Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Palihovici Liliana

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege privind importul unor autovehicule 6/30/2010 1966 Approving
Proiectul legii spitalelor 9/9/2010 2438 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 (art.90, 92) 9/10/2010 2451 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art.44, 79) 9/15/2010 2480 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale 9/13/2010 2460 Approved
Proiectul de lege cu privire la prevenirea şi combaterea dopajului în sport 6/8/2010 1729 Approving
Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior ciclul I (anexa nr.1 5/14/2010 1456 Approved
Proiectul de lege privind modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Titlul VII – Taxele locale) 4/28/2010 1241 Examinare
Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (art.7) 4/21/2010 1159 Approved
Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în R.S.S.Moldova 4/14/2010 1029 Approving
Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport 4/2/2010 939 Approving
Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport 4/2/2010 938 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (art.4, 91, 92, ş.a.) 3/4/2010 592 Approving
Proiectul de lege cu privire la scutirea de achitare a obligaţiunilor financiare prescriptibile la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală 3/1/2011 546 Examinare
Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Legi nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (art.19, 191, 201, 22) 7/15/2010 2124 Approving
Proiectul legii privind importul unor dispozitive medicale 7/6/2011 1543 Approved
Proiectul legii privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Republica Moldova 7/14/2011 1639 Approved
Proiectul legii privind răspunderea ministerială 7/15/2011 1651 Retracted
Proiectul lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun şi articolele din tutun – art.15; Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30; Codul contravenţional.. 8/12/2011 1835 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură (art.54, 66) 10/20/2011 2279 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la instituirea Zilei naţionale a culturii 1/15/2012 94 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.84 din 21.04.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic 3/15/2012 516 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 44 din Legea privind achizițiile publice 3/21/2012 553 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002 (art.107, 108, 109) 3/21/2012 556 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția consumatorilor – art.18; Legea comunicațiilor electronice – art.21) 3/29/2012 624 Retracted
Proiectul legii cu privire la protecția copiilor de impactul negativ al informației publice 3/30/2012 634 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 (art.23) 5/29/2012 1143 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona Economică Liberă ”Ungheni-Business” – art.1; Legea privind Zona Economică Liberă ”Bălți” – art.1) 6/6/2012 1225 Approved
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 6/6/2012 1226 Approving
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 6/21/2012 1402 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2012 – 2015 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei 7/5/2012 1578 Approved
Proiectul legii pentru completarea articolului 53 al Legii învățămîntului nr.547-XIII din 21.07.95 9/13/2012 2002 Approved
Proiectul legii privind Stema de Stat a Republicii Moldova 9/14/2012 2020 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 (art.22, 23) 5/24/2012 1108 Retracted
Proiectul legii Fondului Cinegetic și Protecției Vînatului 10/9/2012 2255 Retracted
Proiectul legii privind importul unui echipament medical 10/17/2012 2359 Approving
Proiectul legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.1453-XV din 08.10.2002 cu privire la notariat 10/23/2012 2415 Retracted
Proiectul legii privind Stema de Stat a Republicii Moldova 10/26/2012 2477 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Codului penal al RM (art.181'1) 11/28/2012 2847 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului 12/4/2012 2902 Approving
Proiectul hotărîrii privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.147 din 28.06.2012 privind promovarea activităților Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova (art.1) 12/14/2012 3058 Retracted
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Codul civil – art.184; Legea învățămîntului – art.49) 12/19/2012 3097 Approved
Proiectul legii privind completarea anexei la Legea nr.331-XV din 07.10.2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate.. 12/21/2012 3138 Approved
Proiectul legii privind unele categorii de bunuri scutite de la plata drepturilor de import 1/23/2013 21 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaturilor la funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante 2/7/2013 39 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.294-XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură (art.27, 31, 35, ș.a.) 2/7/2013 50 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova (art.201'2) 2/11/2013 59 Retracted
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24.12.2004 (art.243, 246, 247) 2/15/2013 66 Approving
Proiectul hotărîrii privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului 2/15/2013 72 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul militarilor – art.14, 32; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.2, 5, 7, ș.a.; 3/1/2013 91 Approving
Proiectul hotărîrii privind modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.7 din 15.02.2013 privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaturilor la funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pede 3/7/2013 94 Approving
Proiectul legii pentru completarea art.35 din Regulamentul Parlamentului 3/13/2013 111 Approved
Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.1538-XIII din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 3/15/2013 118 Approving
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern (art.4, 7'1) 4/30/2013 193 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.7, 8, 9, ș.a.; ș.a.) 4/30/2013 194 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea cetățenilor Republicii Moldova cu buletine de identitate 5/3/2013 200 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la statutul alesului local (art.7) 6/6/2013 231 Approved
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 6/6/2013 233 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.2, 15; Codul contravențional - art.80'1; ș.a.) 6/14/2013 269 Retracted
Proiectul legii privind importul Observatorului Astronomic cu control computerizat la distanță a cupolei în complet cu telescopul tip ”Celestron C14 Edge HD” și montura CGE-PRO 9/24/2013 378 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la implementarea unor acțiuni de facilitare a liberei circulații pe teritoriul Republicii Moldova 10/10/2013 395 Approving
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea fondului rutier – art.1; Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier – pct.37) 10/25/2013 417 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 10/31/2013 430 Rejected
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.39; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.43; ș.a.) 11/15/2013 460 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul audiovizualului – art.21, 38; Legea cu privire la publicitate – art.13) 11/15/2013 461 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28.03.1995 12/5/2013 502 Approving
Proiectul legii pentru modificarea articolului 7 din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi 12/5/2013 503 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.6, 109, 110'1, ș.a.) 12/27/2013 539 Approved
Proiectul legii spitalelor 2/26/2014 73 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 2/27/2014 78 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova în legătură cu evoluțiile situației din Ucraina 3/5/2014 92 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 3/6/2014 94 Approved
Proiectul legii pentru completarea articolului 41 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 3/11/2014 101 Approving
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la jocurile de noroc – art.11; Codul contravențional – art.356) 3/20/2014 115 Approved
Proiectul legii pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.499-XIV din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni 3/21/2014 118 Approved
Proiectul hotărîrii privind transmiterea unui imobil 3/26/2014 129 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 4/2/2014 135 Approving
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 4/3/2014 138 Retracted
Proiectul legii privind completarea anexei la Legea nr.166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020” 5/7/2014 169 Approving
Proiect hotărîrii privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului 5/23/2014 189 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.179; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.1; Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.20; Legea insolvabilității – art.145'1) 6/4/2014 207 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului RM cu privire la a 25-a aniversare a Zilei Libertății Republicii Polone 6/5/2014 209 Approving
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la procesele de reintegrare teritorială a țării în contextul parcursului european al Republicii Moldova 7/2/2014 263 Approving
Proiectul legii privind importul unor dispozitive medicale 7/4/2014 268 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici – anexa nr.2; Clasificatorul unic al funcțiilor publice – capitolul II) 7/14/2014 285 Approved
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2) 2/27/2015 45 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.34; Legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni – art.6; ș.a.) 5/13/2015 192 Approved
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova (art.2, 4, 9, ș.a.) 5/22/2015 218 Approved
Proiectul legii privind importul unor loturi de echipamente și utilaje 5/28/2015 229 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie și de asistență medicală (anexa nr.2) 5/29/2015 232 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice – pct.2; ș.a.) 7/3/2015 268 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală – art.77, ș.a; Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane – art.29; Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație.. 9/14/2015 319 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, nr.355-XVI din 23.12.2005 (art.29) 9/15/2015 324 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la controlul parlamentar al executării hotărîrilor și deciziilor curții Europene a Drepturilor Omului 9/15/2015 325 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.3; Legea privind societățile pe acțiuni – art.4'1) 9/24/2015 332 Retracted
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea asistenței sociale – art.13; Legea privind administrația publică locală – art.29) 10/13/2015 381 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea executării angajamentelor care derivă din contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent acestora 11/9/2015 450 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.16) 2/10/2016 23 Rejected
Proiectul hotărîrii privind instituirea Comisiei pentru selectarea prin concurs public a candidaților la funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale din partea Parlamentului și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a... 2/10/2016 24 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești – art.2, 30'1, 31, ș.a.; Codul fiscal – art.8, 12, 15'2, ș.a.; ș.a.) 2/22/2016 49 Approved
Proiectul legii privind completarea Legii pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr.797 din 02.04.1996 (art.28'1) 2/22/2016 50 Retracted
Proiectul hotărîrii privind completarea art.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.172 din 15.10.2015 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat 3/10/2016 89 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului familiei nr.1316-XIV din 26.10.2000 (art.6, 9, 10, 53) 3/10/2016 90 Approved
Proiectul hotărîrii privind grupurile parlamentare de prietenie 3/11/2016 95 Approving
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.154 din 21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015 3/25/2016 122 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 58 al Legii privind actele de stare civilă nr.100 din 26.04.2001 4/4/2016 134 Rejected
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 4/4/2016 135 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998 (art.11, 15, 19, ș.a.) 4/4/2016 136 Approved
Proiectul legii pentru completarea articolului 28 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 6/9/2016 260 Approved
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.1435-XV din 07.11.2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și ai satului Varnița 6/10/2016 262 Approved
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 6/28/2016 295 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.134; Codul de procedură penală – art.77, ș.a; Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți – art.8) 6/29/2016 296 Examinare
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Politice a Parlamentului RM privind acceptarea Raportului Comisiei Internaționale prezidate de Elie Wiesel privind studierea Holocaustului 7/7/2016 310 Approving
Proiectul legii pentru completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art.252'2) 7/22/2016 334 Examinare
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului RM 9/27/2016 385 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral al Republicii Moldova nr.1381 din 21.11.1997 (art.53, 86, 87, ș.a.) 11/8/2016 417 Examinare
Proiectul legii pentru completarea articolului 124'1 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 11/23/2016 437 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 (art.3, 15, 24) 12/15/2016 489 Retracted
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului – art.21; Legea cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 – art.6, 15; 3/13/2017 58 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură (art.11, 18, 20) 3/24/2017 88 Examinare
Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Tuesday, November 30, 2021
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe