Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Deputaţii
Deputaţi

Palihovici Liliana

Deputat

Activitate parlamentară

Proiecte de iniţiative legislative

Titlu Proiect Data înregistrare Număr înregistrare Stadiu
Proiectul de lege privind importul unor autovehicule 30.06.2010 1966 Adoptare
Proiectul legii spitalelor 09.09.2010 2438 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 (art.90, 92) 10.09.2010 2451 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art.44, 79) 15.09.2010 2480 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale 13.09.2010 2460 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la prevenirea şi combaterea dopajului în sport 08.06.2010 1729 Adoptare
Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior ciclul I (anexa nr.1 14.05.2010 1456 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Titlul VII – Taxele locale) 28.04.2010 1241 Examinare
Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (art.7) 21.04.2010 1159 Adoptat
Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în R.S.S.Moldova 14.04.2010 1029 Adoptare
Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport 02.04.2010 939 Adoptare
Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport 02.04.2010 938 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (art.4, 91, 92, ş.a.) 04.03.2010 592 Adoptare
Proiectul de lege cu privire la scutirea de achitare a obligaţiunilor financiare prescriptibile la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală 01.03.2011 546 Examinare
Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Legi nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (art.19, 191, 201, 22) 15.07.2010 2124 Adoptare
Proiectul legii privind importul unor dispozitive medicale 06.07.2011 1543 Adoptat
Proiectul legii privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Republica Moldova 14.07.2011 1639 Adoptat
Proiectul legii privind răspunderea ministerială 15.07.2011 1651 Retras
Proiectul lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun şi articolele din tutun – art.15; Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30; Codul contravenţional.. 12.08.2011 1835 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură (art.54, 66) 20.10.2011 2279 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la instituirea Zilei naţionale a culturii 15.01.2012 94 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.84 din 21.04.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic 15.03.2012 516 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea articolului 44 din Legea privind achizițiile publice 21.03.2012 553 Respins
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002 (art.107, 108, 109) 21.03.2012 556 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția consumatorilor – art.18; Legea comunicațiilor electronice – art.21) 29.03.2012 624 Retras
Proiectul legii cu privire la protecția copiilor de impactul negativ al informației publice 30.03.2012 634 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 (art.23) 29.05.2012 1143 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona Economică Liberă ”Ungheni-Business” – art.1; Legea privind Zona Economică Liberă ”Bălți” – art.1) 06.06.2012 1225 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 06.06.2012 1226 Adoptare
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 21.06.2012 1402 Retras
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2012 – 2015 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei 05.07.2012 1578 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea articolului 53 al Legii învățămîntului nr.547-XIII din 21.07.95 13.09.2012 2002 Adoptat
Proiectul legii privind Stema de Stat a Republicii Moldova 14.09.2012 2020 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 (art.22, 23) 24.05.2012 1108 Retras
Proiectul legii Fondului Cinegetic și Protecției Vînatului 09.10.2012 2255 Retras
Proiectul legii privind importul unui echipament medical 17.10.2012 2359 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.1453-XV din 08.10.2002 cu privire la notariat 23.10.2012 2415 Retras
Proiectul legii privind Stema de Stat a Republicii Moldova 26.10.2012 2477 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea Codului penal al RM (art.181'1) 28.11.2012 2847 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului 04.12.2012 2902 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.147 din 28.06.2012 privind promovarea activităților Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova (art.1) 14.12.2012 3058 Retras
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Codul civil – art.184; Legea învățămîntului – art.49) 19.12.2012 3097 Adoptat
Proiectul legii privind completarea anexei la Legea nr.331-XV din 07.10.2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate.. 21.12.2012 3138 Adoptat
Proiectul legii privind unele categorii de bunuri scutite de la plata drepturilor de import 23.01.2013 21 Retras
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaturilor la funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante 07.02.2013 39 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură (art.27, 31, 35, ș.a.) 07.02.2013 50 Retras
Proiectul legii pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova (art.201'2) 11.02.2013 59 Retras
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24.12.2004 (art.243, 246, 247) 15.02.2013 66 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului 15.02.2013 72 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul militarilor – art.14, 32; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.2, 5, 7, ș.a.; 01.03.2013 91 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.7 din 15.02.2013 privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaturilor la funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pede 07.03.2013 94 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea art.35 din Regulamentul Parlamentului 13.03.2013 111 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.1538-XIII din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 15.03.2013 118 Adoptare
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern (art.4, 7'1) 30.04.2013 193 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.7, 8, 9, ș.a.; ș.a.) 30.04.2013 194 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea cetățenilor Republicii Moldova cu buletine de identitate 03.05.2013 200 Retras
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la statutul alesului local (art.7) 06.06.2013 231 Adoptat
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 06.06.2013 233 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.2, 15; Codul contravențional - art.80'1; ș.a.) 14.06.2013 269 Retras
Proiectul legii privind importul Observatorului Astronomic cu control computerizat la distanță a cupolei în complet cu telescopul tip ”Celestron C14 Edge HD” și montura CGE-PRO 24.09.2013 378 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la implementarea unor acțiuni de facilitare a liberei circulații pe teritoriul Republicii Moldova 10.10.2013 395 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea fondului rutier – art.1; Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier – pct.37) 25.10.2013 417 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31.10.2013 430 Respins
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.39; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.43; ș.a.) 15.11.2013 460 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul audiovizualului – art.21, 38; Legea cu privire la publicitate – art.13) 15.11.2013 461 Retras
Proiectul legii pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28.03.1995 05.12.2013 502 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea articolului 7 din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi 05.12.2013 503 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.6, 109, 110'1, ș.a.) 27.12.2013 539 Adoptat
Proiectul legii spitalelor 26.02.2014 73 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 27.02.2014 78 Retras
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova în legătură cu evoluțiile situației din Ucraina 05.03.2014 92 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 06.03.2014 94 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea articolului 41 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 11.03.2014 101 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la jocurile de noroc – art.11; Codul contravențional – art.356) 20.03.2014 115 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.499-XIV din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni 21.03.2014 118 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind transmiterea unui imobil 26.03.2014 129 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 02.04.2014 135 Adoptare
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 03.04.2014 138 Retras
Proiectul legii privind completarea anexei la Legea nr.166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020” 07.05.2014 169 Adoptare
Proiect hotărîrii privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului 23.05.2014 189 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.179; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.1; Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.20; Legea insolvabilității – art.145'1) 04.06.2014 207 Retras
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului RM cu privire la a 25-a aniversare a Zilei Libertății Republicii Polone 05.06.2014 209 Adoptare
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la procesele de reintegrare teritorială a țării în contextul parcursului european al Republicii Moldova 02.07.2014 263 Adoptare
Proiectul legii privind importul unor dispozitive medicale 04.07.2014 268 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici – anexa nr.2; Clasificatorul unic al funcțiilor publice – capitolul II) 14.07.2014 285 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2) 27.02.2015 45 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.34; Legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni – art.6; ș.a.) 13.05.2015 192 Adoptat
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova (art.2, 4, 9, ș.a.) 22.05.2015 218 Adoptat
Proiectul legii privind importul unor loturi de echipamente și utilaje 28.05.2015 229 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie și de asistență medicală (anexa nr.2) 29.05.2015 232 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice – pct.2; ș.a.) 03.07.2015 268 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală – art.77, ș.a; Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane – art.29; Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație.. 14.09.2015 319 Retras
Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, nr.355-XVI din 23.12.2005 (art.29) 15.09.2015 324 Retras
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la controlul parlamentar al executării hotărîrilor și deciziilor curții Europene a Drepturilor Omului 15.09.2015 325 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.3; Legea privind societățile pe acțiuni – art.4'1) 24.09.2015 332 Retras
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea asistenței sociale – art.13; Legea privind administrația publică locală – art.29) 13.10.2015 381 Retras
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea executării angajamentelor care derivă din contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent acestora 09.11.2015 450 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.16) 10.02.2016 23 Respins
Proiectul hotărîrii privind instituirea Comisiei pentru selectarea prin concurs public a candidaților la funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale din partea Parlamentului și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a... 10.02.2016 24 Respins
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.2, 30'1, 31, ș.a.; Codul fiscal – art.8, 12, 15'2, ș.a.; ș.a.) 22.02.2016 49 Adoptat
Proiectul legii privind completarea Legii pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr.797 din 02.04.1996 (art.28'1) 22.02.2016 50 Retras
Proiectul hotărîrii privind completarea art.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.172 din 15.10.2015 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat 10.03.2016 89 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului familiei nr.1316-XIV din 26.10.2000 (art.6, 9, 10, 53) 10.03.2016 90 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 11.03.2016 95 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.154 din 21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015 25.03.2016 122 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea articolului 58 al Legii privind actele de stare civilă nr.100 din 26.04.2001 04.04.2016 134 Respins
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 04.04.2016 135 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998 (art.11, 15, 19, ș.a.) 04.04.2016 136 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea articolului 28 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 09.06.2016 260 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.1435-XV din 07.11.2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița 10.06.2016 262 Adoptat
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 28.06.2016 295 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.134; Codul de procedură penală – art.77, ș.a; Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți – art.8) 29.06.2016 296 Examinare
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Politice a Parlamentului RM privind acceptarea Raportului Comisiei Internaționale prezidate de Elie Wiesel privind studierea Holocaustului 07.07.2016 310 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art.252'2) 22.07.2016 334 Examinare
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului RM 27.09.2016 385 Respins
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral al Republicii Moldova nr.1381 din 21.11.1997 (art.53, 86, 87, ș.a.) 08.11.2016 417 Examinare
Proiectul legii pentru completarea articolului 124'1 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 23.11.2016 437 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 (art.3, 15, 24) 15.12.2016 489 Retras
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului – art.21; Legea cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 – art.6, 15; 13.03.2017 58 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură (art.11, 18, 20) 24.03.2017 88 Examinare
Declaraţii
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"