Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Guma Valeriu

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii cu privire la migraţia de muncă nr.180-XVI din 10 iulie 2008 (art.7, 9, 12) 19/07/2010 2148 Rejected fr
Proiectul de hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr.77-XVIII din 27 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2010 08/07/2010 2073 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la tichetele de masă 06/07/2010 2025 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (art.1, 2, 6, 7, 9) 29/06/2010 1945 Approving fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 15 din Legea nr.108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova 28/06/2010 1928 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru a.2010 nr.129-XVIII din 23 decembrie 2009 (art.22) 10/09/2010 2447 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind protecţia socială a cetăţenilor, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.21; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.13) 10/09/2010 2448 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (art.8, 13) 10/09/2010 2449 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.1, art.36) 10/09/2010 2450 Examination fr
Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.132; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, nota la anexa nr.2) 14/09/2010 2472 Approved fr
Proiectul de lege pentru completarea articolului 1 al Legii nr.26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” 10/09/2010 2456 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.101, 103, 108; Codul vamal – art.73, 125) 16/06/2010 1803 Approving fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu tariful vamal (art.7, 8, 17) 16/06/2010 1802 Retracted fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 8 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 07/06/2010 1715 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul contravenţional – art.289, 301; Legea cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii parvenite din tranzacţiile economice externe – art.5; ş.a.) 07/06/2010 1714 Retracted fr
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 (art.4, anexa nr.1, anexa nr.2) 27/05/2010 1615 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.124, anexa la titlul IV; Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal – art.4; ş.a.) 27/05/2010 1614 Approved fr
Proiectul de lege pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.101-2) 24/05/2010 1569 Rejected fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (art.1011, 112, 1122, 113) 19/03/2010 773 Approving fr
Proiectul de lege privind completarea anexei la Titlul IV al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 12/03/2010 665 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (art.1, 6, 10) 24/02/2010 467 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2011 17/01/2011 71 Approving fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea articolului 14 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 02/06/2010 1672 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007 (art.20) 15/03/2011 692 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea art.19 alin.(1) din Legea nr.1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate 14/04/2011 960 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr.1100-XIV din 30.06.2000 (art.5) 11/05/2011 1128 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind achiziţiile publice – art.2; Legea privind finanţele publice locale; Legea privind organizarea administrativ – teritorială a RM – art.8, anexa nr.2, anexa nr.3; ş.a.) 11/05/2011 1129 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (art.1, 3, 31, ş.a.) 16/05/2011 1170 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 14 din Legea nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior 07/07/2011 1552 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 123 alin.(2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 21/07/2011 1690 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.188) 29/07/2011 1769 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului fiscal (art.103, 104) 29/07/2011 1768 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea instituţiilor financiare – art.22; Legea cu privire la secretul comercial – art.5; ş.a.) 27/05/2010 1624 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.54'4, 84, 101'1, ș.a.; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.1) 17/02/2012 338 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – art.5, 6, 7, ș.a.; Codul vamal – art.93; ș.a.) 29/02/2012 423 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea art.84 din Codul fiscal 22/03/2012 567 Approved fr
Proiectul legii privind completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr.270 din 23.12.2011 (anexa nr.3) 30/03/2012 632 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 06/04/2012 697 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – art.5, 6, 7, ș.a.; Codul vamal – art.93; ș.a.) 11/04/2012 738 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător (art.18) 25/04/2012 855 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea Anexei nr.1 din Titlul IV al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 12/07/2012 1664 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.20, art.103; Legea privind deșeurile de producție și menajere – art.20) 12/10/2012 2301 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2013 24/10/2012 2434 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2013 24/10/2012 2435 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.226'1, 226'3, 226'4, ș.a.) 20/11/2012 2759 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2013 28/11/2012 2838 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2013 07/12/2012 2968 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.101'1) 11/02/2013 55 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea articolului 2 din Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate nr.180 din 19.12.2011 22/02/2013 77 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.54'1, 54'1/1, 54'2, ș.a.) 27/02/2013 84 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.254, 257, 260, 262) 27/02/2013 85 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la patenta de întreprinzător – art.3, 18, anexa; Codul fiscal – Titlul VII) 04/04/2013 151 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (art.1, 5, 9, ș.a.) 04/04/2013 152 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 17/04/2013 170 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2) 07/05/2013 201 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 29/05/2013 218 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (anexa nr.6) 18/10/2013 406 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31/10/2013 430 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art.8, 11, 16, ș.a.) 21/11/2013 470 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.7, 90'1, 103, ș.a.; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.7, 13'1; ș.a.) 04/02/2014 34 Approved fr
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe