Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament
Macari Stela

Macari Stela

Depute


Political party: Fracțiunea Platforma DA, bloc ACUM
Permanent Committee: Committee for economy, budget and finance
wealth declaration:

 

Curriculum Vitae:

CURRICULUM VITAE

Nume, prenume: Macari Stela Alexandru

Locul nașteriiorașul Chișinău , MD-2044 , R.Moldova

Sexul Feminin

Data nașterii 13.02.1976

Funcția publică deținută Deputată pe lista de partid BLOCUL ACUM PLATFORMA „DA”

Funcția actuală în cadrul partidului (dacă sunteți membru de partid)

 

OT Ciocana Platforma DA – vicepreședintă ; OF Platforma DA - vicepreședintă

 □  Da

Dețineți sau ați deținut în ultimii 5 ani o funcție publică sau o funcție de demnitate publică /

persoană din cabinetul demnitarului?

x  Nu

Sunteți membru al unei asociații profesionale naționale sau internaționale?

□  Da

x  Nu

EXPERIENȚA ȘI COMPETENȚA PROFESIONALĂ. REZULTATE PROFESIONALE

2. A. EXPERIENȚA ȘI COMPETENȚA PROFESIONALĂ GENERALĂ

Responsabil programare producere

Coordonarea programarii procesului de productie in vederea realizarii productiei de confectii planificate, 

de la primirea materiei prime in lohn pana la livrarea productiei finite

Monitorizarea realizarii programei de producere a confectiilor  la toate etapele de realizare

Relatiile cu intreprinderile executoare de pe teritoriul R.Moldova in vederea respectarii conditiolr de

executare cantitative si in termen a productiei

Relatiile de diferite competente cu intreprinderea fondatoare din Italia „ Tasci”S.R.L.

Responsabil control calitate

Coordonarea activitatii sectorului de calitate a confectiilor in conformitate cu programul si standardele de calitate ale firmei

Participarea la elaborea procedurilor prevazute de catre sistemul calitatii si  respectarea lor

Coordonarea activitatii sectorului de calitate in cadrul intern al intreprinderii cat si in cadrul intreprinderilor executoare

de pe teritoriul R.Moldova

Participa la realizarea  programului de actiuni corective in raport cu cele  stabilite  in cadrul sistemului calitatii productiei

Organizația

 

S.A Ialtexgal – Aurica

Tipul și mărimea organizației

Intreprindere de confectii

Perioada (de la ... până la...)

mai 2000 – august 2003

februarie 1999 – mai 2000

Localitatea

or.Ialoveni, R.Moldova

Sectorul / domeniul de activitate

Administrativ

Funcția / postul ocupat

Director de producere

Inginer tehnolog

Principalele 5 sarcini și responsabilități de funcție

Director de producere

Planificarea activitatii de productie in sectiile de producere in functie de planul stabilit

Coordonarea si asigurarea intregului proces in vederea realizarii integrale a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti.

Identificarea, coordonarea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitati

Organizarea sedintelor in vederea stabilirii obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii

obiectivelor de productie
Stabileste conform structurii organizatorice a sarcinilor si responsabilitatile personalului din subordine

Inginer tehnolog

Aprobarea instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, atat la implementarea, cat si la modificarea lor

Asigurarea tehnologiei corespunzatoare la variatiile si specificul materiei prime utilizate.

Asigurarea la desfasurarea ritmica a procesului tehnologic de productie a confectiilor in conformitate cu normele de timp stabilite.

Organizația       

Universitatea Tehnica a Moldovei  

Tipul și mărimea organizației

Instituţie de învăţământ superior tehnic

Perioada (de la ... până la...)

August 1998 – februarie 1999

Localitatea

mun.Chisinau , R.Moldova

Sectorul / domeniul de activitate

Facultatea de Industrie Usoara  ,  catedra MCTT –

modelarea confectiilor din tesaturi si tricoturi

Funcția / postul ocupat

Lector stagiar

Principalele 5 sarcini și responsabilități de funcție

Pregatiri teoretice si practice ale materiei educationale in cadrul catedrei

Implicarea în activitati de cercetare ştiinţifică conform direcțiilor de cercetare aprobate la catedra

Implicarea in activitati de actualizare a cunoştinţelor şi perfecţionare a pregătirii profesionale

Implicarea in studiul programelor de  eficientizare a  procesului de instruire la disciplinele pe care le asigură catedra

Indrumarea studentilor in cadrul de proiecte de curs , de lucrări tematice pentru diverse  forme de pregătire prevazute de catre programa catedrei

 2. B. EXPERIENȚA ȘI COMPETENȚA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL ELABORĂRII DOCUMENTELOR DE POLITICI SAU ACTELOR LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE

 

Aveți experiență de elaborare sau contribuție la elaborarea documentelor strategice sau operaționale, sau a actelor

legislative și normative?

□  Da

x  Nu

de nivel strategic  (strategii de dezvoltare, concepții sau documente de politici la nivel de un sector public sau de o organizație

publică sau privată în ansamblu), sau

de nivel operațional / tactic (planuri de acțiune pentru o anumită dimensiune sau direcție) sau

actelor legislative și normative cu caracter general sau

modificărilor și completărilor la actele legislative și normative.

Enumerați documentele elaborate / la elaborarea cărora ați contribuit. Dacă documentele sunt publicate în rețeaua Internet, includeți

adresele respective.

3. STUDII ȘI CALIFICĂRI

3. A. STUDII

Instituția        

Scoala de limbi straine Linguata    

Perioada ( de la ... până la...)     

06.07.2010 – 14.09.2010

Instituția

Centrul de Business din Moldova Srl          

Perioada ( de la ... până la...) 22.03.2002 – 01.07.2002

Adresa, localitatea, țara

Str,Vlaicu Parcalab 52, Chisinau , R.Moldova

Calificarea  / diploma obținută Certificat de studiere a cursului de limba Italiana la nivelul A adult

Adresa, localitatea, țara

Bd,Stefan cel Mare 180 ,Chisinau , R.Moldova

Calificarea  / diploma obținută Certificat de studiere a cursului de lectii in cadrul seminarului Mangement. Marketing. Finante

Instituția

Universitatea Tehnica a Moldovei  

Perioada ( de la ... până la...)     

 02.08.1993 – 01.07.1998

Adresa, localitatea, țara

Bd,Stefan cel

Mare168mun.Chisinau , R.Moldova Calificarea / specialitatea / diploma obținută   

Diploma de licenta , specialitatea inginer constructor-modelier

  

3.B. CUNOAȘTEREA LIMBILOR

Competențe lingvistice
Încercuiți (sau marcați, subliniați) nivelul corespunzător nivelului de competență lingvistică pe care îl aveți:

 

Înțelegere

Scris

Citit

Vorbit

Limba română

A1   A2   B1   B2   C1   C2

A1   A2   B1   B2   C1   C2

A1   A2   B1   B2   C1   C2

A1   A2   B1   B2   C1   C2

Limba rusă

A1   A2   B1   B2   C1   C2

A1   A2   B1   B2  C1   C2

A1   A2   B1   B2   C1   C2

A1   A2   B1   B2  C1   C2

Limba engleză

A1   A2   B1   B2   C1   C2

A1   A2   B1   B2   C1   C2

A1   A2   B1   B2   C1   C2

A1   A2   B1   B2   C1   C2

Limba franceză

A1   A2  B1   B2   C1   C2

A1  A2   B1   B2   C1   C2

A1   A2   B1   B2   C1   C2

A1   A2  B1   B2   C1   C2

Limba italiană

A1  A2   B1   B2   C1   C2

A1   A2  B1   B2   C1   C2

A1   A2   B1  B2   C1   C2

A1   A2  B1   B2   C1   C2

Notă: Niveluri: A1/A2=Utilizator elementar; B1/B2: Utilizator independent; C1/C2: Utilizator experimentat ,

în conformitate cu Cadrul european comun de referință pentru limbi străine.

3.C. COMPETENȚE DIGITALE

Competențe digitale

Deprinderii de lucru la calculator

Utilizarea tehnologiilor informaționale (Internet, poșta electronică)

Nivel avansat / Utilizator experimentat

 

Nivel intermediar / Utilizator independent

Microsoft Office  X

Nivel începător / Utilizator elementar

 

 

4. COMPETENȚE ȘI CALITĂȚI PERSONALE. AUTOEVALUAREA COMPETENȚELOR

Competențe și calități personale

 

1 – Nivel incipient. Necesită îmbunătățire. Deseori întâmpin dificultăți.       2 – Nivel mediuUneori întâmpin dificultăți.      3 – Nivel înalt. Mă descurc foarte bine. Întâmpin dificultăți foarte rar sau deloc.

 

Competență

Autoevaluare

 

Abilități de  prezentare și discurs public

(capacitate de a ține un discurs/prezentare publică pe un subiect / o temă concretă)

1          3

 

Abilități de comunicare scrisă

(capacitate de a elabora și a prezenta în mod clar, coerent și corect o informație  / un text în scris)

1      2     3

 

Abilități de convingere:

(capacitatea de a prezenta în mod argumentat o opinie pentru a convinge auditoriul / colegii / oponenții)

1      2     3

 

Abilități de comunicare asertivă și de soluționare de  conflicte

(capacitatea de a încuraja diferențele de opinii, a anticipa și a lua măsuri pentru a preveni confruntările contraproductive; a gestiona și soluționa situațiile de conflict și dezacordurile într-o manieră constructivă)

1      2     3

 

Orientare spre rezultate și calitate a muncii

(capacitatea de a urmări obținerea rezultatelor scontate la un nivel înalt de calitate a muncii desfășurate)

1      2     3

 

Spirit de inițiativă și determinare în acțiune

(capacitatea de a propune idei noi, soluții creative și inițiative de îmbunătățire a activității; capacitatea de a urma cu hotărâre deciziile asumate)

1      2     3

 

 

5. ACTIVISM CIVIC ȘI POLITIC

Am participat la toate actiunile de protest ca membru constient al societati noastre , incepand cu primavara anului 2015.

Ca urmare a activismului civic , la 10 septembrie 2017 in cadrul Conferinței de constituire a Organizației de Femei a Platformei

Demnitate și Adevăr am fost aleasa in calitate de vicepresedinta al acestei organizatii , iar la data de 10 decembrie 2017 in cadrul

Conferintei anuale a OT Ciocana Platforma DA , am fost desemnata ca vicepresedinta a acesti organizatii .

In cadrul OF Platforma DA am participat activ la campania de caritate „Un dar, un zambet, o speranta „ desfasurata in preajma

sarabatorilor de iarna din 2017/2018. Alaturi de membrii Delegatiei permanente a acestei organizatii,  particip la toate intrunirile

ce se desfasoara in cadrul OF Platforma DA , ce au drept scop promovarea femeii in toate domeniile .

In calitate de membru al BP OT Ciocana Platforma DA , particip la toate activitatile desfasurate in cadrul organizatiei.

 

 

 

Contact details:

 

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Friday, January 27, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe