Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Apostolachi Iurie

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (art.2, 13) 12/16/2011 2802 Approved
Moțiune simplă privind sistemul de prestații sociale 3/1/2012 431 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.12, 15, 56, ș.a.) 3/2/2012 440 Retracted
Proiectul legii pentru completarea articolului 44 din Legea privind achizițiile publice 3/21/2012 553 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția consumatorilor – art.18; Legea comunicațiilor electronice – art.21) 3/29/2012 624 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător (art.18) 4/25/2012 855 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (art.8, 26, 28, 34, 36) 5/23/2012 1101 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30.05.2003 (art.8, 75, 76, ș.a.) 6/29/2012 1498 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Fiscal – art.176, Legea bugetului de stat pe anul 2012 - art.11) 9/12/2012 1991 Retracted
Proiectul legii privind completarea Legii privind protecția mediului înconjurător nr.1515-XII din 16.06.1993 9/12/2012 1992 Retracted
Proiectul legii Fondului Cinegetic și Protecției Vînatului 10/9/2012 2255 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.1453-XV din 08.10.2002 cu privire la notariat 10/23/2012 2415 Retracted
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 10/26/2012 2478 Approved
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani (art.12, 22) 11/22/2012 2784 Approved
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.88) 12/23/2011 2849 Approving
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.29, 55, 58, ș.a.) 11/29/2012 2850 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.3, 7, 7'1, ș.a.) 11/28/2012 2848 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Codului penal al RM (art.181'1) 11/28/2012 2847 Approved
Proiectul legii privind importul unor autospeciale 12/14/2012 3055 Approved
Proiectul hotărîrii privind modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.258 din 09.11.12 pentru constituirea unei comisii speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale președintelui și membrilor CN de Integri 12/21/2012 3137 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23.12.2012 care a avut loc în Rezervația naturală ”Pădurea Domnească” 2/14/2013 69 Approving
Proiectul hotărîrii privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului 2/15/2013 72 Approving
Proiectul legii privind modificarea articolului 2 din Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate nr.180 din 19.12.2011 2/22/2013 77 Approved
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.258 din 09.11.2012 pentru constituirea unei comisii speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale Președintelui și membrilor CNI 5/2/2013 197 Approving
Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 5/29/2013 218 Examinare
Proiectul hotărîrii cu privire la implementarea unor acțiuni de facilitare a liberei circulații pe teritoriul Republicii Moldova 10/10/2013 395 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 10/31/2013 430 Rejected
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate – art.1, 5, ș.a.; Legea cu privire la conflictul de interese – art.1, 2, 3, ș.a.; ș.a.) 11/6/2013 441 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 11/15/2013 459 Approved
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2014 12/4/2013 492 Approving
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2014 12/4/2013 493 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a pieței Financiare pe anul 2014 12/4/2013 494 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale de Integritate pe anul 2014 12/4/2013 495 Approving
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe anul 2014 12/4/2013 496 Approving
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2014 12/4/2013 497 Approving
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2014 12/4/2013 498 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998 (art.18, anexa) 3/5/2014 91 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 3/6/2014 94 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 3 din Legea privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari nr.39-XVI din 02.03 3/13/2014 102 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.2, 3, 15'2) 4/16/2014 158 Retracted
Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat 6/5/2014 210 Approved
Proiectul hotărîrii privind Raportul Comisiei speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate 9/26/2014 367 Retracted
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Friday, January 28, 2022
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe