Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Pleşca Ion

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege privind interpretarea unei sintagme din articolele 27 şi 29 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 07/07/2010 2056 Examination fr
Proiectul de lege pentru completarea articolelor 52 şi 271 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova 07/07/2010 2053 Rejected fr
Proiectul de hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (V.Nagacevschi) 03/06/2010 1681 Approving fr
Proiectul de lege pentru completarea articolului 43 din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 02/06/2010 1540 Examination fr
Proiectul de hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (Mihail Cîrlig) 19/05/2010 1537 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (art.36, 38, 39, ş.a.) 30/04/2010 1292 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (art.31) 26/04/2010 1208 Rejected fr
Proiectul de hotărîre privind aprobarea numărului organelor Procuraturii, personalul lor, localităţile de reşedinţă şi circumscripţiile în care activează 26/04/2010 1207 Approving fr
Proiectul de hotărîre privind aprobarea structurii Procuraturii Generale 26/04/2010 1206 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituţională – art.4, 6, 7, ş.a.; Codul jurisdicţiei constituţionale – art.4, 5, 6, ş.a.) 20/04/2010 1126 Rejected fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova 20/04/2010 1125 Approving fr
Proiectul de lege privind formarea Zonei Antreprenoriatului Liber – producerea mărfurilor agro-industriale „Baştina-Cărpineni” 20/04/2010 1124 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.17, 18, 21) 06/04/2010 954 Approving fr
Proiectul de hotărîre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului 24/03/2010 854 Approving fr
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind administraţia publică locală – art.6, 26; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.46) 24/03/2010 837 Retracted fr
Proiectul de hotărîre privind demisia unor deputaţi în Parlament (A.Tănase, A.Şalaru) 18/03/2010 734 Approving fr
Proiectul de hotărîre privind demisia unui membru al Curţii de Conturi (Gh.Cojocari) 17/03/2010 720 Approving fr
Proiectul de hotărîre privind asigurarea dreptului la petiţionare şi stabilirea programului de audienţă în Parlament 16/03/2010 719 Approving fr
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Anexei nr.6 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 05/03/2010 594 Rejected fr
Proiectul de hotărîre privind demisia unor deputaţi în Parlament 03/03/2010 572 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral (art.1, 2, 13, ş.a.) 02/03/2010 558 Approved fr
Proiectul de hotărîre privind demisia unor deputaţi în Parlament 25/02/2010 514 Approving fr
Proiectul de hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament 09/02/2010 280 Approving fr
Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.10-XVIII din 10 septembrie 2009 privind componenţa numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului 03/02/2010 231 Approving fr
Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.55-XVIII din 6 noiembrie 2009 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiilor Parlamentului Republicii Moldova în organizaţiile parlamentare internaţionale 03/02/2010 230 Approving fr
Proiectul de hotărîre privind numirea membrilor în Comisia centrală de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate 21/01/2010 114 Approving fr
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind administraţia publică locală – art.6, 26; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.46) 09/07/2010 2087 Approving fr
Proiectul de hotărîre pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărîrea Parlamentului nr. 22-XV din 29 martie 2001 cu privire la structura Aparatului Parlamentului, la statul de funcţii al Aparatului şi al Parlamentului şi la asigurarea materială a personalulu 27/10/2009 1401 Rejected fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.81-XVIII din 27 noiembrie 2009 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Interparlamentară a Ţărilor Membre ale CSI 04/05/2010 1315 Examination fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 15/02/2009 1992 Rejected fr
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
lundi 3 octobre 2022
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe