Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament
Abramciuc Veronica

Abramciuc Veronica

Depute


Political party: Parliamentary Faction of the Party of Communists of the Republic of Moldova
Permanent Committee: Committee for human rights and inter-ethnic relations
Parliament Activity

Draft laws [View ALL]

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.1352, 1353, 1354; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3) 11/27/2013 482 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la ajutorul social - art.7, 8, 151; Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației – art.4, 5; ș.a) 11/14/2012 2695 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (art.1) 6/11/2012 1260 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.4; Legea privind administrația publică locală – art.29; ș.a.) 4/29/2012 625 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (art.18, anexa) 4/6/2012 696 Retracted
Parliament Diplomacy activity [View ALL]
Delegation/Friend Group Name Description
Grupul de prietenie cu Federaţia Rusă Grupul de prietenie cu Federaţia Rusă
Grupul de prietenie cu Republica Azerbaidjan Grupul de prietenie cu Republica Azerbaidjan
Grupul de prietenie cu Republica Belarus Grupul de prietenie cu Republica Belarus
Grupul de prietenie cu Republica Bulgaria Grupul de prietenie cu Republica Bulgaria
Grupul de prietenie cu Republica Turcia Grupul de prietenie cu Republica Turcia
wealth declaration:

Declaraţie pe anul 2009

Curriculum Vitae:

 

Data, luna, anul naşterii:

05 martie 1958

Locul naşterii

satul Petruşeni, raionul Rîşcani, Republica Moldova

Cetăţenia şi naţionalitatea:

Republica Moldova, moldoveancă

Starea civilă:

Căsătorită

Studii:

superioare, Universitatea de Stat a Republicii Moldova , facultatea de istorie, specealitatea – istoric, profesor de istorie şi stiinţe sociale

Calificări, specializări

Consilier de Stat al Republicii Moldova de clasa  I gradul I, Membru-corespondent al Academiei Internaţionale Informaţionale de pe lîngă ONU

Dexteritate de muncă

Experienţă de muncă ca conducător a structurilor de stat şi neguvernamentale.Cunoaşterea legislaţiei şi normelor de ţinere a treburilor şi eticii de producere

Cunoaşterea computatorului

MS Office, Corel Draw 8, Adobe PageMaker, Adobe Photoshop

Cunoaşterea limbilor

Limba maternă- moldovenească,
 limbi străine- rusa-liber, franceza şi portugheza –citesc şi vorbesc

Funcţia deţinută

din 05.04.2009 Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Date referitor la activitatea de muncă

1975-1978

Universitatea de Stat a Republicii Moldova , facultatea de istorie secţia de zi

1978-1982

Direcţia Arhivelor de pe lîngă Sovietul Miniştrilor RSSM – inspector,  colaborator ştiinţific superior, arhivist de categoria I

1982-1983

Întreprinderea municipală “Apă-Canal” inspector superior, şef de secţie

1983-1986

SM ? 35 m.Cişinău profesor de istorie, ştiinţe sociale şi drept

1986- 1989

RP.Angola , deplasare de lungă durată pe linia Comitetului de Stat de Colaborare Economică

1989-1995

SM ? 36 m.Cişinău profesor de istorie, ştiinţe sociale şi drept

1995

Primăria mun.Chişinău şef al Direcţiei Relaţii Externe şi protocol

1995-1998

departamentul Relaţiilor Naţionale de pe lîngă Guvernul RM – Director General

1998-2009

Partidul Politic Partidul Socialiştilor din Moldova “ Patria- Rodina” Copreşedinte, Preşedinte

Contact details:

 

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe