Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés
Mironic Alla

Mironic Alla

Deputat FR


Formaţiunea politică FR: Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
Comisia permanenta FR: Comisia mediu și dezvoltare regională
Activitate parlamentara FR

Declaratii FR

Sedinta plenara FR Titlu Declaratie FR
Şedinţa plenară din 30.09.2011

Intrebari/Interpelari FR

Obiectul sesizarii FR Sedinta plenara FR Organul/Institutia FR Mod de raspuns FR
Scimbarea denumirii avanpostului de frontieră în satul Stoianovca. Ocrotirea monumentelor istorice. Şedinţa plenară din 8.12.2011 Minsiterul Culturii, Ministerul Apărării, Serviciul Grăniceri De la tribuna parlamentului FR
Referitor la ajutorul pensionarilor şi veteranilor în legătură cu majorarea tarifelor Şedinţa plenară din 20.10.2011 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei De la tribuna parlamentului FR
Referitor la lipsa unui răspuns la interpelarea anterioară (ID/AM Nr.2 din 31.03.2011) Şedinţa plenară din 29.09.2011 Prim-minsitrului In scris FR
Activitate de diplomatie parlamentara FR [Vezi toate FR]
Denumire Delegatie/Grup FR Descriere FR
Grupul de prietenie cu Federaţia Rusă Grupul de prietenie cu Federaţia Rusă
Grupul de prietenie cu Georgia Grupul de prietenie cu Georgia
Grupul de prietenie cu Japonia Grupul de prietenie cu Japonia
Grupul de prietenie cu Republica Azerbaidjan Grupul de prietenie cu Republica Azerbaidjan
Grupul de prietenie cu Republica Belarus Grupul de prietenie cu Republica Belarus
Declaratii de avere FR:

Declaraţia pe anul 2009

Declaraţia pe anul 2010

Declaraţia pe anul 2011

Declaraţia pe anul 2012

Declarația pe anul 2013

Curriculum Vitae FR:

Locul şi data naşterii
6.12.1941. Bălţi, Republica Moldova
 
Titlu ştiinţific
Doctor în pedagogie
 
Studii
 
1991-1992
Universitatea de Stat din Sanct-Petersburg, psiholog-practic în domeniul educaţional
1980-1986
Academia de Ştiinţe pedagogice din Moscova, teoria şi practica pedagogiei
1959-1965
Universitatea de Stat din Odesa,
„LI. Mecinicov", filolog, profesor de limba ţi literatura rusă
 
Specializări
 
2006
Moscova, Seminarul internaţional „"Probleme actuale privind educaţie patriotică şi internaţională a tineretului"
2002
Universitatea pedagogică de Stat "Ion Creangă", "Managementul educaţional"
2001
Centrul Educaţional Pro Didactic Managementul stresului
1995
PNUD Moldova „Femeile în dezvoltare"
1991
Academia de Ştiinţe sociale, Moscova „Femeia - lider"
1988
Academia de Ştiinţe sociale de pe lîngă C.C.P.C.U.S. „Conducător contemporan"
 
Experienţa profesională
 
2006-prezent
Organizaţia Veteranilor din RM, Preşedinte
2004-2006
Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii
 
Moldova, Rector
2003-2004
Primăria mun. Chişinău, Vice-primar
1991-2003
Colegiul de Transport, psiholog, profesor de limba şi literatura rusă, şef Centrului ştiinţifico-metodic
1977-1991
Activitatea în organele de partid
1987-1988
Prim-vice ministru al Educaţiei RSSM
1972-1977
Lector superior, Institutul pedagogic de Stat „Ion Creangă"
1962-1972
Activitatea în organele comsomoliste
1958-1962
Profesor de limba şi literatura rusă
 
Activitate obştească
 
1999-2003
Consilier, Preşedinte Comisiei pentru educaţie, ştiinţă, sănătate, cultură, tineret şi probleme sociale
1987-1989
Deputat al Sovietului orăşenesc Chişinău
1985-1987
Deputat al Sovietului raional Lenin
1984-1985
Deputat al Sovietului raional Sovietic
1985-1989
Deputat al Sovietului Suprem, Preşedinte Comisiei pentru tineret al Sovietului Suprem al RSSM
Diplome şi decoraţii
 
2006
Ordinul „Gloria Muncii"
2001
Diploma Ministerului Educaţiei
1982
Insigna „Eminent al învăţămîntului public al RM"
1972
Diploma prezidiului Sovietului Suprem al RM
1970
Medalie „3a доблестный Tpyд"

 
Date de contact FR:

 E-mail

Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe