Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Asistență externă
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament
Deliu Tudor

Deliu Tudor

Depute


Political party: Fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova
Permanent Committee: Legal Committee for appointments and immunities
Parliament Activity

Declarations

Plenary Sittings Declaration Title
Şedinţa plenară 17.12.2015 Discursul deputatului PLDM, Tudor Deliu privind raportul de activitate a directorului CNA pentru anul 2014
Şedinţa plenară din 20.11.2015
Şedinţa plenară din 21.11.2013
Parliament Diplomacy activity [View ALL]
Delegation/Friend Group Name Description
EU-Moldova Parliamentary Association Committee <p>-</p>
Inter-Parliamentary Assembly of CIS -
Parliamentary Assembly of the Eastern Partnership (EURONEST) <p>-</p>
Grupul de prietenie cu Georgia Grupul de prietenie cu Georgia
Grupul de prietenie cu Japonia Grupul de prietenie cu Japonia
wealth declaration:

Declaraţia pe anul 2009

Declaraţia pe anul 2010

Declaraţia pe anul 2011

Declaraţia pe anul 2012

Declaraţia pe anul 2013

Declaraţia la validarea mandatului

Declaratia pe anul 2014

 

Curriculum Vitae:

 A.     Date personale:

 

1.

Numele:

DELIU

2.

Prenumele:

Tudor

3.

Data naşterii:

29 octombrie 1955

4.

Naţionalitatea:

Moldovean

5.

Starea civilă:

Căsătorit,  3 copii

6.

Domiciliul permanent:

str. Ialoveni 100/a, 217,
Chişinău, R. Moldova

7.

Adresa la serviciu:

str. Ialoveni 100, Chişinău,
R. Moldova

8.

Date de contact:

Tel: ++ 37.22.737114,
e-mail: tdeliu @ rambler.ru

 

B. Studii:

 

Studii şi Diplome

Anul

Instituţia

Diplomă: Magistru în drept constituţional şi administrativ

2006

Academia de Administrare Publică, Chişinău, Republica Moldova

Diplomă:

Ştiinţa administraţiei publice

1993 - 1994

Academia de Administrare Publică, Chişinău, Republica Moldova

Diplomă:

Filologie

1976 - 1981

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Filologie

C. Studii adiţionale:

 

Cursuri

Anul

Instituţia

Instruire a formatorilor

“Dezvoltarea durabilă a comunităţilor” 

1999

TOT şi Fundaţia Soros Moldova

Instruire a formatorilor

“Managementul instruirii adulţilor”

1998

TOT şi Fundaţia Soros Moldova

Atelier de lucru:

Arta şi ştiinţa administraţiei publice

 

1997

Fundaţia Soros Moldova

Program de perfecţionare profesională în domeniul administraţiei publice

 

August –septembrie 1997

Institutul Naţional de Administrare din Portugalia, Olanda şi Belgia

Programul de Administraţie Publică

 

 

1995

Universitatea din Nebraska, SUA

D. Experienţă profesională:

 

Perioada:

2007 - prezent

Locul:

Chişinău, Republica Moldova

Organizaţia:

Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

Funcţia:

Conferenţiar universitar interimar, Catedra Administrare de Stat şi Municipală

 

 

Perioada:

1998 - 2007

Locul:

Chişinău, Republica Moldova

Organizaţia:

Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

Funcţia:

Lector superior, Catedra Administrare de Stat şi Municipală

 

 

Perioada:

1998 - 1999

Locul:

Chişinău, Republica Moldova

Organizaţia:

Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

Funcţia:

Şef Centru Tehnologii Informaţionale

Perioada:

1998 - prezent

Locul:

Chişinău, Republica Moldova

Organizaţia:

Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

Funcţia:

Lector superior

Perioada:

1990-1994

Locul:

s. Răzeni, Republica Moldova

Organizaţia:

Primăria s. Răzeni

Funcţia:

Primar

Perioada:

1981-1990

Locul:

s. Răzeni şi Dănceni, Republica Moldova

Organizaţia:

Şcolile din sate

Funcţia:

Profesor de limbă şi literatură română

 

E. Limbi vorbite: (1 = slab, 5 = excelent)

 

Limba

Citit

Vorbit

Scris

Română

5

5

5

Franceză

5

4

4

Rusă

5

5

5

 

F. Alte abilităţi:  

1. Atribuţii de secretariat

2. Relaţii publice

3.   Experienţă de trai şi de lucru în mediu multinaţional

4.   Experienţă în elaborarea proiectelor

 

G. Angajări neconvenţionale

 

Experienţă de lucru în proiecte în calitate de expert:

1997

Programul “Arta şi ştiinţa conducerii în administraţia publică”, Fundaţia Soros Moldova, participant

1998, septembrie

Phare/Tacis CBC Facilitarea Proiectelor Mici (Uniunea Europeană) (Proiectul “Dezvoltarea Administraţiei Publice Locale”)

1998, noiembrie

Fundaţia Soros şi Serviciul de Informare a Statelor Unite

(Proiectul “Transparenţa în administraţia publică locală”)

Proiectul nr. 9301 al TACIS “Guvernarea administrativă şi consolidarea serviciilor publice”

Proiectul “Programul administraţiei publice” al Fundaţiei Soros

 

2001

iunie

Seminar regional „Finanţarea Comerţului Internaţional” (11-15 iunie, 2001) , Agence Intergouvernamentale de la Francophonie, participant

2001

octombrie

TOT “Arta şi ştiinţa conducerii în administraţia publică”, organizat de Centrul “Countepart” şi Fundaţia Soros-Moldova

2002, iulie

Şcoala de vară “Managing change. Managing people serving democratic institutions, citizens and the market”, OPEN SOCIETY INSTITUTE LGI, or. Dnepropetrovsc, Ucraina

2002, octombrie

Cursurile de instruire “How to be a better policy advisor” organizat de UNDP, NISPAcee, Odessa, Ucraina

2002, noiembrie

SIPU – International, TOT “Metode participative de instruire”, Chişinău

2003,

aprilie

Atelierul de Instruire Avansată pentru formatori „Evaluarea Impactului, aprecierea necesităţilor şi design-ul programelor de instruire pentru reprezentanţii APL”, 30 aprilie-02 mai 2003, CASI „Counterpart”, Fundaţia SOROS-Moldova

2003

„Planificarea strategică”, Hmelniţk, Kameneţ Podolsc (Ucraina), EuroAsia, CCAP

2003,

iunie-iulie

SIPU – International, TOT “Managementul finanţelor publice”, Chişinău

2006-2007

Expert în cadrul Proiectului “Bunele practice în APL”. Consiliul Europei, IDIS VIITORUL

2007

Expert în cadrul Proiectului “Consolidarea eticii publice la nivel local”. Consiliul Europei, IDIS VIITORUL

2007

Formator, facilitator în cadrul Proiectului “Programul integrat de dezvoltare locală”. PNUD Moldova, SOROS Moldova.

 

H. Publicaţii  

 

Nr. d/o

Denumirea lucrărilor

Date bibliografice

Vol.

(în coli de autor)

Coautori

1.   

Crezul unui manager din administraţia americană : „ Să  fac tot ce depinde de  mine ca oamenii să trăiască bine ”

Revista metodico-ştiinţifică Administrarea Publică, nr.4/1995, secţia editare A.S.D.A.P.

p.p.19-27

0,4 c. a.

-

2.   

Moldavia -uma republica ex-sovietica a caminho da autonomia local

Revista de „Administraçao Local”, nr.154, julho-agosto, 1996, Ecola Tipografica das missões, Portugalia

p.p.391-400

0.5 c. a.

-

3.   

Consilierul în rol de finanţist. Atribuţiile de serviciu ale funcţionarul primăriei săteşti ( comunale ).

Revista metodico-ştiinţifică Administrarea Publică, nr.3/1997, secţia editare A.S.D.A.P.

p.p.135-151

0,8 c. a.

-

4.   

Administraţia publică locală

 

manual

Secţia Editare a A.A.P., Chişinău, 1998

p.p.99

4,9 c. a.

-

5.   

Administraţie publică locală –teorie şi practică

Culegere de materiale pentru funcţionari publici. Secţia Editare a A.A.P. Chişinău, 1998.

p.p.49-59

0,6 c. a.

M. Platon

I.Paladi

V.Cioaric

V.Bulgaru

6.   

Reforma administraţiei publice în Moldova

Culegere de articole.

Secţia Editare a A.A.P., Chişinău, 1999

1 c. a.

M.Platon

A.Sîmboteanu

C.Crăciun

M.Orlov

7.   

Reforma administraţiei publice în Republica Moldova: realizări şi perspective

Cercetare ştiinţifică CZU: 35100173(478) Secţia Editare a A.A.P. Chişinău, 2000.

2,45 c. a.

M.Platon

M.Orlov

A.Sîmboteanu

C.Crăciun

8.   

Cum să gestionăm şedinţele?

Revista metodico-ştiinţifică „Administraţia Publică”, nr.2/ 2000, Secţia Editare a A.A.P.

p.p. 96-108

0,6 c. a.

-

9.   

Cu cetăţenii – pentru cetăţeni

Suport de curs

OO Raza Soarelui, Chişinău, 2000

2 c. a.

V.Cioaric

N.Vrednic

10.   

Procesul decizional în administraţia publică locală

Instrucţiune metodică pentru funcţionarii  publici.

Secţia de Editare a A.A.P., Chişinău, 2001.

p.p.54

0,5 c. a.

-

11.   

Administraţia publică locală în ţările Europei Centrale şi de Est

Secţia de Editare a A.A.P., Chişinău, 2001,54 pag.

p.p.54

0,5 c. a.

-

12.   

Finanţele publice locale

Manual de instruire pentru administraţia publică locală.

Cartier, Chişinău, 2001

p.p.168

1,90 c. a.

Z.Grecianîi

VVăzdăuţan

S.Arionescu

13.   

Participarea publicului la procesul decizional

Suport de curs.

OO Raza Soarelui, Chişinău, 2001

p.p95

6 c. a.

T.Savca

V.Cioaric

N.Vrednic

14.   

Metode administrative moderne

Manual.

Editura Universul.2002

p.p.216

10 c. a.

A.Ţepordei

T.Savca

T.Şaptefraţi

A.Cojocaru

N.Moscalu

I.Grosu

15.   

Mijloacele de acţiune ale administraţiei publice locale

Revista metodico-ştiinţifică „Administraţia Publică”, nr.1,2003, pag. 14-21

p.p.14-21

0,5 c. a.

-

16.   

Administraţia publică locală – puterea unei naţiuni

Revista metodico-ştiinţifică

„Administraţia Publică”,

nr.2,2003

p. p. 138-142

0,18 c. a.

-

17.   

Procesul decizional în activitatea Consiliului Local

Secţia editare a A.A.P., Chişinău 2003.

p.p.42

1,90 c. a.

-

18.   

Evoluţia sistemului de Administraţie Publică Locală în Republica Moldova

Materialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice „ Administraţia Publică: aspecte ştiinţifico-practice, probleme şi perspective ”, CEP USM, Chişinău, 2004

p.p.69-75

0,3 c. a.

-

19.   

Rolul şi locul serviciilor desconcentrate în administraţia publică locală

Materialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice „ Academia de Administrare Publică pentru o guvernare transparentă, responsabilă şi democratică  ( teze )”, editura „ Bons Offices” SRL, Chişinău, 2005

p.p.69-71

0,1 c. a.

-

20.   

Ghidul secretarului Consiliului Local

Material informativ USAID, Chişinău, 2005

p.p.49

3  c. a.

T.Savca

21.   

Audieri publice. Nouă paşi spre succes

Ghid practic pentru funcţionarii publici.

OO Raza Soarelui, Chişinău, 2005

p.p.11

0,5 c. a.

V. Cioaric

22.   

Calitatea oficialilor aleşi – chezăşie a bunei guvernări locale

Materialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice „ Academia de Administrare Publică – centru naţional de formare şi perfecţionare a personalului din serviciul public ”,Secţia Editare a AAP, Chişinău, 2006

p.p.58-61

0,2 c.a.

 

23.   

Conceptul privind noţiunea de administraţie publică locală

Materiale ale sesiunii de comunicări ştiinţifice”Administraţia publică în perspectiva integrării europene” ISAM, 27-28.10.2006, ed.Elena –VI.SRL, Chişinău, 2006

0,2 c.a.

 

24.   

Ghidul alesului local.

Ed.: „Tipografia Centrală”, Chişinău 2007.

 200 p.

C. Popovici

T.Savca

A.Roman

25.   

Справочник местного выборного лица.

Ed.:„Tipografia Centrală”, Chişinău 2007.

200 p.

А. Роман

C. Popovici

Т. Савка

26.   

Ghidul facilitatorului.

Ed.: AAP, Chişinău, 2007.

64 p.

A.Roman

C. Popovici

T.Savca

27.   

Система органов публичного управления в АТО Гагаузия. Справочник.

Ed.: „Tipografia Centrală”, Chişinău 2007.

200 p.

C. Popovici

 

 

Hobby:        Lectura, poezia, muzica, sporturile în echipă.

 

 

 

 

 

 

Contact details:

 E-mail

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe