Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Fusu Corina

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege privind importul a trei unităţi de transport, de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, primite cu titlu gratuit (donaţie), din partea Societăţii Elveţiene de Radio şi Televiziune 14/07/2010 2117 Approving fr
Proiectul de lege privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice 25/06/2010 1910 Approving fr
Proiectul de lege cu privire la ajutoarele de stat pentru publicaţiile periodice 25/06/2010 1909 Rejected fr
Proiectul de lege cu privire la Fondul Culturii 16/06/2010 1811 Examination fr
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.283-XIV din 17 februarie 1999 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de comercializare a tehnicii militare, armamentului şi altor mijloace tehnice militare de care dispun Fo 15/06/2010 1800 Retracted fr
Proiectul de lege privind unele măsuri de protecţie socială a militarilor din Armata Naţională 15/06/2010 1799 Examination fr
Proiectul de hotărîre cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2009 14/06/2010 1778 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea Anexei nr.8 al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009 10/05/2010 1394 Retracted fr
Proiectul de hotărîre cu privire la vacanţa unei funcţii de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului 05/05/2010 1343 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Hotărîrea nr.2-XIX din 11.01.2011 privind înfiinţarea Comisiilor permanente ale Parlamentului şi componenţa lor numerică – art.1; Hotărîrea nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind dom 16/02/2011 394 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1) 01/04/2011 846 Approving fr
Proiectul hotărîrii despre importanţa promovării activităţilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova 24/03/2011 776 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2010 06/04/2011 889 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcţie a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 11/05/2011 1132 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la intervenirea vacanţei unei funcţii de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, declararea vacanţei funcţiei şi începutul procedurii de desemnare a unui nou membru al CCA 03/05/2011 1081 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare şi deteriorare a monumentelor istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat 08/07/2011 1564 Approving fr
Proiectul legii pentru importul unui autovehicul 07/07/2011 1554 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.37, 38, 40) 06/07/2011 1545 Approved fr
Proiectul hotărîrii despre necesitatea fortificării rolului Parlamentului Republicii Moldova în calitate de garant al drepturilor omului 08/07/2011 1567 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 29/07/2011 1766 Retracted fr
Proiectul Constituţiei Republicii Moldova 23/09/2011 2082 Retracted fr
Proiectul legii privind procedura adoptării Constituţiei Republicii Moldova 23/09/2011 2081 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.75; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.15; ş.a.) 12/10/2011 2231 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisie de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor evadării bloggerului Eduard Baghirov 02/11/2011 2420 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000 (art.18) 08/11/2011 2462 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.97 (art.8, 53) 08/11/2011 2461 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la vacanţa unei funcţii de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului 20/10/2011 2281 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.3'1, 3'2) 20/01/2012 137 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.15 din Legea cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și a Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 22/02/2012 378 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.1, 38'1, 53, 54) 06/03/2012 466 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.891) 06/04/2012 703 Rejected fr
Proiectul legii pentru completarea art.5 din Legea nr.241-XVI din 20.11.2008 privind donarea de sînge și transfuzia sanguină 11/04/2012 753 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2011 02/05/2012 891 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 24.03.2003 (art.9, 46) 08/05/2012 943 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30, 32, 371, ș.a.; Legea privind autorizarea lucrărilor de construcție 08/05/2012 940 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Penal nr.985-XV din 18.04.2002 08/06/2012 1246 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.531) 03/07/2012 1533 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-XIII din 17.05.1994 (art.14) 06/07/2012 1597 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la avocatură – art.18, 20, 65; Legea privind Institutul Național al Justiției – art.13) 09/07/2012 1602 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova 10/07/2012 1613 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 10/07/2012 1614 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova 10/07/2012 1615 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.2, 11, 19, ș.a.) 10/07/2012 1617 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind independența presei și asigurarea libertății de exprimare în Republica Moldova 09/07/2012 1609 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.201; Codul contravențional – art.273, 408) 10/07/2012 1612 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I nr.142 din 07.07.2005 și a Legii 26/09/2012 2097 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul transporturilor autor – art.26; Codul contravențional – aart.200) 16/10/2012 2328 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 (art.2) 16/10/2012 2330 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” 18/10/2012 2368 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.1811, 398) 17/10/2012 2354 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (art.1801, 1802) 24/10/2012 2437 Approved fr
Proiectul legii cu privire la ajutoarele de stat pentru publicațiile periodice 24/10/2012 2438 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.103; Legea cu privire la tariful vamal – art.28) 29/11/2012 2859 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Hotărîrea cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în RM – pct.2; Codul muncii – art.111) 20/12/2012 3112 Examination fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XVI din 28.12.2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (art.2, 5, anex 20/12/2012 3120 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.165 din 11.07.2012 cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al RM nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.I, II) 20/12/2012 3121 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001 (art.10, 10'1) 22/12/2012 3157 Retracted fr
Proiectul legii privind importul inventarului sportiv 06/12/2012 2942 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” SA referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordare a creditelor 07/02/2013 46 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 15/02/2013 63 Examination fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind deetatizarea publicațiilor periodice publice – art.1, 5, 7, ș.a.; Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.13, 24) 15/02/2013 70 Approving fr
Proiectul legii pentru adoptarea Codului Educației din Republica Moldova 18/02/2013 73 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998 (art.26) 04/03/2013 93 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind numirea unui judecător al Curții Constituționale 14/03/2013 117 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (Hotărîrea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului – anexa nr.1, anexa nr.6; Hotărîrea privind alegerea membrilor supleanți în 03/04/2013 146 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.53, 84) 15/05/2013 205 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 53 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 16/05/2013 206 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 5 din Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr.1569 din 20.12.2002 12/06/2013 239 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Codului penal al RM (art.180'1, 180'2) 18/12/2009 2034 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.312'1, 396) 07/11/2013 444 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.221 din 19.10.2012 (Art.V) 20/11/2013 468 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.10, 11, 11'1, ș.a.; Legea cu privire la medicamente – art.3, 61, 11'1, ș.a.; ș.a.) 22/11/2013 472 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Anexei Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice 11/12/2013 512 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la arborarea simbolului Crucii creștine în Parlamentul Republicii Moldova 12/12/2013 515 Retracted fr
Proiectul Codului audiovizualului al Republicii Moldova 22/01/2014 15 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 14 din Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nr.344 din 23.12.1994 04/02/2014 32 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.37'1, 238) 06/02/2014 38 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la retragerea armatei Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova 18/03/2014 110 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente 25/03/2014 122 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Hotărîrea cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova – pct.1, 2; Codul muncii – art.111) 27/03/2014 132 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 03/04/2014 138 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.10'2; Codul contravențional – art.30, 179, 398, ș.a.; ș.a.) 11/04/2014 151 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.56 din 04.04.2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 27/05/2014 193 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de tranzacționare a acțiunilor ”Banca de Economii” S.A. și a situației curente a structurii acționarilor și a organelor de conducere de la ”Banca de Economii” S.A. 27/05/2014 200 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.322, 400) 04/06/2014 206 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii cu privire la apărarea națională nr.345-XV din 25.07.2003 09/06/2014 211 Retracted fr
Proiectul legii privind abrogarea Legii nr.1245-XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei 09/06/2014 212 Retracted fr
Proiectul legii privind abrogarea Legii cu privire la rezerva forțelor armate nr.1244-XV din 18.07.2002 09/06/2014 213 Retracted fr
Proiectul Codului audiovizualului al Republicii Moldova 05/03/2015 53 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.10, 11, 111 ș.a.; Legea cu privire la medicamente – art.3, 11, 16 ș.a.; Legea privind achizițiile publice – art.44, 45; ș.a.) 10/03/2015 59 Retracted fr
Proiectul legii privind importul unei autospeciale 10/03/2015 61 Approved fr
Proiectul legii privind importul unei autospeciale 10/03/2015 62 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.322, 400) 12/03/2015 65 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.37'1, 238) 17/03/2015 78 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.16) 18/03/2015 85 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completare unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.10'2; Codul contravențional – art.30, 179, 398, ș.a.; ș.a.) 01/04/2015 118 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.180'1, 398) 02/04/2015 119 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 02/04/2015 120 Rejected fr
Proiectul legii pentru completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.11, 38) 02/04/2015 125 Rejected fr
Proiectul legii privind modificarea Legii privind calitatea în construcții nr.721-XIII din 02.02.1996 (art.21) 09/04/2015 140 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.285 din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc (art.49) 09/04/2015 141 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea și stabilirea legalității și valabilității actelor de studii ale Prim-ministrului Republicii Moldova, domnul Chiril Gaburici 17/04/2015 150 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Anexei Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice 27/04/2015 161 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.20'1; Codul contravențional – art.273, 408) 27/04/2015 162 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149 din 20.07.2000 (art.93, 94, 95, 97) 30/04/2015 168 Retracted fr
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe