Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Deputaţii
Deputaţi

Munteanu Valeriu

Deputat

Activitate parlamentară

Proiecte de iniţiative legislative

Titlu Proiect Data înregistrare Număr înregistrare Stadiu
Proiectul de lege privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice 25.06.2010 1910 Adoptare
Proiectul de lege cu privire la ajutoarele de stat pentru publicaţiile periodice 25.06.2010 1909 Respins
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul fiscal – capitolul IV, art.351, 352, anexa nr.3, ş.a.; Legea privind plata pentru poluarea mediului – art.8, anexa 4; Codul fiscal - titlul VII, art.289, 290, 291 ş.a.) 07.09.2010 2422 Retras
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.28, 49, 53, ş.a; Codul penal – art.182; Codul contravenţional – art.50, 431; ş.a.) 06.09.2010 2410 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale 13.09.2010 2460 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.87, 131) 04.06.2010 1701 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal – art.20; Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.1; ş.a.) 03.06.2010 1679 Respins
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.31, 32; Regulamentul Parlamentului – art.6, 14, 141; ş.a.) 18.05.2010 1531 Adoptat
Proiectul de lege privind statutul funcţionarului public parlamentar 18.05.2010 1530 Examinare
Proiectul de hotăîre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei permanente securitate naţională, apărare şi ordine publică (dep. M.Cîrlig) 20.04.2010 1141 Adoptare
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura – art.3, 7, 14, ş.a.; Codul Contravenţional – art.114, 405, 145 ş.a.) 14.04.2010 1031 Retras
Proiectul de lege privind modificarea Codului Funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (art.39) 03.03.2010 563 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25 februarie 1998 (art.6) 25.02.2010 511 Respins
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.135 din 01.07.2010 pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Art.II) 19.01.2011 92 Retras
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal – art.20; Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.1; ş.a.) 23.09.2010 2574 Examinare
Proiectul hotărîrii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Hotărîrea nr.2-XIX din 11.01.2011 privind înfiinţarea Comisiilor permanente ale Parlamentului şi componenţa lor numerică – art.1; Hotărîrea nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind dom 16.02.2011 394 Retras
Proiectul de lege privind importul a unei unităţi de transport, de către primăria comunei Hîrceşti, raionul Ungheni, primite cu titlu gratuit (donaţie) 10.03.2011 629 Retras
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun şi la articolele din tutun – art.15; Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30) 11.03.2011 646 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.13, 39, 44, ş.a.; Legea pentru modificarea şi completarea Codului electoral – art.II) 01.04.2011 834 Adoptat
Proiectul hotărîrii despre importanţa promovării activităţilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova 24.03.2011 776 Adoptare
Proiectul legii privind schimbarea regimului vamal al mijloacelor de transport şi înregistrarea acestora 11.04.2011 926 Respins
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind elucidarea circumstanţelor votării şi semnării Legii nr.176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind... 12.05.2011 1144 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii cu privire la constituirea Comisie de anchetă privind elucidarea circumstanţelor votării şi semnării Legii nr.176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001 23.06.2011 1458 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie 05.07.2011 1531 Adoptare
Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2; Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal – art.4) 04.07.2011 1525 Retras
Proiectul legii pentru modificarea art.138 din Codul electoral 05.07.2011 1530 Respins
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.431-XIII din 19.04.95 privind Statutul municipiului Chişinău (art.22) 07.07.2011 1558 Retras
Proiectul hotărîrii despre necesitatea fortificării rolului Parlamentului Republicii Moldova în calitate de garant al drepturilor omului 08.07.2011 1567 Retras
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71, 83, 99; Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului – art.2, 14) 11.07.2011 1576 Retras
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.16; Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – art.129, 131; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul... 19.07.2011 1672 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind elucidarea circumstanţelor votării şi semnării Legii nr.176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001 ... 20.07.2011 1685 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal – art.98, 104'1; Codul de executare al RM – art.174, 291'1) 20.07.2011 1684 Adoptat
Proiectul legii cu privire la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 29.07.2011 1766 Retras
Proiectul Constituţiei Republicii Moldova 23.09.2011 2082 Retras
Proiectul legii privind procedura adoptării Constituţiei Republicii Moldova 23.09.2011 2081 Retras
Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind deşeurile de producţie şi menajere – art.15'1, 15'2, 20; Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător – art.8, 15, 18) 27.09.2011 2107 Respins
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisie de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor evadării bloggerului Eduard Baghirov 02.11.2011 2420 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000 (art.18) 08.11.2011 2462 Retras
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.97 (art.8, 53) 08.11.2011 2461 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.364, 400) 07.11.2011 2455 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.2, 15; Codul contravenţional – art.791, 400) 31.10.2011 2387 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.5, 351, 283) 24.10.2011 2302 Retras
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea activităţii Agenţiei Medicamentului 24.11.2011 2580 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea articolului 64 din Codul penal al RM 02.12.2011 2650 Retras
Proiectul hotărîrii privind substituirea unui membru din cadrul Comisiei de anchetă a Parlamentului în legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forţelor Armate nr.204 din 20.10.2011 22.12.2011 2828 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.3'1, 3'2) 20.01.2012 137 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea articolului 25 al Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern 09.02.2012 272 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.15 din Legea cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și a Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 22.02.2012 378 Respins
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 06.03.2012 465 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.1, 38'1, 53, 54) 06.03.2012 466 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire demiterea domnului Artur Reșetnicov din funcția de vicepreședinte al Parlamentului RM 06.03.2012 471 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind alegerea și revocarea unor membri în comisii permanente ale Parlamentului 06.03.2012 480 Adoptare
Proiectul de hotărîre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă în legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forţelor Armate 04.04.2012 676 Adoptare
Proiectul legii privind indicarea prețurilor 23.03.2012 585 Retras
Proiectul legii privind modificarea art.14 din Legea cu privire la petiționare nr.190-XIII din 19.07.1994 02.04.2012 651 Retras
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind grupurile parlamentare de prietenie nr.99 din 12 mai 2011 12.04.2012 754 Adoptare
Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.102 din 12 mai privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale 12.04.2012 755 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.891) 06.04.2012 703 Respins
Proiectul legii pentru completarea art.5 din Legea nr.241-XVI din 20.11.2008 privind donarea de sînge și transfuzia sanguină 11.04.2012 753 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.34 din 25.02.2011 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului 12.04.2012 757 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30) 25.04.2012 856 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului RM la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.12 10.05.2012 951 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind declararea zilei de 16 mai 2012 – zi de doliu 11.05.2012 962 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 24.03.2003 (art.9, 46) 08.05.2012 943 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30, 32, 371, ș.a.; Legea privind autorizarea lucrărilor de construcție 08.05.2012 940 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.84 din 21.04.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic 17.05.2012 1022 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Penal nr.985-XV din 18.04.2002 08.06.2012 1246 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.531) 03.07.2012 1533 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-XIII din 17.05.1994 (art.14) 06.07.2012 1597 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la avocatură – art.18, 20, 65; Legea privind Institutul Național al Justiției – art.13) 09.07.2012 1602 Respins
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.2011 09.07.2012 1605 Retras
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.7) 09.07.2012 1606 Retras
Proiectul hotărîrii privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova 10.07.2012 1613 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 10.07.2012 1614 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova 10.07.2012 1615 Retras
Proiectul hotărîrii privind independența presei și asigurarea libertății de exprimare în Republica Moldova 09.07.2012 1609 Adoptare
Proiectul legii privind restabilirea inițială a denumirii Legii nr.1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice savîrșite de regimul comunist totalitar de ocupație (7 noiembrie 1917 – 23 iunie 1990) 16.07.2012 1696 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți nr.119-XV din 22.06.2004 (art.15'1) 07.08.2012 1836 Respins
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației arhivelor Comitetului Securității de Stat (KGB) al RSSM 10.08.2012 1845 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.400; Codul penal - 184'1; Legea privind partidele politice – art.art.22) 05.09.2012 1940 Respins
Proiectul hotărîrii privind modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului 05.09.2012 1941 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I nr.142 din 07.07.2005 și a Legii 26.09.2012 2097 Retras
Proiectul hotărîrii privind modificarea componenței numerice și nominale a Biroului permanent al Parlamentului (art.1, 3) 02.10.2012 2172 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.4, 13, 102) 05.10.2012 2212 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul transporturilor autor – art.26; Codul contravențional – aart.200) 16.10.2012 2328 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 (art.2) 16.10.2012 2330 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim – art.3; Legea salarizării – art.12) 19.10.2012 2388 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.264 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 12.11.2012 2667 Respins
Proiectul legii privind interpretarea prevederilor articolului 7 alineatul (1) literele c) și d) din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local 14.11.2012 2704 Adoptat
Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea Hotărîrii privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului nr.3 din 12.01.2011 06.12.2012 2930 Examinare
Proiectul legii privind scutirea Consiliului raional Ialoveni de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din categoria terenurilor cu destinație agricolă și ale fondului silvic, precum și din circuitul agricol, a terenului destinat construcției ”Cen 05.12.2012 2913 Retras
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la jocurile de noroc – art.4, 7, 8 ș.a.; Legea cu privire la comerțul interior – art.14) 10.12.2012 2973 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Hotărîrea cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în RM – pct.2; Codul muncii – art.111) 20.12.2012 3112 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001 (art.10, 10'1) 22.12.2012 3157 Retras
Proiectul legii privind importul inventarului sportiv 06.12.2012 2942 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative 27.12.2012 3205 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” SA referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordare a creditelor 07.02.2013 46 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23.12.2012 care a avut loc în Rezervația naturală ”Pădurea Domnească” 14.02.2013 69 Adoptare
Proiectul legii privind interpretarea dispozițiilor articolului 24 alineatul (3) și articolului 25 alineatul (1) din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local 15.02.2013 65 Retras
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind deetatizarea publicațiilor periodice publice – art.1, 5, 7, ș.a.; Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.13, 24) 15.02.2013 70 Adoptare
Proiectul legii pentru adoptarea Codului Educației din Republica Moldova 18.02.2013 73 Retras
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.231 din 25.10.2012 privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației arhivelor Comitetului Securității de Stat (KGB) al RSSM 28.02.2013 87 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20) 04.03.2013 92 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998 (art.26) 04.03.2013 93 Respins
Proiectul hotărîrii privind numirea unui judecător al Curții Constituționale 14.03.2013 117 Adoptare
Proiectul legii privind politicile lingvistice în Republica Moldova 26.03.2013 135 Retras
Proiectul legii privind importul a 15 autocare, de către Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova, primite cu titlu gratuit (donație) 24.04.2013 177 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.53, 84) 15.05.2013 205 Retras
Proiectul legii pentru modificarea articolului 53 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 16.05.2013 206 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 5 din Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr.1569 din 20.12.2002 12.06.2013 239 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.312'1, 396) 07.11.2013 444 Retras
Proiectul legii pentru modificarea articolului 123 din Codul penal al Republicii Moldova 12.11.2013 449 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.221 din 19.10.2012 (Art.V) 20.11.2013 468 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.10, 11, 11'1, ș.a.; Legea cu privire la medicamente – art.3, 61, 11'1, ș.a.; ș.a.) 22.11.2013 472 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor 28.11.2013 486 Retras
Proiectul legii pentru completarea Anexei Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice 11.12.2013 512 Retras
Proiectul Codului audiovizualului al Republicii Moldova 22.01.2014 15 Retras
Proiectul legii pentru modificarea articolului 14 din Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nr.344 din 23.12.1994 04.02.2014 32 Retras
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.37'1, 238) 06.02.2014 38 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.88, 89) 28.02.2014 79 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind deșeurile de producție și menajere – art.15'1, 15'2, 20; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8, 15, 18) 28.02.2014 80 Retras
Proiectul legii pentru completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 24.03.2003 (art.264) 04.03.2014 86 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la retragerea armatei Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova 18.03.2014 110 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente 25.03.2014 122 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Hotărîrea cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova – pct.1, 2; Codul muncii – art.111) 27.03.2014 132 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.10'2; Codul contravențional – art.30, 179, 398, ș.a.; ș.a.) 11.04.2014 151 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.56 din 04.04.2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 27.05.2014 193 Retras
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de tranzacționare a acțiunilor ”Banca de Economii” S.A. și a situației curente a structurii acționarilor și a organelor de conducere de la ”Banca de Economii” S.A. 27.05.2014 200 Retras
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.322, 400) 04.06.2014 206 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii cu privire la apărarea națională nr.345-XV din 25.07.2003 09.06.2014 211 Retras
Proiectul legii privind abrogarea Legii nr.1245-XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei 09.06.2014 212 Retras
Proiectul legii privind abrogarea Legii cu privire la rezerva forțelor armate nr.1244-XV din 18.07.2002 09.06.2014 213 Retras
Proiectul legii privind importul unei autospeciale 19.09.2014 354 Retras
Proiectul Codului audiovizualului al Republicii Moldova 05.03.2015 53 Respins
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.10, 11, 111 ș.a.; Legea cu privire la medicamente – art.3, 11, 16 ș.a.; Legea privind achizițiile publice – art.44, 45; ș.a.) 10.03.2015 59 Retras
Proiectul legii privind importul unei autospeciale 10.03.2015 61 Adoptat
Proiectul legii privind importul unei autospeciale 10.03.2015 62 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.37'1, 238) 17.03.2015 78 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.16) 18.03.2015 85 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul Comisiei de anchetă și raportul/opinie separată a deputatului Iurie Chirinciuc, membru al Comisiei de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile ... 24.03.2015 94 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completare unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.10'2; Codul contravențional – art.30, 179, 398, ș.a.; ș.a.) 01.04.2015 118 Retras
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.180'1, 398) 02.04.2015 119 Retras
Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 02.04.2015 120 Respins
Proiectul legii pentru completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.11, 38) 02.04.2015 125 Respins
Proiectul legii privind modificarea Legii privind calitatea în construcții nr.721-XIII din 02.02.1996 (art.21) 09.04.2015 140 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.285 din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc (art.49) 09.04.2015 141 Retras
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea și stabilirea legalității și valabilității actelor de studii ale Prim-ministrului Republicii Moldova, domnul Chiril Gaburici 17.04.2015 150 Retras
Proiectul legii pentru completarea Anexei Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice 27.04.2015 161 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.20'1; Codul contravențional – art.273, 408) 27.04.2015 162 Retras
Proiectul legii pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149 din 20.07.2000 (art.93, 94, 95, 97) 30.04.2015 168 Retras
Proiectul legii privind modificarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern 28.07.2015 294 Adoptat
Declaraţii
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"