Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Stratan Valentina

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.20, 24, 102, 103; Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală – anexa nr.3; ş.a.) 7/6/2010 2026 Examinare
Proiectul de lege cu privire la tichetele de masă 7/6/2010 2025 Examinare
Proiectul legii spitalelor 9/9/2010 2438 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru a.2010 nr.129-XVIII din 23 decembrie 2009 (art.22) 9/10/2010 2447 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind protecţia socială a cetăţenilor, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.21; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.13) 9/10/2010 2448 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (art.8, 13) 9/10/2010 2449 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.1, art.36) 9/10/2010 2450 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale 9/13/2010 2460 Approved
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice (art.5, 9) 3/16/2011 710 Approving
Proiectul legii privind modul de import al unor mijloace de transport, dispozitive medicale şi alte bunuri 12/6/2011 2673 Retracted
Proiectul legii privind munca prin cumul 12/6/2011 2674 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 (art.11, 23) 12/8/2011 2711 Retracted
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 (art.3, anexa nr.3) 12/8/2011 2712 Retracted
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995 (art.1, 2, 4, ş.a.) 12/13/2011 2741 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 15 din Legea cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13.06.2008 1/23/2012 143 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27.10.2005 (art.4, 5, 8, ș.a.) 1/23/2012 144 Retracted
Proiectul legii privind sănătatea reproducerii 12/14/2011 2760 Approving
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1) 2/8/2012 268 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1227-XII din 27.06.1997 cu privire la publicitate și a Legii nr.5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați 2/29/2012 427 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire demiterea domnului Artur Reșetnicov din funcția de vicepreședinte al Parlamentului RM 3/6/2012 471 Approving
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.) 3/15/2012 517 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea art.84 din Codul fiscal 3/22/2012 567 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente – art.27; ș.a.) 3/29/2012 628 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 şi Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 3/14/2008 910 Rejected
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 6/21/2012 1402 Retracted
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 19 din Legea cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456-XII din 25.05.1993 7/4/2012 1556 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.4) 9/20/2012 2063 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15.07.2004 10/19/2012 2394 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii – art.155, 267, 272; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.7'1, 23; ș.a.) 10/19/2012 2395 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.69 din 05.04.2012 privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației pe piața farmaceutică 11/27/2012 2827 Approving
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.8) 2/1/2013 34 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind societățile pe acțiuni (art.49) 2/12/2013 38 Retracted
Proiectul hotărîrii privind stoparea reformei sistemului național de ocrotire a sănătății 2/27/2013 81 Approving
Proiectul legii privind majorarea pensiilor 3/7/2013 103 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.21'1; Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor... 3/26/2013 138 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr.131 din 08.06.2012 (art.1) 6/14/2013 252 Retracted
Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică -art.51, 10, 11, ş.a.; Legea cu privire la medicamente - art.3, 5, 7; ş.a.) 5/28/2008 1806 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 10/31/2013 430 Rejected
Proiectul legii pentru completarea articolului 16 alin.(1) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585-XIII din 27.02.1998 1/29/2014 25 Retracted
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27.10.2005 1/29/2014 26 Retracted
Proiectul legii privind completarea articolului 54 din Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995 2/4/2014 31 Approved
Proiectul legii spitalelor 2/26/2014 73 Retracted
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 3/14/2014 104 Approved
Proiectul legii privind completarea Legii pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru și de filialele acesteia 4/7/2014 141 Retracted
Proiectul legii privind completarea Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situațiile de risc și a copiilor separați de părinți (art.1, 3, 20'1, 20'2) 4/16/2014 157 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.2, 3, 15'2) 4/16/2014 158 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.156 din 14.08.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (art.46) 5/16/2014 184 Examinare
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.5) 5/27/2014 199 Retracted
Proiectul legii cu privire la declararea anului 2015 – Anul Sănătății 7/17/2014 295 Retracted
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – art.21; Legea finanțelor publice și responsabilității.. 3/4/2015 51 Approved
Proiectul legii cu privire la completarea Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (art.1, 3, 20 ș.a.) 3/13/2015 66 Approving
Proiectul legii pentru completarea art.4, alineat (1) lit.c) din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27.10.2005 3/13/2015 67 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (Titlul VI, art.283) 3/13/2015 68 Rejected
Proiectul legii pentru completarea Legii privind finanțele publice locale (art.11) 3/13/2015 70 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.96, anexa nr.1; Legea privind adoptarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor – anexa) 3/27/2015 100 Retracted
Proiectul legii privind modificarea articolului 6'1 din Legea cu privire la medicamente nr.1409-XIII din 17.12.1997 4/1/2015 112 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27.10.2005 (art.4, 41, 5, ș.a.) 6/9/2015 244 Approving
Proiectul legii privind declararea utilității publice de interes național a unui bun imobil 6/23/2015 260 Retracted
Proiectul legii pentru completarea art.295 din Codul fiscal al Republicii Moldova 7/9/2015 278 Retracted
Proiectul legii pentru completarea art.295 din Codul fiscal al Republicii Moldova 7/14/2015 279 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 (art.116, 120, 121) 7/31/2015 298 Retracted
Proiectul legii privind plata îndemnizației lunare pentru îngrijirea copilului persoanelor neasigurate 10/13/2015 382 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 18 al Legii nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale 10/13/2015 383 Retracted
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 10/15/2015 388 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.1591-XV din 26.12.2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale (art.1'5, 1'6, 2) 10/16/2015 393 Approved
Proiectul legii pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani 11/5/2015 444 Approved
Proiectul legii pentru completarea și modificarea articolului 23 din Codul educației 11/5/2015 447 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (art.9, 22, 23) 12/28/2015 512 Approved
Proiectul legii pentru modificarea art.4 alin.(3) din Legea nr.74-XX din 12.04.2015 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 12/29/2015 519 Approved
Proiectul legii pentru completarea articolului 9 din Legea nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurarea obligatorie de asistență medicală 12/30/2015 522 Approved
Proiectul legii pentru completarea art.1 alin.(4) lit.c) al Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător 1/19/2016 7 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (art.2, 22, 22'1, ș.a.) 1/27/2016 10 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.68'1, 74, 78, 79) 2/24/2016 59 Retracted
Proiectul legii pentru completarea anexei la Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător 4/6/2016 139 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova 4/21/2016 173 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.77'2; 400) 5/27/2016 238 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.16) 6/2/2016 248 Approved
Proiectul legii privind modificarea articolului 18 din Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale 6/22/2016 280 Approved
Proiectul legii privind completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (punctul 5 din compartimentul II, anexa nr.1) 7/8/2016 313 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.8'2, 29) 7/22/2016 335 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice 9/13/2016 363 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea si completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.1 9/28/2016 386 Examinare
Proiectul legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc 12/5/2016 459 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 22, 26, ș.a.; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2) 3/14/2017 60 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa; Codul transporturilor rutiere – Titlul VIII, art.152'1) 3/24/2017 89 Retracted
Proiectul legii cu privire la tichetele de masă 5/17/2017 150 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (art.77) 6/6/2017 176 Approved
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260/2006 (art.2, 7, 9, ș.a.) 6/13/2017 189 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr.291 din 16.12.16 (art.2, 12, 13, ș.a.) 6/27/2017 214 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la apărarea naţională – art.24, 25, 27, 33; Legea cu privire la statutul militarilor – art.35; Legea cu privire la trupele de carabinieri – art.4, 5, 9) 9/18/2017 276 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (art.16) 10/30/2017 335 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.2, 3, 3'1, ș.a.) 11/9/2017 346 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (preambul, art.1, art.8'1) 12/20/2017 393 Rejected
Proiectul legii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018 – 2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei 12/22/2017 404 Approved
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea atacurilor Federației Ruse asupra securității informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova 1/24/2018 13 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (art.12, 18, 21, ș.a.) 2/7/2018 27 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător – Anexa 1; Legea cu privire la tichetele de masa – art.2, 3, 4, ș.a.) 2/12/2018 31 Approved
Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 27 din Legea privind partidele politice nr.294/2007 2/21/2018 41 Approved
Proiectul legii cu privire la profesiunea și activitatea de psiholog 3/14/2018 83 Retracted
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 3/15/2018 85 Approved
Proiectul legii pentru modificarea articolului 50 și a articolului 51 din Constituția Republicii Moldova 4/24/2018 125 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (art.359, 360) 4/25/2018 127 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1491-XV din 28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (art.2, 5, 7, ș.a.) 4/25/2018 128 Retracted
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 5/2/2018 136 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585/1998 5/8/2018 146 Retracted
Proiectul legii privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 11/22/2018 421 Examinare
Proiectul legii privind protecția datelor cu caracter personal 11/22/2018 422 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (art.1, 2, 4, ș.a.) 11/22/2018 423 Examinare
Proiectul hotărîrii privind desfășurarea referendumului republican 11/29/2018 443 Approving
Proiectul legii cu privire la acordarea suportului unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat 1/29/2019 4 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii (art.4, 5) 1/29/2019 5 Examinare
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 2/1/2019 9 Examinare
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Monday, September 26, 2022
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe