Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Streleţ Valeriu

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul legii spitalelor 09/09/2010 2438 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art.44, 79) 15/09/2010 2480 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la prevenirea şi combaterea dopajului în sport 08/06/2010 1729 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 (art.10) 21/05/2010 1560 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (art.7) 21/04/2010 1159 Approved fr
Proiectul de hotăîre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (T.Deliu-com.jur.) 20/04/2010 1127 Approving fr
Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în R.S.S.Moldova 14/04/2010 1029 Approving fr
Proiectul de hotărîre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului 23/03/2010 835 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.135 din 01.07.2010 pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Art.II) 19/01/2011 92 Retracted fr
Propunere privind modificarea componenţei nominale a Biroului Permanent 11/05/2011 1140 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 11/05/2011 1130 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru adoptarea Regulamentului privind accesul, ordinea şi securitatea în Parlament 08/07/2011 1566 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern, cu modificările şi completările ulterioare (art.25, 26, 27, 29) 13/07/2011 1629 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la semnatarii Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova 19/07/2011 1669 Examination fr
Proiectul legii privind răspunderea ministerială 15/07/2011 1651 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la instituirea Zilei naţionale a culturii 15/01/2012 94 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind comisia specială de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova 16/02/2012 329 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.3'1, 3'2) 20/06/2012 1401 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind aprecierea politico-juridică a regimurilor totalitare în republica Moldova 13/07/2012 1677 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art.4; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3; ș.a.) 19/07/2012 1724 Retracted fr
Proiectul legii privind Stema de Stat a Republicii Moldova 14/09/2012 2020 Retracted fr
Proiectul legii Fondului Cinegetic și Protecției Vînatului 09/10/2012 2255 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.671; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3) 11/10/2012 2289 Retracted fr
Proiectul de hotărîre pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aniversarea a 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Polonă 26/09/2012 2113 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.1453-XV din 08.10.2002 cu privire la notariat 23/10/2012 2415 Retracted fr
Proiectul legii privind Stema de Stat a Republicii Moldova 26/10/2012 2477 Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.29, 55, 58, ș.a.) 29/11/2012 2850 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului penal al RM (art.181'1) 28/11/2012 2847 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Codul civil – art.184; Legea învățămîntului – art.49) 19/12/2012 3097 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 (art.11) 20/12/2012 3118 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea administrării de către organele abilitate a incidentului din 23.12.2012 care a avut loc în Rezervația Naturală ”Pădurea Domnească” 15/01/2013 7 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Regulamentul Parlamentului – art.2, 7, 10 ș.a.; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – anexa nr.2; ș.a.) 23/01/2013 20 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 8 al Legii nr.1104 din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție 01/02/2013 33 Rejected fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 24 din Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000 07/02/2013 49 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură (art.27, 31, 35, ș.a.) 07/02/2013 50 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului 15/02/2013 72 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea situației de la ”Banca de Economii” SA și din sectorul bancar al Republicii Moldova 22/02/2013 78 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea art.35 din Regulamentul Parlamentului 13/03/2013 111 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea Regulamentului Parlamentului (art.14) 25/04/2013 181 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea comisiei speciale pentru examinarea circumstanțelor adoptării de către Parlamentul Republicii Moldova a Hotărîrii nr.81 din 18.04.2013 privind numirea în funcția de Procuror general 25/04/2013 182 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern (art.4, 7'1) 30/04/2013 193 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.7, 8, 9, ș.a.; ș.a.) 30/04/2013 194 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea cetățenilor Republicii Moldova cu buletine de identitate 03/05/2013 200 Retracted fr
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 06/06/2013 233 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.01 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 06/06/2013 234 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260 din 27.07.2006 (art.2, 23, 28, ș.a.) 12/06/2013 240 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice – art.2, 5; Legea cu privire la tariful vamal – art.28; ș.a.) 13/06/2013 246 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.2, 15; Codul contravențional - art.80'1; ș.a.) 14/06/2013 269 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 25 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu priire la Guvern 18/06/2013 273 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 24/06/2013 276 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul public de asigurări sociale – art.40, 42; Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale – art.20) 28/06/2013 290 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea art.1 pct.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.191 din 12.07.2012 privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului comunist totalitar din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 11/10/2012 2290 Retracted fr
Proiectul de hotărîre privind rezultatul audierilor despre situația de la S.A. ”Banca de Economii” și concesionarea activelor Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău” 03/10/2013 390 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea fondului rutier – art.1; Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier – pct.37) 25/10/2013 417 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31/10/2013 430 Rejected fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.13, 22, 27, ș.a.) 01/11/2013 431 Approved fr
Proiectul legii privind completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20, 101'2) 01/11/2013 432 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.96, 101'2) 07/11/2013 445 Approving fr
Proiectul legii privind deținerea și protecția animalelor de companie 19/11/2013 465 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea art.81 al Legii nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură 19/11/2013 466 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28.03.1995 05/12/2013 502 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 7 din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi 05/12/2013 503 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova în legătură cu evoluțiile situației din Ucraina 05/03/2014 92 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la jocurile de noroc – art.11; Codul contravențional – art.356) 20/03/2014 115 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (pct.22, 23, 24) 26/03/2014 126 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 02/04/2014 135 Approving fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 03/04/2014 138 Retracted fr
Proiectul legii privind stingerea unor datorii față de bugetul public național 18/04/2014 161 Rejected fr
Proiectul legii privind completarea anexei la Legea nr.166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020” 07/05/2014 169 Approving fr
Proiect hotărîrii privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului 23/05/2014 189 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.179; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.1; Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.20; Legea insolvabilității – art.145'1) 04/06/2014 207 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului RM cu privire la a 25-a aniversare a Zilei Libertății Republicii Polone 05/06/2014 209 Approving fr
Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat 05/06/2014 210 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la procesele de reintegrare teritorială a țării în contextul parcursului european al Republicii Moldova 02/07/2014 263 Approving fr
Proioectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.4, 36; Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova – art.7, 7'1, 7'2; ș.a.) 09/07/2014 281 Examination fr
Proiectul hotărîrii cu privire la declararea săptămînii de salubrizare de primăvară ”Cu sufletul curat, într-o țară mai curată” 18/03/2015 86 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului 31/03/2015 108 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.34; Legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni – art.6; ș.a.) 13/05/2015 192 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.461-XV din 30.07.2001 privind piața produselor petroliere (art.2, 5, 12'1, ș.a.) 21/05/2015 215 Approving fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova (art.2, 4, 9, ș.a.) 22/05/2015 218 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice – pct.2; ș.a.) 03/07/2015 268 Retracted fr
Proiectul legii privind completarea articolului 5 din 414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule 03/07/2015 269 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea art.24 al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.1997 16/07/2015 282 Examination fr
Proiectul legii cu privire la creditul agricol 16/07/2015 283 Examination fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind piața produselor petroliere – art.2, 4, 7, ș.a.; Codul fiscal – art.97, 24; Codul penal – 248'1; ș.a.) 16/07/2015 285 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea transparenței în gestionarea mijloacelor financiare a proiectelor naționale și de asistență externă în domeniul agricol 16/07/2015 286 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.21'1; Codul contravențional – art.273, art.402) 16/07/2015 287 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern 28/07/2015 294 Approved fr
Déclarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe