Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
Structure du Parlement > Députés
Députés
Cojocaru Vadim

Cojocaru Vadim

Deputat FR


Formaţiunea politică FR: Fracţiunea Parlamentară a Partidului Liberal Reformator
Comisia permanenta FR: Comisia economie, buget şi finanţe
Activitate de diplomatie parlamentara FR [Vezi toate FR]
Denumire Delegatie/Grup FR Descriere FR
Assemblée de la Réunion de l’Europe Occidentale
Assemblée Interparlementaire des Pays Membres de CEI -
Assemblée Parlementaire de la Francophonie <p style="text-align: justify;">Le Parlement moldave est membre de l’APF à partir de l’année 1997, l’année de l’adhésion de la République de la Moldavie à l’OIF lors du sommet de Hanoi, Vietnam. La meme année 6 universités moldaves deviennent membres titulaires de l’AUPELF – UREF. La francophonie institutionnelle prend naissance. Les traditions parlementaires francophones de la Moldavie sont modestes, en vertu des participations peu nombreuses des députés francophones moldaves aux réunion de l’APF. Néanmoins, nous retiendrons, sans doute, la prestation de M.Ion Varta, ancien député Populaire Chrétien-Démocrate, qui s’est remarqué activement dans le cadre de l’APF, à l’époque du gouvernement communiste. En 2003, sur l’invitation de M;ion Varta la réunion des présidents de la Régionale Europe de l’APF s’est tenue à Chisinau.</p> <p style="text-align: justify;">En 2011 la député libérale, actuellmente libérale-réformatrice Mme Ana Gutu, devient présidente de la section moldave.</p> <p><a href="http://www.anagutu.net/?page_id=2811" target="_blank">Page d'accueil du président de la Section moldave de l’APF.</a></p>
Grupul de prietenie cu Federaţia Rusă Grupul de prietenie cu Federaţia Rusă
Grupul de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg Grupul de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg
Declaratii de avere FR:

 Declaraţia pe anul 2009

 Declaraţia pe anul 2010

 Declaraţia pe anul 2011

 Declaraţia pe anul 2012

 Declarația pe anul 2013

Curriculum Vitae FR:

 

Studii
-          Universitatea de Stat din Moldova, facultatea „Economia comerţului şi merceologie”, 1982, calificarea – economist (diploma seria Я nr.255639)
-          Universitatea de Stat din Kiev (Ucraina). Studii postuniversitare „Problemele economice ale restructurării”, 1989-1990.
 
 Grade (titluri) ştiinţifice şi ştiinţifico - metodice

1992
Doctor în ştiinţe economice, teza „Stimularea activităţii angajaţilor în unităţile de comerţ a întreprinderilor industriale”
 
 
1995
Conferenţiar universitar, catedra „Management general”
 
 
2003
Profesor universitar, catedra „Management”
 
 
2004
Cercetător asociat, gradul I, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română

 
  Cursuri (stagii) de perfecţionare
§  Institutul de Comerţ din Kiev (Ucraina), catedra organizarea comerţului, 1988.
§  Academia de Management din Rusia (Moscova), „Mecanisme de funcţionare a economiei de piaţă”, noiembrie 1991.
§  „Managementul şi marketingul în economia de piaţă”, ELKEPA Grecia, Atena, mai-iunie 1992.
§  Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi (România), „Marketing internaţional”, aprilie 1993.
§  University of Nebraska at Omaha, SUA. „Business Administration”, iunie – iulie, 1995.
§  Universitatea Pierre Mendes, „Management şi marketing universitar” Grenoble, Franţa, martie 2002, ianuarie 2005.
Activitatea profesională
 

1982 – 1991
asistent catedra „Economia, organizarea şi gestiunea comerţului”, Universitatea de Stat din Moldova.
 
 
1991 – 1993
lector la catedra „Marketing”, lector superior catedra „Management general”, ASEM.
 
 
1993 – 1994
conferenţiar catedra „Economie şi management”, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova.
 
 
1994 - prezent
conferenţiar universitar, profesor universitar catedra „Management general”, ASEM.
 

Participări  la  manifestări  ştiinţifice,  naţionale  şi  internaţionale
    (am participat la cca 30 conferinţe)
 
Chişinău, Bucureşti, Sibiu, Galaţi, Iaşi, Târgovişte, Braşov, Moscova, Kiev, Cracovia, Sviştov, Barcelona.
 
 
 
 
Pregătirea cadrelor – Am fost conducător (consultant ştiinţific la 7 doctori în ştiinţe
     economice):
 

1
Galina Martea
-
Managementul sistemului universitar de instruire în Republica Moldova – 28.05.1999
 
 
2
Vilen Spânu
-
Problemele eficientizării deciziilor manageriale de asigurare din Republica Moldova – 06.07.2001
 
 
3
Nicolae Platon
-
Managementul adaptării industriei turistice a Republicii Moldova la cerinţele economiei de piaţa – 07.09.2001 
CSS DH.08.98.21  UASM
 
 
4
Leviţcaia Ala
 
Etica businessului şi răspunderea socială în activitatea de antreprenoriat în Republica Moldova – 19.05.2000  
DH.08.92.14   ASEM
 
 
5
Doga-Mârzac Mariana
-
Reglementarea managementului financiar a businessului mic în sistemul agrar al Republicii Moldova – 29.04.2003 
CSS DH 08.92.14
 
 
6
Valentina Postolachi
-
Managementul performanţelor prioritare în sistemul de cercetare – dezvoltare al Republicii Moldova – 09.12.2004
CSS DH 32.08.00 05-06 de pe lângă ASEM
 
 
7
Făuraş Calin
-
Problemele manageriale ale organizării şi gestiunii instruirii virtuale – 11.03.2005  CSS DH 32.08.00 05-06 de pe lângă ASEM
 
 
8
Victor Jumbei
-
Planificarea şi gestiunea carierei manageriale – 2007
CSS DH  32.08.00.05-17 de pe lângă ASEM
 
 
9
Mihail Solcan
-
Crearea şi gestionarea imaginii firmei – 17.04.2007
CSS DH 32.08.00.05-13 de pe lângă ASEM

 
participarea la teme de cercetare
 

1982 – 1985
-
Perfecţionarea structurilor organizatorice la întreprinderile de comerţ din Republica Moldova. Contractul Ministerului de Comerţ
1995 – 1996
-
Elaborarea modelului managerial pentru întreprinderile din Republica Moldova la etapa de tranziţie la economia de piaţă. Contractul Ministerului de Economie.
1997
-
Elaborarea „Contracului Managerului”. Contract cu Ministerul Economie.
2002
-
Proiectul „Acreditarea şi Asigurarea calităţii Învăţământului Superior în Republica Moldova”. Tempus / Tacis Project UM_JEP 22211-2001
2002 - 2003
-
Elaborarea strategiilor de dezvoltare a instituţiilor de învăţământ superior ASEM

Limbi străine:
 
    Româna       -          nativă
    Rusă            -         fluent
    Franceză      -        satisfăcător
    Engleza               
 
Funcţii
 

1992 – 1993
prodecan facultatea „Management”, ASEM
 
 
1993 – 1994
şef catedră „Economie şi Management”, decan facultate „Management şi Marketing” Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova
1994 – 2001
decan facultate „Management”, ASEM
2001 – prezent
prorector activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale ASEM
2001 – prezent
redactor şef la revista „Economica”, fondator ASEM

 
Date de contact FR:

 Telefon fix : 268 589

 E-mail

Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

secretariat@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe