Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Grişciuc Simion

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul legii pentru importul unui autovehicul 07/07/2011 1554 Approved fr
Proiectul legii privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate 09/12/2011 2714 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (art.2, 13) 16/12/2011 2802 Approved fr
Moțiune simplă privind sistemul de prestații sociale 01/03/2012 431 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.263'1, 400) 29/03/2012 627 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului funciar al RM nr.828 din 25.12.1991 (art.36) 25/04/2012 849 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru verificarea gestiunii fondului forestier, a zonelor de protecție și parcurilor naționale 16/05/2012 1004 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 (art.23) 29/05/2012 1143 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2; Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.4) 27/06/2012 1466 Approved fr
Proiectul legii privind supravegherea video 29/06/2012 1495 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea obiectivă a situației criminogene din Republica Moldova 28/06/2012 1480 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea învățămîntului – art.62; Codul contravențional – art.50'1) 11/07/2012 1643 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 (art.22, 23) 24/05/2012 1108 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la oamenii de creație și uniunile de creație 27/09/2012 2117 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind prelungirea termenului de activitate a Comisiei de anchetă pentru gestiunea fondului forestier, a zonelor de protecție a apelor rîurilor și ale bazinelor acvatice, a parcurilor 02/11/2012 2566 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la produsele alimentare – art.15; Codul contravențional – art.80'1) 20/11/2012 2755 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la ajutorul social nr.133-XVI din 13.06.2008 (art.5, 8, 9) 20/11/2012 2765 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.88) 23/12/2011 2849 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.3, 7, 7'1, ș.a.) 28/11/2012 2848 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind administrația publică locală (art.26, 31) 30/11/2012 2876 Retracted fr
Proiectul legii privind importul unor autospeciale 14/12/2012 3055 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului funciar (art.36) 19/12/2012 3099 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 (art.11) 20/12/2012 3118 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția consumatorilor – art.1, 13, 20; Codul contravențional – art.98'1; ș.a.) 15/01/2013 5 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului 15/02/2013 72 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la statutul alesului local (art.7) 06/06/2013 231 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de Executare nr.443 din 24.12.2004 09/07/2013 318 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea gestionării fondului forestier, a zonelor de protecție a apelor rîurilor și ale bezinelor de apă, a parcurilor 24/10/2013 414 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31/10/2013 430 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 15/11/2013 459 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind securitatea biologică – art.24; Legea privind protecția consumatorilor – art.1, 20; Codul contravențional – art.344) 04/02/2014 33 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind securitatea biologică – art.24; Legea privind protecția consumatorilor – art.1, 25; Codul contravențional – art.344) 07/02/2014 39 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.42) 27/03/2014 133 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (art.75, 76, 79, ș.a.) 10/04/2014 147 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.70/2006 (art.6, 7, 8, ș.a.) 20/02/2017 35 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.4) 13/04/2017 116 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.124/2015 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (art.VII) 19/04/2017 124 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 16/05/2017 149 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu ocazia marcării Zilei Nistrului 26/05/2017 165 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind crearea grupului de lucru pentru elaborarea modificărilor la legislație cu scopul evitării blocajelor instituționale și constituționale 19/10/2017 322 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova 02/11/2017 339 Retracted fr
Proiectul legii privind completarea articolului 15 din Legea presei nr.243 din 26 octombrie 1994 13/11/2017 350 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014 (art.31) 15/02/2018 37 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 51 din Legea cu privire la notariat nr.1453-XV din 08.11.2002 28/03/2018 102 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 50 și a articolului 51 din Constituția Republicii Moldova 24/04/2018 125 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.130 din 08.06.2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (art.2, 12, 20, ș.a.) 24/05/2018 164 Approved fr
Proiectul legii cu privire la cimitire și serviciile funerare 31/05/2018 177 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.278-XVI din 14.12.2007 privind controlul tutunului (art.2, 11, 17) 03/07/2018 223 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind regimul străinilor – art.8, 9, 10, Anexa; Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – art.33, 34; ș.a.) 26/07/2018 289 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea articolului 3 din Hotărârea Parlamentului nr.7 din 23 ianuarie 2015 privind componenţa numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului 26/09/2018 318 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător – art.73; Legea privind deșeurile – anexa nr.7) 12/10/2018 345 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind imixtiunea Fundației ”Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și a fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska în treburile interne ale RM 16/11/2018 405 Approving fr
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Agenda
mardi 16 août 2022
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe