Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés
Pâslariuc Virgiliu

Pâslariuc Virgiliu

Deputat FR


Formaţiunea politică FR: Fracțiunea parlamentară "Partidul Acțiune și Solidaritate"
Comisia permanenta FR: Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media
Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR [Vezi toate FR]

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr.462/2001 (art.4, 14) 02/03/2021 47 Examination fr
Proiectul de hotărâre cu privire la realizarea unui audit extern independent la Consiliul Concurenței 24/02/2021 39 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la importul unui instrument muzical 17/02/2021 33 Approved fr
Moțiune de cenzură asupra activității Guvernului Republicii Moldova 16/12/2020 518 Examination fr
Moțiune simplă asupra activității Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova 19/11/2020 453 Examination fr
Declaratii de avere FR:

 

Curriculum Vitae FR:

Nume, Prenume

Data naşterii

PÂSLARIUC Virgiliu

27/07/1969

E-mail(uri)

virgiliu.paslariuc@parlament.md

Nationalitate

Republica Moldova

Experienţa profesională

 

Perioada

1996-prezent

Instituția

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Funcţia sau postul ocupat

Conferențiar universitar

Activitate social-politică

Partidul Acțiune şi Solidaritate. Membru BNP

Perioada

2016-prezent

Studii  postuniversitare

 

Perioada

1995-2002 

Calificarea / diploma obţinută

Doctor în Științe Istorice (2002)

Discipline principale studiate / competenţe dobândite

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iaşi, România, Facultatea de Istorie

Studii  universitare

 Perioada

Calificarea / diploma

Instituţia de învăţământ

 

1990-1995

Licenţiat în istorie la Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, din Iaşi, România (1995)

Studii preuniversitare

 Perioada

Calificarea / diploma

Instituţia de învăţământ

 

1976-1986

Diploma de studii generale

Şcoala generală nr. 1 din or. Chişinău

Distincţii de stat

 

Informaţii suplimentare

(participări la conferințe, congrese, vizite de studiu)

 

 

 

Participări la peste 20 de congrese şi conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale. Stagii de studii şi cercetare în Italia, Franţa, Elveţia, Germania, România, Serbia, Ungaria, Federaţia Rusă, Ucraina.

Activitatea de cercetare ştiinţifică

 

 Peste 50 de monografii, studii, articole, comunicări, recenzii în reviste ştiinţifice internaţionale şi naţionale, materiale ştiinţifico-didactice.

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba(i) maternă(e)

Limba română

 

Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere

 

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

 

Limba Rusă

C2

C2

C1

C1

C2

 

Limba Engleză

 

B1

B2

B1

B1

B1

 

Informaţii suplimentare

Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.

               

 

Date de contact FR:

 

Déclarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe