Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Общественная информация
 
Обращения граждан
Структура > Депутаты
Депутаты

Ioniţă Veaceslav

Депутат

Activitate parlamentara RU

Проекты законодательных инициатив

Наименование проекта Дата регистрации Номер регистрации Стадия
Proiectul de hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2010, nr.100-XVIII din 15 decembrie 2009 08.07.2010 2078 Approved ru
Proiectul de hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr.77-XVIII din 27 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2010 08.07.2010 2073 Approved ru
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (art.1, 2, 6, 7, 9) 29.06.2010 1945 Approving ru
Proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 08.09.2010 2426 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.108-XVIII din 17.12.2009 (art.LXI) 09.09.2010 2439 Approving ru
Proiectul de lege pentru completarea articolului 1 al Legii nr.26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” 10.09.2010 2456 Approving ru
Proiectul de hotărîre pentru aprobarea bugetului şi numărului de personal al Curţii de Conturi pe anul 2011 11.06.2010 1756 Approving ru
Proiectul de lege cu privire la prevenirea şi combaterea dopajului în sport 08.06.2010 1729 Approving ru
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea contenciosului administrativ – art.21; Legea Curţii de Conturi – art.34) 07.06.2010 1713 Approved ru
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 (art.10) 21.05.2010 1560 Approved ru
Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (art.7) 21.04.2010 1159 Approved ru
Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în R.S.S.Moldova 14.04.2010 1029 Approving ru
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (art.10, 11, 18, 19, 20, 25) 26.02.2010 521 Approved ru
Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.77-XVIII din 27 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2010 18.02.2010 403 Approving ru
Proiectul de lege pentru abrogarea alineatului (2) din articolul 108 din Legea cooperaţiei de consum nr.1252-XIV din 28 septembrie 2000 18.02.2010 402 Approved ru
Proiectul de lege pentru completarea articolului 22 din Legea nr.62-XVI din 21martie 2008 privind reglementarea valutară 17.02.2010 378 Approved ru
Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2) 16.02.2010 362 Approved ru
Proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2010 01.02.2010 204 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2011 17.01.2011 71 Approving ru
Proiectul legii cu privire la modificarea Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (anexa) 22.09.2010 2538 Approved ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2011 25.01.2011 148 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ (art.21) 28.02.2011 508 Rejected
Proiectul de lege cu privire la scutirea de achitare a obligaţiunilor financiare prescriptibile la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală 01.03.2011 546 Examination ru
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 11.04.2011 928 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 14 din Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior 07.07.2011 1552 Approved ru
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 13.07.2011 1612 Approved ru
Proiectul legii privind completarea articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27.02.98 12.07.2011 1597 Approved ru
Proiectul hotărîrii cu privire la activitatea unor autorităţi ale statului 13.10.2011 2237 Approving ru
Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătăţii – art.2, 13, 15'1, 32; Legea cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială – art.17'1; Codul contravenţional – art.77'1) 29.07.2011 1765 Retracted ru
Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52 din 31 martie 2011 (Anexa nr. 6; Anexa nr.5) 25.11.2011 2590 Approved ru
Proiectul de hotărîre privind Raportul Curţii de Conturi asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2008 05.11.2009 1483 Approving ru
Proiectul de hotărîre privind Raportul Curţii de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public din exercițiul bugetar 2009 29.11.2011 2613 Approving ru
Proiectul de hotărîre privind Raportul Curţii de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public din exercițiul bugetar 2010 29.11.2011 2614 Approving ru
Proiectul legii privind importul unor autovehicule 28.11.2011 2610 Retracted ru
Proiectul legii privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate 09.12.2011 2714 Approved ru
Proiectul de hotărîre privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 26.10.2011 2335 Retracted ru
Proiectul legii privind importul unor autovehicule 10.01.2012 43 Approved ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2012 14.02.2012 298 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2012 14.02.2012 299 Approving ru
Proiectul legii cu privire la modificarea Legii cu privire la protecția concurenței (Anexa – pct.11, 12, 22) 20.02.2012 348 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea articolului 44 din Legea privind achizițiile publice 21.03.2012 553 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția consumatorilor – art.18; Legea comunicațiilor electronice – art.21) 29.03.2012 624 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător (art.18) 25.04.2012 855 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind activitatea de audit – art.6; Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative – art.XXIX) 16.05.2012 1007 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 (anexa nr.6) 21.05.2012 1063 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (art.8, 26, 28, 34, 36) 23.05.2012 1101 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona Economică Liberă ”Ungheni-Business” – art.1; Legea privind Zona Economică Liberă ”Bălți” – art.1) 06.06.2012 1225 Approved ru
Proiectul legii privind completarea Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni (art.26, 61) 13.06.2012 1301 Rejected
Proiectul legii privind modificarea Anexei nr.1 din Titlul IV al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 12.07.2012 1664 Rejected
Proiectul legii privind importul utilajului sportiv 28.09.2012 2132 Approved ru
Proiectul legii Fondului Cinegetic și Protecției Vînatului 09.10.2012 2255 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii – art.155, 267, 272; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.7'1, 23; ș.a.) 19.10.2012 2395 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.319'2, 349, 385, ș.a.; Codul penal – art.329'1; ș.a.) 23.10.2012 2412 Approved ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2013 24.10.2012 2434 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2013 24.10.2012 2435 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2013 24.10.2012 2436 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe anul 2013 25.10.2012 2454 Approving ru
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 26.11.2012 2809 Approved ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2013 28.11.2012 2838 Approving ru
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.29, 55, 58, ș.a.) 29.11.2012 2850 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea Codului penal al RM (art.181'1) 28.11.2012 2847 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la zonele economice libere – art.2, 3, 5, ș.a.; Codul vamal – art.89, 90; ș.a.) 27.11.2012 2830 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public în a.2011 06.12.2012 2939 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2013 07.12.2012 2968 Approving ru
Proiectul legii privind importul unor autospeciale 14.12.2012 3055 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 (art.11) 20.12.2012 3118 Approved ru
Proiectul legii privind completarea anexei la Legea nr.331-XV din 07.10.2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate.. 21.12.2012 3138 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea administrării de către organele abilitate a incidentului din 23.12.2012 care a avut loc în Rezervația Naturală ”Pădurea Domnească” 15.01.2013 7 Approving ru
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 30.01.2013 26 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.276 din 06.12.2012 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2013 (Anexa) 01.02.2013 29 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (art.31, 32, 35, 36) 11.02.2013 56 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010 (art.8) 11.02.2013 58 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului 15.02.2013 72 Approving ru
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea situației de la ”Banca de Economii” SA și din sectorul bancar al Republicii Moldova 22.02.2013 78 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privind la Centrul Național Anticorupție – art.11; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.1, 4, 6, ș.a.; ș.a.) 22.03.2013 130 Approved ru
Proiectul legii privind Fondul național de garanție în asigurări 26.03.2013 134 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (anexa nr.6, anexa nr.7) 29.03.2013 142 Approved ru
Proiectul legii pentru completarea art.20 din Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.1997 29.03.2013 143 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la patenta de întreprinzător – art.3, 18, anexa; Codul fiscal – Titlul VII) 04.04.2013 151 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (art.1, 5, 9, ș.a.) 04.04.2013 152 Approved ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea direcțiilor strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2013-2020 12.04.2013 162 Approving ru
Proiectul legii privind importul echipamentului sportiv 25.04.2013 180 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind constituirea comisiei speciale pentru examinarea circumstanțelor adoptării de către Parlamentul Republicii Moldova a Hotărîrii nr.81 din 18.04.2013 privind numirea în funcția de Procuror general 25.04.2013 182 Approving ru
Proiectul legii privind scutirea de drepturile de import a serviciilor și bunurilor importate de către Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testimițanu” 17.05.2013 208 Approved ru
Proiectul legii privind importul unor autovehicule 21.05.2013 210 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.102, 118'1; Legea pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal – art.4) 20.05.2013 209 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 29.05.2013 218 Examination ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.01 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 06.06.2013 234 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260 din 27.07.2006 (art.2, 23, 28, ș.a.) 12.06.2013 240 Approved ru
Proiectul legii privind importul unor autovehicule 24.06.2013 278 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (anexa nr.6, anexa nr.8) 24.06.2013 279 Approved ru
Proiectul legii privind scutirea de plata unor impozite, contribuții și prime precum și majorărilor de întîrziere și amenzilor aferente acestora 04.07.2013 306 Approved ru
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal – art.4; ș.a.) 11.07.2013 327 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.93, 101'1) 20.09.2013 374 Approving ru
Proiectu legii pentru completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (art.20) 20.09.2013 375 Approved ru
Proiectul legii privind importul unor table din cupru în coală și a unor rulouri din cupru 03.10.2013 388 Approved ru
Proiectul legii privind importul unor plăci de marmură 03.10.2013 389 Approved ru
Proiectul hotărîrii privind aprobarea limitei numărului de unități de personal și a schemei de încadrare a Consiliului Concurenței 07.10.2013 392 Approving ru
Proiectul legii privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 18.10.2013 405 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (anexa nr.6) 18.10.2013 406 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20, 90'1) 30.10.2013 427 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31.10.2013 430 Rejected
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind piața produselor petroliere – art.2, 5, 12'1, ș.a.; Codul fiscal – art.24, 21) 07.11.2013 442 Retracted ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul audiovizualului – art.21, 38; Legea cu privire la publicitate – art.13) 15.11.2013 461 Retracted ru
Proiectul hotărîrii privind Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public în anul 2012 19.11.2013 463 Approving ru
Proiectul legii pentru modificarea Anexei nr.2 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 19.11.2013 464 Approved ru
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.15; Legea cu privire la publicitate – art.23; ș.a.) 27.11.2013 483 Retracted ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2014 04.12.2013 492 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2014 04.12.2013 493 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a pieței Financiare pe anul 2014 04.12.2013 494 Approving ru
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale de Integritate pe anul 2014 04.12.2013 495 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe anul 2014 04.12.2013 496 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2014 04.12.2013 497 Approving ru
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2014 04.12.2013 498 Approving ru
Proiectul legii privind importul unor obiecte de cult religios 04.12.2013 499 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea articolului 7 din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi 05.12.2013 503 Retracted ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.7, 90'1, 103, ș.a.; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.7, 13'1; ș.a.) 04.02.2014 34 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998 (art.18, anexa) 05.03.2014 91 Examination ru
Proiectul legii pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 02.04.2014 135 Approving ru
Proiectul legii privind stingerea unor datorii față de bugetul public național 18.04.2014 161 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23.12.2012 (art.1, 2, 7, ș.a.) 07.05.2014 171 Approved ru
Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat 05.06.2014 210 Approved ru
Proiectul legii privind importul unei autospeciale 10.06.2014 215 Retracted ru
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.8, anexa nr.2, anexa nr.3) 09.07.2014 279 Approved ru
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni (art.2, 3, 9, ș.a.) 28.07.2014 323 Retracted ru
Заявления
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы