Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Deputaţii
Deputaţi
Cojocaru Vadim

Cojocaru Vadim

Deputat


Formaţiunea politică: Fracţiunea Parlamentară a Partidului Liberal Reformator
Comisia permanentă: Comisia economie, buget şi finanţe
Activitate parlamentară

Proiecte de iniţiative legislative [Vezi toate]

Titlu Proiect Data înregistrare Număr înregistrare Stadiu
Proiectul legii privind restituția și regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv de regimul totalitar comunist în perioada 28 iunie 1940-27 august 1991 26.09.2014 366 Retras
Proiectul hotărîrii privind Raportul Comisiei speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate 26.09.2014 367 Retras
Proiectul hotărîrii privind constatarea ilegalității concesionării Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău” și a activelor acestuia 18.07.2014 299 Retras
Proiectul legii privind exproprierea de interes național a pachetului de acțiuni în mărime de 22,75% în ”Banca de Economii” S.A. cedate în urma emisiunii suplimentare din iulie 2013 18.07.2014 300 Retras
Proiectul legii pentru completarea și abrogarea unor acte legislative (Codul funciar – art.40; Hotărîrea cu privire la întovărășirile pomicole nr.629-XII din 05.07.1991) 16.07.2014 291 Adoptare
Activitate diplomaţie parlamentară [Vezi toate]
Denumire Delegaţie/Grup Descriere
Adunarea Interparlamentară a Ţărilor Membre ale CSI -
Adunarea Parlamentară a Francofoniei -
Adunarea Uniunii Europei Occidentale
Grupul de prietenie cu Federaţia Rusă Grupul de prietenie cu Federaţia Rusă
Grupul de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg Grupul de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg
Declaraţii de avere:

 Declaraţia pe anul 2009

 Declaraţia pe anul 2010

 Declaraţia pe anul 2011

 Declaraţia pe anul 2012

 Declarația pe anul 2013

Curriculum Vitae:

 

Studii
-          Universitatea de Stat din Moldova, facultatea „Economia comerţului şi merceologie”, 1982, calificarea – economist (diploma seria Я nr.255639)
-          Universitatea de Stat din Kiev (Ucraina). Studii postuniversitare „Problemele economice ale restructurării”, 1989-1990.
 
 Grade (titluri) ştiinţifice şi ştiinţifico - metodice

1992
Doctor în ştiinţe economice, teza „Stimularea activităţii angajaţilor în unităţile de comerţ a întreprinderilor industriale”
 
 
1995
Conferenţiar universitar, catedra „Management general”
 
 
2003
Profesor universitar, catedra „Management”
 
 
2004
Cercetător asociat, gradul I, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română

 
  Cursuri (stagii) de perfecţionare
§  Institutul de Comerţ din Kiev (Ucraina), catedra organizarea comerţului, 1988.
§  Academia de Management din Rusia (Moscova), „Mecanisme de funcţionare a economiei de piaţă”, noiembrie 1991.
§  „Managementul şi marketingul în economia de piaţă”, ELKEPA Grecia, Atena, mai-iunie 1992.
§  Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi (România), „Marketing internaţional”, aprilie 1993.
§  University of Nebraska at Omaha, SUA. „Business Administration”, iunie – iulie, 1995.
§  Universitatea Pierre Mendes, „Management şi marketing universitar” Grenoble, Franţa, martie 2002, ianuarie 2005.
Activitatea profesională
 

1982 – 1991
asistent catedra „Economia, organizarea şi gestiunea comerţului”, Universitatea de Stat din Moldova.
 
 
1991 – 1993
lector la catedra „Marketing”, lector superior catedra „Management general”, ASEM.
 
 
1993 – 1994
conferenţiar catedra „Economie şi management”, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova.
 
 
1994 - prezent
conferenţiar universitar, profesor universitar catedra „Management general”, ASEM.
 

Participări  la  manifestări  ştiinţifice,  naţionale  şi  internaţionale
    (am participat la cca 30 conferinţe)
 
Chişinău, Bucureşti, Sibiu, Galaţi, Iaşi, Târgovişte, Braşov, Moscova, Kiev, Cracovia, Sviştov, Barcelona.
 
 
 
 
Pregătirea cadrelor – Am fost conducător (consultant ştiinţific la 7 doctori în ştiinţe
     economice):
 

1
Galina Martea
-
Managementul sistemului universitar de instruire în Republica Moldova – 28.05.1999
 
 
2
Vilen Spânu
-
Problemele eficientizării deciziilor manageriale de asigurare din Republica Moldova – 06.07.2001
 
 
3
Nicolae Platon
-
Managementul adaptării industriei turistice a Republicii Moldova la cerinţele economiei de piaţa – 07.09.2001 
CSS DH.08.98.21  UASM
 
 
4
Leviţcaia Ala
 
Etica businessului şi răspunderea socială în activitatea de antreprenoriat în Republica Moldova – 19.05.2000  
DH.08.92.14   ASEM
 
 
5
Doga-Mârzac Mariana
-
Reglementarea managementului financiar a businessului mic în sistemul agrar al Republicii Moldova – 29.04.2003 
CSS DH 08.92.14
 
 
6
Valentina Postolachi
-
Managementul performanţelor prioritare în sistemul de cercetare – dezvoltare al Republicii Moldova – 09.12.2004
CSS DH 32.08.00 05-06 de pe lângă ASEM
 
 
7
Făuraş Calin
-
Problemele manageriale ale organizării şi gestiunii instruirii virtuale – 11.03.2005  CSS DH 32.08.00 05-06 de pe lângă ASEM
 
 
8
Victor Jumbei
-
Planificarea şi gestiunea carierei manageriale – 2007
CSS DH  32.08.00.05-17 de pe lângă ASEM
 
 
9
Mihail Solcan
-
Crearea şi gestionarea imaginii firmei – 17.04.2007
CSS DH 32.08.00.05-13 de pe lângă ASEM

 
participarea la teme de cercetare
 

1982 – 1985
-
Perfecţionarea structurilor organizatorice la întreprinderile de comerţ din Republica Moldova. Contractul Ministerului de Comerţ
1995 – 1996
-
Elaborarea modelului managerial pentru întreprinderile din Republica Moldova la etapa de tranziţie la economia de piaţă. Contractul Ministerului de Economie.
1997
-
Elaborarea „Contracului Managerului”. Contract cu Ministerul Economie.
2002
-
Proiectul „Acreditarea şi Asigurarea calităţii Învăţământului Superior în Republica Moldova”. Tempus / Tacis Project UM_JEP 22211-2001
2002 - 2003
-
Elaborarea strategiilor de dezvoltare a instituţiilor de învăţământ superior ASEM

Limbi străine:
 
    Româna       -          nativă
    Rusă            -         fluent
    Franceză      -        satisfăcător
    Engleza               
 
Funcţii
 

1992 – 1993
prodecan facultatea „Management”, ASEM
 
 
1993 – 1994
şef catedră „Economie şi Management”, decan facultate „Management şi Marketing” Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova
1994 – 2001
decan facultate „Management”, ASEM
2001 – prezent
prorector activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale ASEM
2001 – prezent
redactor şef la revista „Economica”, fondator ASEM

 
Date de contact:

 Telefon fix : 268 589

 E-mail

Declaraţii
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"