Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Saharneanu Vladimir

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul hotărîrii despre importanţa promovării activităţilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova 24/03/2011 776 Approving fr
Proiectul hotărîrii despre necesitatea fortificării rolului Parlamentului Republicii Moldova în calitate de garant al drepturilor omului 08/07/2011 1567 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 29/07/2011 1766 Retracted fr
Proiectul Constituţiei Republicii Moldova 23/09/2011 2082 Retracted fr
Proiectul legii privind procedura adoptării Constituţiei Republicii Moldova 23/09/2011 2081 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.75; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.15; ş.a.) 12/10/2011 2231 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisie de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor evadării bloggerului Eduard Baghirov 02/11/2011 2420 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea activităţii Agenţiei Medicamentului 24/11/2011 2580 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.242 din 02.12.2011 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor evadării bloggerului Eduard Baghirov 27/12/2011 2861 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 06/03/2012 465 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.1, 38'1, 53, 54) 06/03/2012 466 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea art.5 din Legea nr.241-XVI din 20.11.2008 privind donarea de sînge și transfuzia sanguină 11/04/2012 753 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind declararea zilei de 16 mai 2012 – zi de doliu 11/05/2012 962 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Penal nr.985-XV din 18.04.2002 08/06/2012 1246 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2012 – 2015 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei 05/07/2012 1578 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova 10/07/2012 1613 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 10/07/2012 1614 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova 10/07/2012 1615 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.201; Codul contravențional – art.273, 408) 10/07/2012 1612 Retracted fr
Proiectul legii privind restabilirea inițială a denumirii Legii nr.1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice savîrșite de regimul comunist totalitar de ocupație (7 noiembrie 1917 – 23 iunie 1990) 16/07/2012 1696 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației arhivelor Comitetului Securității de Stat (KGB) al RSSM 10/08/2012 1845 Approving fr
Proiectul legii cu privire la oamenii de creație și uniunile de creație 27/09/2012 2117 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul transporturilor autor – art.26; Codul contravențional – aart.200) 16/10/2012 2328 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 (art.2) 16/10/2012 2330 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.1811, 398) 17/10/2012 2354 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim – art.3; Legea salarizării – art.12) 19/10/2012 2388 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001 (art.10, 10'1) 22/12/2012 3157 Retracted fr
Proiectul legii privind importul inventarului sportiv 06/12/2012 2942 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” SA referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordare a creditelor 07/02/2013 46 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 15/02/2013 63 Examination fr
Proiectul legii pentru adoptarea Codului Educației din Republica Moldova 18/02/2013 73 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20) 04/03/2013 92 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind numirea unui judecător al Curții Constituționale 14/03/2013 117 Approving fr
Proiectul legii privind politicile lingvistice în Republica Moldova 26/03/2013 135 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (Hotărîrea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului – anexa nr.1, anexa nr.6; Hotărîrea privind alegerea membrilor supleanți în 03/04/2013 146 Rejected fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Civil privind monitorizarea Centrului Național Anticorupție 17/04/2013 166 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la evaluarea riscurilor de corupție în instituțiile publice 17/04/2013 167 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemul liniilor telefonice anticorupție 17/04/2013 168 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției – art.7, 7'1, 13, 14; Codul contravențional – art.314'2, 401; ș.a.) 17/04/2013 169 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative și zilele de odihnă în Republica Moldova 19/04/2013 174 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.8, 53) 16/05/2013 207 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.341) 14/06/2013 254 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.215 din 04.11.2011 (art.25, 30, 32, ș.a.) 14/06/2013 255 Retracted fr
Proiectul legii pentru abrogarea Legii privind aprobarea Concepției politicii naționale a Republicii Moldova nr.546-XV din 19.12.2003 05/07/2013 309 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la implementarea unor acțiuni de facilitare a liberei circulații pe teritoriul Republicii Moldova 10/10/2013 395 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31/10/2013 430 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1381-XIII din 21.11.1997 privind Codul electoral (art.8) 21/02/2014 69 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998 (art.26, 29) 26/02/2014 74 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.260 din 27.07.2006 privind Codul audiovizualului al Republicii Moldova (art.19, 28) 27/02/2014 77 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 06/03/2014 94 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.7) 10/03/2014 97 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului 14/03/2014 103 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.259-XV din 15.07.2004 privind Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.74, 82, 164) 20/03/2014 117 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente nr.40-XII din 08.04.1994 25/03/2014 125 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 03/04/2014 138 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (art.75, 76, 79, ș.a.) 10/04/2014 147 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260 din 27.07.2006 (art.7, 23, 38, ș.a.) 14/04/2014 152 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 (art.359, 360, 361) 14/05/2014 176 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la cetățenia Republicii Moldova – art.20, 23, 34; Legea cu privire la asociațiile obștești – art.36; ș.a.) 16/05/2014 186 Retracted fr
Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat 05/06/2014 210 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art.99, 101) 19/06/2014 238 Examination fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.29'2, 39'1) 19/06/2014 239 Retracted fr
Proiectul legii deșeurilor 19/06/2014 241 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.15, 16; Codul contravențional al RM – art.71) 27/06/2014 249 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la procesele de reintegrare teritorială a țării în contextul parcursului european al Republicii Moldova 02/07/2014 263 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.8, anexa nr.2, anexa nr.3) 09/07/2014 279 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea și abrogarea unor acte legislative (Codul funciar – art.40; Hotărîrea cu privire la întovărășirile pomicole nr.629-XII din 05.07.1991) 16/07/2014 291 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind neutralitatea și libertatea Internetului și dezvoltarea societății informaționale 16/07/2014 293 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constatarea ilegalității concesionării Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău” și a activelor acestuia 18/07/2014 299 Retracted fr
Proiectul legii privind exproprierea de interes național a pachetului de acțiuni în mărime de 22,75% în ”Banca de Economii” S.A. cedate în urma emisiunii suplimentare din iulie 2013 18/07/2014 300 Retracted fr
Déclarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
lundi 18 octobre 2021
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe