 07.02.2022 30 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 88 din Legea cu privire la societățile pe acțiuni nr.1134/1997 07.02.2022 31 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind revocarea din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor 03.02.2022 29 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de Avocat al Poporului 01.02.2022 25 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind alegerea unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor 01.02.2022 23 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție 01.02.2022 20 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a directorului adjunct al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 01.02.2022 22 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal – art.5, 24, 69, ș.a.; Legea cu privire la contabilitate și raportare financiară nr.287/15.12.2017 – art.11) 01.02.2022 21 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul contravențional al RM – art.135, 136, 137, 423; Legea nr.591/199 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.36; Legea nr.1538/1998 privind fondul ariilor naturale 01.02.2022 24 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Codului Fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997 (Capitolul 104 – art.69) 27.01.2022 18 Adoptat
Proiectul de lege privind unele măsuri suplimentare de susținere a călătorilor și a agenților economici din industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19) 26.01.2022 17 Adoptat
Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice (Capitolul I) 19.01.2022 9 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru și vicepreședinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 19.01.2022 14 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la modificarea art.75 din Legea nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar 19.01.2022 8 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.190 din 25.11.2021 cu privire la modificarea condiției de stabilire și acordare a ajutorului pentru perioada rece a anului – art.1; Legea nr.192/2021 privind compensarea diferenței de preț 18.01.2022 7 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător – art.15, Capitolul VIII; Legea regnului animal nr.439/1995; Legea nr.1422/1997 privind protecția aerului atmosferic – art.12; ș.a.) 14.01.2022 2 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (art.XXVIII1) 30.12.2021 430 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 (art.402) 29.12.2021 428 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru și vicepreședinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 23.12.2021 427 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a directorului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 23.12.2021 426 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor 22.12.2021 410 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor 22.12.2021 408 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor 22.12.2021 411 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor 22.12.2021 415 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor 22.12.2021 414 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor 22.12.2021 416 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.10, 2522; Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 – art.23) 22.12.2021 407 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor 22.12.2021 413 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor 22.12.2021 412 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor 22.12.2021 409 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr.56 din 30 martie 2017 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 (anexa nr.1, anexa nr.2, anexa nr.3) 21.12.2021 406 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc (art.18) 17.12.2021 405 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii nr.154/2003 – art.9, 421, 128, 130; Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.10; ș.a.) 17.12.2021 404 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor – art.381, 382; Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară – art.4, 41, 9; ș.a.) 16.12.2021 403 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul contravențional nr.218/2008 – art.89; Codul penal nr.985/2002 – art.1061, 2201; ș.a.) 15.12.2021 395 Retras
Proiectul de lege cu privire la condominiu 15.12.2021 399 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova (art.126, 190) 15.12.2021 394 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului nr.163/2021 (art.1) 15.12.2021 401 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului cu privire la aprobarea modelului legitimației de judecător al Curții Supreme de Justiție nr.2185/2011 (anexa nr.1, anexa nr.2, anexa nr.3) 15.12.2021 400 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori – art.4, 13, 15; Codul civil nr.1107/2002 – art.17641, 1767; ș.a.) 14.12.2021 393 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Lega nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor – secțiunea XVI; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.96) 14.12.2021 391 Examinare
Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului 14.12.2021 392 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.73, 97; Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.10; ș.a.) 13.12.2021 390 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.124, anexa nr.2) 10.12.2021 388 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.547/2003 asistenței sociale – art.23; Legea nr.123/2010 cu privire la serviciile sociale – art.9, 11, 281, ș.a.; ș.a.) 09.12.2021 387 Examinare
Proiectul de lege privind importul unui autovehicul 08.12.2021 384 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Avocatului Poporului 08.12.2021 385 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea articolului 1 din Legea nr.72/2020 privind unele măsuri de susținere a călătorilor și a agenților economici din industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19) 02.12.2021 382 Examinare
Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de membru al Plenului Consiliului Concurenței 01.12.2021 376 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei 01.12.2021 378 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind desemnarea Directorului general al furnizorului public național de servicii media Compania ”Teleradio-Moldova” 01.12.2021 381 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei 01.12.2021 377 Adoptat
Proiectul de lege privind efectuarea auditului public extern în domeniul gazelor naturale 01.12.2021 380 Adoptat
Proiect de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.14) 01.12.2021 379 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unor membri ai Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova 30.11.2021 375 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (art.5, 6, 101, , ș.a.) 24.11.2021 371 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 24.11.2021 370 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unor membri ai Consiliului de supraveghere și dezvoltare al furnizorului public național de servicii media 23.11.2021 368 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.9, 12, 13, ș.a.; Legea nr.147/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative – art.IV) 22.11.2021 363 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind revocarea din funcție a directorului Centrului Național Anticorupție 18.11.2021 360 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind Raportul de evaluare a activității Centrului Național Anticorupție pentru perioada ianuarie 2016 – septembrie 2021 17.11.2021 358 Adoptat
Proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova 16.11.2021 353 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul vamal nr.1149/2000 – art.30, 50, 56, ș.a.; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.1016, 103, 124, 125; ș.a.) 16.11.2021 355 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal (art.4, anexa nr.1, anexa nr.2) 15.11.2021 351 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.231) 12.11.2021 350 Adoptat
Proiectul de lege privind compensarea cheltuielilor pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului 12.11.2021 349 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru respingerea raportului de activitate al Consiliului Audiovizualului pe anul 2020 11.11.2021 346 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură (art.17, 22, 24, ș.a.) 09.11.2021 334 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.108 din 09.09.2021 privind inițierea controlului parlamentar asupra activității Centrului Național Anticorupție 09.11.2021 335 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 12 din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale 05.11.2021 333 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție 04.11.2021 331 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.461/2001 privind piața produselor petroliere – art.2, 24, 25; Codul fiscal nr.1163/1997 – titlul IV; ș.a.) 04.11.2021 332 Adoptat
Proiectul hotărârii cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova 03.11.2021 323 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1530/1993 privind ocrotirea monumentelor (art.1, 2, 31, ș.a.) 03.11.2021 322 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 02.11.2021 314 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 02.11.2021 313 Examinare
Proiectul de hotărâre privind numirea unui viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei 02.11.2021 316 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova 02.11.2021 319 Retras
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție 02.11.2021 315 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31) 02.11.2021 312 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Codului vamal nr.1149/2000 (art.1953) 29.10.2021 310 Retras
Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului 29.10.2021 309 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor 27.10.2021 306 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante 27.10.2021 305 Adoptat
Proiectul de lege privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitate 26.10.2021 302 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 ( art.3, 7, 157) 25.10.2021 301 Adoptat
Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.154/2018 privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale (art.1, 2, 3, ș.a.) 22.10.2021 299 Adoptat
Proiectul de hotărâre cu privire la declararea anului 2022 – Anul Recunoștinței veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova 20.10.2021 295 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.190/2003 cu privire la veterani (art.5, 7) 20.10.2021 296 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 18 din Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică 19.10.2021 293 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător – art.3, 6, 8, ș.a.; Legea nr.209/2016 privind deșeurile – art.2, 7, 9, ș.a.) 19.10.2021 292 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.96, 103; Legea cu privire la tariful vamal nr.1380/1997 – art.28; ș.a.) 18.10.2021 291 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte – art.4; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.131; ș.a.) 18.10.2021 287 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.32, 36, 37, ș.a.) 14.10.2021 283 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.118/2020 privind răspunderea civilă și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave (art.1, 3, 4, ș.a.) 14.10.2021 282 Retras
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru și președinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 13.10.2021 276 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea asistenței sociale nr.547/2003 – art.13, 14, 26, 261; Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social – art.17; ș.a.) 13.10.2021 278 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.108 din 09.09.2021 privind inițierea controlului parlamentar asupra activității Centrului Național Anticorupție 13.10.2021 279 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.407/2006 cu privire la asigurări (art.28) 08.10.2021 271 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.270/2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (art.24, anexa nr.7) 08.10.2021 272 Examinare
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.171/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.1, anexa nr.2, ș.a.) 08.10.2021 273 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la publicitate 07.10.2021 269 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru și vicepreședinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 06.10.2021 267 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 05.10.2021 265 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.891) 01.10.2021 263 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.25; Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.2, 5, 8; ș.a 01.10.2021 264 Retras
Proiectul de lege privind statutul municipiului Bălți 30.09.2021 257 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.9, 20, 36; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.134, 1341, 398, ș.a.) 29.09.2021 256 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.96) 27.09.2021 255 Adoptat
Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport 23.09.2021 252 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de Avocat al Poporului 22.09.2021 247 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art.23, anexa nr.4; Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10) 20.09.2021 246 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1260/2002 cu privire la avocatură (art.10, 20, 21) 17.09.2021 245 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 16.09.2021 241 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7) 16.09.2021 243 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind confirmarea componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale 16.09.2021 242 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind demisia din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor 14.09.2021 237 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind grupurile parlamentare de prietenie 14.09.2021 238 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018 14.09.2021 239 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind revocarea unor membri ai Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare 09.09.2021 235 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1536/1998 cu privire la activitatea hidrometeorologică (art.1, 3, 4, ș.a.) 08.09.2021 232 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind regimul străinilor în Republica Moldova nr.200/2010 (art.361) 08.09.2021 230 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 08.09.2021 228 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind inițierea controlului parlamentar asupra activității Centrului Național Anticorupție 08.09.2021 226 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale 08.09.2021 229 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (art.33, 341) 08.09.2021 227 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul administrativ al RM nr.116/2018 – art.20, 39, 44, ș.a.; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.66, 67; ș.a.) 07.09.2021 223 Examinare
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (art.32, 423) 07.09.2021 224 Examinare
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 06.09.2021 219 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 06.09.2021 220 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 06.09.2021 218 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr.291/2016 – art.53; Legea cu privire la publicitate nr.1227/1997 – art.19, 22; ș.a.) 06.09.2021 222 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Legii drumurilor nr.509/1995 (art.6) 06.09.2021 217 Examinare
Proiectul de hotărâre privind numirea unui judecător în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție 06.09.2021 221 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.1323; Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.9; ș.a.) 02.09.2021 215 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.15; Legea concurenței nr.183/2012 – art.44; ș.a.) 02.09.2021 214 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.789/1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (art.7, 91) 02.09.2021 213 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 02.09.2021 212 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018 (art.51) 24.08.2021 196 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni – art.33; Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 – art.20, 26, 29, 36; ș.a.) 24.08.2021 199 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 (art.20) 24.08.2021 198 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1163-XIII din 24.04.1997 Codul fiscal al Republicii Moldova (art.235, 236) 24.08.2021 197 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.3, 13, 15, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.911) 23.08.2021 193 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament 23.08.2021 192 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind rezultatele audierilor parlamentare cu privire la progresul acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar 20.08.2021 190 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.362, 363, 365; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.15, 295; ș.a.) 16.08.2021 186 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr.461/2001 (art.2, 4, 6, ș.a.) 10.08.2021 179 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind demisia din funcția de președinte al Plenului Consiliului Concurenței și a unui membru al Plenului Consiliului Concurenței 10.08.2021 182 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție 10.08.2021 178 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.3, 82; Legea nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.232; Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură – art.66, 10.08.2021 180 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură (art.17, 18, 301, ș.a.) 10.08.2021 181 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului 09.08.2021 177 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate – art.7, 8, 11, ș.a.; Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – art.2, 4, 10, ș.a.; ș.a.) 04.08.2021 169 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.84/2021 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului 03.08.2021 165 Adoptat
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor din Republica Moldova 30.04.2021 145 Retras
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind analiza situației economico-financiare de la Î.S.”Calea Ferată din Moldova” și rezultatul activității ramurii de transport feroviar pentru perioada 2010-2020 22.04.2021 128 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectivi și de pază – art.23, anexa nr.4; Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10) 21.04.2021 126 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal al RM – art.2641; Legea nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier – art.18, 19; ș.a.) 21.04.2021 125 Retras
Proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.11 din 13 februarie 2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor 21.04.2021 122 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative - art.II1, XXVIII1; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.96, 1 16.04.2021 113 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Codului transporturilor rutiere nr.150 din 17.07.2014 (art.49) 09.04.2021 103 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69 din 21.05.2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (art.XXIV) 06.04.2021 99 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privind delimitarea proprietății publice nr.29/2018 – art.5, 7, 8, ș.a.; Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.101) 31.03.2021 96 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.362, 363, 365; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.15, 295; ș.a.) 30.03.2021 93 Retras
Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a întreprinderilor micro în cazul imposibilității calculării, raportării și achitării impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii 29.03.2021 90 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 299 al Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 17.03.2021 73 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative 10.03.2021 62 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.121/2012 cu privire la asigurarea egalității – art.2, 7; Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.9, 421, 128, 130; ș.a.) 10.03.2021 64 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.62; Legea nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj – art.3, 20, 36, 38, 381) 10.03.2021 61 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea art.20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995 09.03.2021 59 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea art.51 din Legea cu privire la locuințe nr.75/2015 09.03.2021 60 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (art.32, 423) 04.03.2021 55 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/997 (art.15, 180) 03.03.2021 50 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr.462/2001 (art.4, 14) 02.03.2021 47 Retras
Proiectul de hotărâre cu privire la realizarea unui audit extern independent la Consiliul Concurenței 24.02.2021 39 Retras
Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.216/2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile 22.02.2021 37 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la importul unui instrument muzical 17.02.2021 33 Adoptat
Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Avocatului Poporului 20.01.2021 9 Adoptat
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului Republicii Moldova 16.12.2020 518 Examinare
Moțiune simplă asupra activității Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova 19.11.2020 453 Examinare
Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile 11.11.2020 445 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.1553/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători – art.7; Codul contravențional nr.218/2008 – art.32, 361, 197,ș.a) 08.10.2020 417 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.12) 29.09.2020 405 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr,1163/1997 – art.5, 19, 20, 24; Legea cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova nr.352/2006 – art.3, 10, 24; ș.a.) 25.09.2020 403 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea art.12 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii 21.09.2020 397 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea taxe de stat nr.1216/1992 – art.4; Legea cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale nr.271/2003 – art.9, 12) 21.09.2020 395 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7) 17.09.2020 390 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Legii cinematografiei nr. 116/2014 (art.1, 2, 4, ș.a.) 12.08.2020 362 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 215/2016 cu privire la tineret (art.2, 6, 81, ș.a.) 12.08.2020 361 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 16 din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 05.08.2020 359 Retras
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului Republicii Moldova 17.07.2020 337 Examinare
Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a părinților pentru supravegherea copiilor de vârstă preșcolară pe durata suspendării, în mod forțat, a procesului educațional în legătură cu situația epidemiologică (COVID-19) 14.07.2020 324 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.31, 33) 09.07.2020 314 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea art.V din Legea nr.273/2018 pentru modificarea unor acte legislative 08.07.2020 305 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul electoral nr.1381/1997 – art.1; Legea nr.294/2007 privind partidele politice – art.27, 28) 07.07.2020 303 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate – art.6; Codul contravențional nr.218/2018 – art.744, 400) 01.07.2020 284 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Legii drumurilor nr.509/1995 (art.6) 29.06.2020 281 Retras
Proiectul de lege privind completarea și modificarea Legii nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (art.4, 6, 13, 14) 25.06.2020 273 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (art.5) 17.06.2020 254 Retras
Proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.11 din 13 februarie 2020 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor înstrăinării patrimoniului sindicatelor 17.06.2020 253 Adoptare
Proiectul de lege privind unele măsuri în vederea implementării Programului de garantare de către stat a creditelor contractate de agenții economici afectați de criza pandemică COVID-19 09.06.2020 226 Retras
Proiectul de hotărâre privind adoptarea Declarației drepturilor Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii 04.06.2020 219 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea concurenței nr.183/2012 – art.37; Codul serviciilor media audiovizuale al RM nr.174/2018 – art.83'1) 22.05.2020 206 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 38 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 22.05.2020 205 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995 (art.20, 21, 35'1) 21.05.2020 195 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului (art.47, 119, 148) 19.05.2020 193 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1163-XIII din 24.04.1997, Codul Fiscal al RM (art.235, 236) 15.05.2020 189 Retras
Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri vizând amânarea rambursării creditelor și a altor plăți aferente, contractate de persoane fizice de la organizații creditare nebancare 30.04.2020 166 Retras
Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea măsurilor întreprinse de Guvernul Republicii Moldova și instituțiile subordonate, în vederea prevenirii și combaterii epidemiei de COVID-19 29.04.2020 165 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.16, 19; Legea nr.136/2016 privind statutul municipiului Chișinău – art.7, 10) 21.04.2020 164 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 (art.76, 802) 11.03.2020 121 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018 (art.51) 11.03.2020 118 Retras
Proiectul de lege privind acordarea unor facilități la achitarea taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) 09.03.2020 110 Retras
Moțiune simplă asupra activității în domeniul politicii externe a Guvernului (Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene) 09.03.2020 109 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.24, 99, 102; Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/1999 – anexa nr.3; ș.a.) 05.03.2020 102 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii nr.154/2003 (art.57, 62, 68, ș.a.) 05.03.2020 103 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.33, Anexa nr.6) 04.03.2020 95 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală (art.17, 66) 03.03.2020 93 Retras
Moțiune simplă asupra politicii și activității Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova 28.02.2020 90 Respins
Proiectul de lege privind modificarea articolului 141 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/XV din 18.04.2002 28.02.2020 87 Adoptare
Proiectul de hotărâre privind adoptarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la comemorarea evenimentelor din 2 martie 1992 în procesul de reintegrare teritorială a țării 26.02.2020 80 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Lega taxei de stat nr.1216/1992 – art.3; Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr.1308/1997 – art.3, 4, 5, 7; ș.a.) 26.02.2020 78 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.8, 33, anexa nr.6) 24.02.2020 71 Retras
Proiectul de lege pentru interpretarea articolului 25 alineatul (2) litera a) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public 24.02.2020 70 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al RM nr.174/2018 (art.28, 53) 14.02.2020 54 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al RM nr.218/2008 (art.400) 13.02.2020 48 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.9, 20, 36; Codul contravențional al RM – art.134, 1341, 398 ș.a.) 12.02.2020 43 Retras
Proiectul de hotărâre privind declararea lunii martie a anului 2020 ”Luna consacrată celebrării a 30 de ani de activitate a femeilor în Parlamentul Republicii Moldova” 11.02.2020 40 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.6, 7, 71, ș.a.; Codul muncii nr.154/2003 – art.141, 142; ș.a.) 10.02.2020 37 Retras
Proiectul de hotărâre cu privire la adoptarea unei Declarații privind dosarele politice ale persoanelor persecutate de către regimul oligarhic 06.02.2020 35 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Codului transporturilor rutiere nr.150 din 17.07.2014 (art.7, 37, 38 31.01.2020 19 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 7 din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local 29.01.2020 12 Retras
Proiectul de hotărâre privind raportul Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare şi desfăşurare a privatizării şi concesionării proprietăţii publice începînd cu anul 2013 asupra evaluării modului de pregătire și desfășurare a procesului d 27.01.2020 10 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător – capitolul III1, art.131, 132 ș.a; Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – Cap 21.01.2020 7 Retras
Proiectul de hotărâre privind adoptarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la constatarea stării de criză de mediu pe teritoriul Republicii Moldova 16.01.2020 6 Retras
Proiect de lege pentru completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.141) 15.01.2020 3 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătății – art.51'1; Codul educației – art.53) 19.12.2019 319 Retras
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 48/2019 pentru constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă de Partidul Democrat din M 18.12.2019 317 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor – art.35, 35'1; Legea nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – art.26, 26'1; ș.a.) 11.12.2019 306 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (art.8) 11.12.2019 305 Retras
Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate (art.55'1) 11.12.2019 307 Retras
Proiect de lege cu privire la modificarea Legii nr.156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii (art.33) 03.12.2019 293 Retras
Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale – art.21; Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.12'1) 29.11.2019 287 Retras
Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea înstrăinării patrimoniului sindicatelor 29.11.2019 288 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea articolelor 8 și 133 din Codul electoral nr.1381/1997 27.11.2019 273 Respins
Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului (art.26, 32) 25.11.2019 272 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.581/1999 cu privire la fundații – art.17, 22, 25, 34, 37; Legea nr.294/2007 privind partidele politice – art.26) 15.11.2019 266 Respins
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul civil nr.1107/2002 – art.170; Codul familiei nr.1316/2000 – art.15, 38, 39, ș.a.; Legea privind actele de stare civilă nr.100/2001 – art.23, 41, 42, 45) 11.11.2019 259 Retras
Proiectul de hotărâre privind raportul Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice începând cu anul 2013 asupra evaluării modului de pregătire și desfățurare a parteneriatulu 11.11.2019 258 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.5, 24, 694; ș.a.; Legea cu privire la contabilitate și raportare financiară nr.287/2017 – art.12; ș.a.) 25.10.2019 241 Retras
Proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (Codul jurisdicției constituționale nr.502/1995; Legea nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.9; ș.a.) 22.10.2019 238 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.4, 5, 7'1, ș.a.; Codul contravențional nr.218/2008 – art.266'1, 266'2, 413, 4151) 21.10.2019 236 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.15; Legea concurenței – art.35, 38, 40 ș.a.; ș.a.) 18.10.2019 234 Retras
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare 11.10.2019 229 Adoptare
Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.48/2019 pentru constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor de fapt şi de drept privind tentativa de puci anticonstituţional întreprinsă dePartidul 02.10.2019 219 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea Codului transporturilor rutiere nr.150 din 17.07.2014 (art.7, 37, 38) 20.09.2019 205 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea anexei nr.7 la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 16.09.2019 198 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.291, 292; Legea nr.134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat – art.6) 12.09.2019 191 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal al RM nr.985/2002 – art.21, 62, 63, ș.a.; Codul contravențional al RM nr.218/2008 – art.632, 395, 4394, ș.a.; ș.a.) 19.08.2019 179 Retras
Proiectul de hotărâre privind numirea unor judecători ai Curții Constituționale 15.08.2019 177 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.2, 5, 17, 18, 181; Legea instituțiilor financiare nr.550/1995 – art.3811; ș.a.) 05.08.2019 168 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2017 (art.4) 31.07.2019 165 Adoptat
Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.48/2019 pentru constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă de s.a. 30.07.2019 160 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea art.439'1 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 30.07.2019 162 Respins
Proiectul de hotărâre privind înaintarea candidaturii la funcția de Procuror general interimar al Republicii Moldova 29.07.2019 159 Adoptare
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție 29.07.2019 158 Adoptare
Proiectul de hotărâre privind adoptarea Apelului Parlamentului Republicii Moldova în adresa comunității internaționale cu privire la necesitatea impunerii sancțiunilor personale asupra lui Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, deputați în Parlamentul Republici 26.07.2019 154 Retras
Proiectul legii pentru modificarea art.4391 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 24.07.2019 145 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul vamal nr.1149/2000 – art.20; Legea cu privire la introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr.1569/2002 – art.10; ș.a.) 22.07.2019 139 Retras
Proiectul legii pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (Capitolul 9'1) 22.07.2019 142 Respins
Proiectul legii pentru modificarea articolului 11 din Legea cu privire la Procuratură nr.3/2016 19.07.2019 138 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea articolului 19 din Legea muzeelor nr.262/2017 17.07.2019 136 Adoptat
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 17.07.2019 135 Retras
Proiectul legii pentru modificarea articolului 13 al Legii nr.499 din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni 15.07.2019 125 Adoptat
Proiectul legii pentru interpretarea unor prevederi din Legea cu privire la Procuratură 11.07.2019 115 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la constatarea neîntrunirii condițiilor de numire în funcția de Procuror General a lui Eduard Harunjen 09.07.2019 111 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.20, 90'1, 101'4, 103, 295) 08.07.2019 110 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 05.07.2019 108 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.273, 408) 03.07.2019 99 Adoptare
Proiectul legii privind declararea unor informații de acces public 25.06.2019 88 Examinare
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a directorului Serviciului de Informații și Securitate al RM 24.06.2019 87 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.103, 104, 123, ș.a.; Codul vamal nr.1149/2000 – art.93, 94, 97'2) 20.06.2019 83 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte – art.32; Legea nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic – art.9, anexa; ș.a) 20.06.2019 84 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizărilor proprietății publice începînd cu anul 2013 17.06.2019 72 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa puciului anticonstituțional a Partidului Democrat realizată prin intermediul Curții Constituționale și a Procuraturi 17.06.2019 73 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar – anexa nr.7; Legea bugetului de stat pentru a.2019 nr.303/2018 – art.10) 12.06.2019 63 Retras
Proiectul legii pentru modificarea articolului 5 al Legii nr.397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale 11.06.2019 62 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind adoptarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova 09.06.2019 61 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.134-XVI din 13.06.2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (art.1, 6, 7 ș.a.) 08.06.2019 58 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 08.06.2019 59 Adoptare
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației privind condamnarea tentativei de uzurpare a puterii în favoarea Partidului Democrat din Moldova și Vladimir Plahotniuc de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova 08.06.2019 60 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind controlul tutunului - art.2, 11, 17'1, ș.a.; Codul contravențional – art. 91'1, 364'1; ș.a.) 31.05.2019 52 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (art.3) 21.05.2019 49 Retras
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei Comisii de anchetă pentru examinarea situației create în mun.Chișinău privind autorizarea executării lucrărilor de construcție a obiectivelor noi în interiorul cartierelor locative existente și atribuirea s.a. 21.05.2019 51 Retras
Proiectul legii pentru modificarea Codului fiscal (art.103, 124) 16.05.2019 48 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995 (art.14, 14'1) 14.05.2019 47 Retras
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 4 din Legea nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător 17.04.2019 45 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea articolului 20 din Codul electoral nr.1381/1997 16.04.2019 43 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea articolului 23 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995 16.04.2019 44 Retras
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cetățeniei nr.1024/2000 – art.17, 18, 24, ș.a.; Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător nr.81/2004 – art.12; Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova 16.04.2019 42 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură nr.3/2016 (art.11, 17, 20, ș.a.) 16.04.2019 40 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158/2008 (art.57, 64) 16.04.2019 41 Retras
Proiect de hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la ”spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare RM 29.03.2019 37_01 Adoptare
Proiect de hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la ”spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din 29.03.2019 37 Examinare
Proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea Magnitsky) (Legea privind regimul străinilor în RM – art.8, 9, 10 ș.a.; Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – art.33, 34; Legea s.a. 29.03.2019 38_01 Adoptare
Proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 4, 8, ș.a.; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2; Legea privind partidele politice – art.26; ș.a.) 29.03.2019 36 Adoptat
Proiect de hotărîre privind revocarea directorului Centrului Național Anticorupție 29.03.2019 39 Adoptare
Proiect de hotărîre privind adoptarea Declarației cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului RM 29.03.2019 35 Adoptare
Proiect de hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor adoptării Legii nr.180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală și impactul acesteia sub aspectul legalizării spălării 29.03.2019 34 Retras
Proiect de hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare 29.03.2019 33 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei Comisii de anchetă pentru verificarea încadrării în cîmpul legal a modalității prin care a fost privatizată Întreprinderea de Stat compania aeriană ”Air Moldova” 11.10.2018 340 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral al RM – art.1, 13'1; Legea privind partidele politice – art.26) (drepturile speciale ale alegătorilor din diasporă) 26.06.2018 217 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.20'1; Codul contravențional – art.273, 400, 408) 15.06.2018 208 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii privind finanțele publice locale nr.397 din 16.10.2003 (art.5) 23.04.2018 124 Retras
Proiectul legii privind Declarația de Unire a Republicii Moldova cu România 13.03.2018 81 Retras
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei comisii de anchetă care să examineze etapa și nivelul de implementare a reformelor asumate în temeiul Acordului de Asociere și în conformitate cu Agenda revizuită de asociere, care stabilește 13 priorități s.a 01.03.2018 60 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor (art.1, 13, 19, ș.a.) 23.02.2018 55 Respins
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru elaborarea și aprobarea pachetului de modificări legislative în domeniul prevenirii suicidului 15.12.2017 390 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind declararea anului 2018 – Anul Unirii 06.12.2017 373 Retras
Proiectul legii pentru modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova 02.11.2017 339 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.21'7; Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.25; Codul contravențional – art.273'1, 399, 400) 20.10.2017 324 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.3462-XI din 31 august 1989 cu privire la revenirea limbii moldovenești la grafia latină (art.2) 19.10.2017 323 Retras
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.46 din 24 martie 2017 privind crearea unei Comisii speciale pentru elaborarea și aprobarea pachetului de modificări legislative în domeniul prevenirii suicidului (art.5) 24.05.2017 161 Adoptare
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 03.05.2017 133 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățămînt 21.03.2017 73 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Hotărîrea Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova - pct.1; Codul muncii – art.111) 16.03.2017 65 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătății – art.51'1; Codul educației – art.53) 06.03.2017 51 Retras
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei comisii de anchetă pentru verificarea legalității declarațiilor cu caracter antistatal, xenofob și distructiv făcute la adresa Republicii Moldova, cît și a statelor vecine de către Igor Dodon în calitatea s.a. 22.12.2016 503 Retras
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la Parteneriatul național în domeniul integrării europene 29.07.2016 346 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (art.6, 8, 11, ș.a.) 18.07.2016 325 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea uinor acte legislative (Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor – 4, 5; Codul funciar – art.58) 08.07.2016 311 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea articolului 27 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern 23.06.2016 285 Adoptat
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.68 din 09.04.2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare 25.05.2016 227 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova 21.04.2016 173 Retras
Proiectul legii pentru completarea articolului 250'1 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 31.03.2016 130 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea art.11 din Legea nr.1237 din 09.07.1997 cu privire la aviația civilă 16.03.2016 106 Retras
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 16.03.2016 107 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.203) 10.03.2016 92 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 (art.1, 11, 64) 04.03.2016 81 Retras
Proiectul legii cu privire la statutul municipiului Chișinău 04.03.2016 84 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.21'2; Codul Contravențional al RM – art.273, 400, 408) 03.03.2016 77 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (art.31, 48, 63) 18.02.2016 41 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea articolului 17 din Legea nr.1324 din 10.02.16.1993 cu privire la privatizarea fondului de locuințe 10.02.2016 21 Adoptat
Proiectul pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.4, Codul contravențional – art.333) 25.11.2015 480 Retras
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.130 din 08.06.2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (art.72) 19.11.2015 475 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea și modificarea articolului 23 din Codul educației 05.11.2015 447 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.279, 280, 287; Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI al Codului fiscal – art.4; ș.a.) 04.11.2015 438 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.2731, 398, 400, 400'1) 30.10.2015 418 Adoptare
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.30, 33, 177, 398, 180, 400'1) 30.10.2015 417 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei – art.21; Codul contravențional – art.372) 22.10.2015 406 Respins
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.1591-XV din 26.12.2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale (art.1'5, 1'6, 2) 16.10.2015 393 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 18 al Legii nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale 13.10.2015 383 Retras
Proiectul legii privind plata îndemnizației lunare pentru îngrijirea copilului persoanelor neasigurate 13.10.2015 382 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea art.295 din Codul fiscal al Republicii Moldova 14.07.2015 279 Retras
Proiectul legii pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149 din 20.07.2000 (art.93, 94, 95, 97) 30.04.2015 168 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.20'1; Codul contravențional – art.273, 408) 27.04.2015 162 Retras
Proiectul legii pentru completarea Anexei Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice 27.04.2015 161 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea și stabilirea legalității și valabilității actelor de studii ale Prim-ministrului Republicii Moldova, domnul Chiril Gaburici 17.04.2015 150 Retras
Proiectul legii privind modificarea Legii privind calitatea în construcții nr.721-XIII din 02.02.1996 (art.21) 09.04.2015 140 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.285 din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc (art.49) 09.04.2015 141 Retras
Proiectul legii pentru completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.11, 38) 02.04.2015 125 Respins
Proiectul legii privind modificarea articolului 6'1 din Legea cu privire la medicamente nr.1409-XIII din 17.12.1997 01.04.2015 112 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul Comisiei de anchetă și raportul/opinie separată a deputatului Iurie Chirinciuc, membru al Comisiei de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile ... 24.03.2015 94 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.16) 18.03.2015 85 Retras
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.37'1, 238) 17.03.2015 78 Retras
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.322, 400) 12.03.2015 65 Retras
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind protecţia socială a cetăţenilor, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.21; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.13) 10.09.2010 2448 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (art.8, 13) 10.09.2010 2449 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru a.2010 nr.129-XVIII din 23 decembrie 2009 (art.22) 10.09.2010 2447 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.1, art.36) 10.09.2010 2450 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.3; Legea cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale – art.9) 30.06.2010 1954 Adoptat
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
3 iunie 2023
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"