Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Ţulea Oleg

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare şi deteriorare a monumentelor istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat 08/07/2011 1564 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la publicitate – art.19; Codul audiovizualului – art.19) 13/03/2012 493 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.) 15/03/2012 517 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea art.84 din Codul fiscal 22/03/2012 567 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 (art.12, anexa nr.3) 22/03/2012 571 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 06/04/2012 697 Examination fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2011 02/05/2012 891 Approving fr
Proiectul de lege cu privire la statutul personalului didactic 12/10/2005 3382 Examination fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind siguranța traficului rutier – art.2, 22; Codul contravențional al RM – art. 245'1) 08/06/2012 1250 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.2, 11, 19, ș.a.) 10/07/2012 1617 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind independența presei și asigurarea libertății de exprimare în Republica Moldova 09/07/2012 1609 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la numirea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 09/11/2012 2644 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind siguranța traficului rutier – art.2, 22; Codul Contravențional – art.245'1) 14/11/2012 2697 Retracted fr
Proiectul legii privind bursele private 14/11/2012 2696 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XVI din 28.12.2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (art.2, 5, anex 20/12/2012 3120 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.165 din 11.07.2012 cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al RM nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.I, II) 20/12/2012 3121 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – art.28; Codul fiscal – art.103; ș.a.) 23/01/2013 16 Approving fr
Proiectul legii privind drepturile și responsabilitățile opoziției parlamentare 04/02/2013 35 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Legii învățămîntului nr.547 din 21.07.1995 (art.55) 04/02/2013 36 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010 (art.12) 04/02/2013 37 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind societățile pe acțiuni (art.49) 12/02/2013 38 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătății – art.49; Codul penal – art.163) 15/02/2013 71 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Legea nr.571 din 27.07.1995 cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova 03/05/2013 199 Retracted fr
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 10/10/2013 397 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31/10/2013 430 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind completarea anexelor Hotărîrii Parlamentului nr.99 din 12.05.2011 privind grupurile parlamentare de prietenie 01/11/2013 433 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consuiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova pentru anul 2012 07/11/2013 443 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art.8, 11, 16, ș.a.) 21/11/2013 470 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație nr.21 din 01.03.2013 (art.2, 23, 24, ș.a.) 06/12/2013 505 Approved fr
Proiectul legii privind compensarea unor pierderi cauzate de excluderea unui teren din categoria de terenuri cu destinație agricolă 04/04/2014 139 Approved fr
Proiectul legii privind completarea Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situațiile de risc și a copiilor separați de părinți (art.1, 3, 20'1, 20'2) 16/04/2014 157 Retracted fr
Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat 05/06/2014 210 Approved fr
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Agenda
samedi 20 août 2022
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe