Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés
Apostolachi Iurie

Apostolachi Iurie

Deputat FR


Formaţiunea politică FR: Fracţiunea Parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova
Comisia permanenta FR: Comisia economie, buget şi finanţe
Activitate de diplomatie parlamentara FR [Vezi toate FR]
Denumire Delegatie/Grup FR Descriere FR
Assemblée Parlementaire de la Francophonie <p style="text-align: justify;">Le Parlement moldave est membre de l’APF à partir de l’année 1997, l’année de l’adhésion de la République de la Moldavie à l’OIF lors du sommet de Hanoi, Vietnam. La meme année 6 universités moldaves deviennent membres titulaires de l’AUPELF – UREF. La francophonie institutionnelle prend naissance. Les traditions parlementaires francophones de la Moldavie sont modestes, en vertu des participations peu nombreuses des députés francophones moldaves aux réunion de l’APF. Néanmoins, nous retiendrons, sans doute, la prestation de M.Ion Varta, ancien député Populaire Chrétien-Démocrate, qui s’est remarqué activement dans le cadre de l’APF, à l’époque du gouvernement communiste. En 2003, sur l’invitation de M;ion Varta la réunion des présidents de la Régionale Europe de l’APF s’est tenue à Chisinau.</p> <p style="text-align: justify;">En 2011 la député libérale, actuellmente libérale-réformatrice Mme Ana Gutu, devient présidente de la section moldave.</p> <p><a href="http://www.anagutu.net/?page_id=2811" target="_blank">Page d'accueil du président de la Section moldave de l’APF.</a></p>
Grupul de prietenie cu Confederaţia Elveţiană Grupul de prietenie cu Confederaţia Elveţiană
Grupul de prietenie cu Japonia Grupul de prietenie cu Japonia
Grupul de prietenie cu Regatul Norvegiei Grupul de prietenie cu Regatul Norvegiei
Grupul de prietenie cu Regatul Suediei Grupul de prietenie cu Regatul Suediei
Declaratii de avere FR:

 Declaraţia pe anul 2010

 Declaraţia pe anul 2011

 Declaraţia pe anul 2012

 Declarația pe anul 2013

Curriculum Vitae FR:

Informaţii Personale

 

Nume, Prenume
 
Apostolachi Iurie
Data, luna, anul naşterii
 
19.06.1960
Cetăţenia
 
MDA
Domiciliu
 
s.Varniţa, r-nul Anenii Noi
Telefon
E-mail
 
069243734, 068609901
iurieapostolachi@gmail.com
Starea civilă
 
Căsătorit, 3 copii

 

formare profesională

 

Perioada (de la - pana la)
 
1981 – 1986
Instituţia de învăţămînt superior  
 
Institutul silvo-tehnic din Livov
Specialitatea, Specializarea
 
Injiner silvic
Tipul calificării
 
Inginer-tehnolog

 

Experienţă profesională

 

Perioada (de la - pana la)
 
1990 – prezent
Localitatea în care se desfăşoară activitatea profesională
 
 
or. Bender
Denumirea instituţiei
 
Întreprinderea de Stat pentru silvicultură  „Tighina”
Funcţia exercitată
 
director
Responsabilităţi de bază
 
Organizarea lucrului ce ţine de întreprinderea silvică:
Conduce activitatea operativă curentă a întreprinderii, organizează activitatea ei financiară şi de producţie, asigură îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Statut, dirijează activitatea serviciilor şi specialiştilor în vederea asigurării unei funcţionări stabile şi eficiente a întreprinderii etc.
Perioada (de la - pana la)
 
1986 – 1987
Localitatea în care s-a desfăşurat activitatea profesională
 
 
s.Copanca
 
Denumirea instituţiei
 
 
Ocol silvic Copanca, gospodăria silvică Tighina
Funcţia exercitată
 
Maistru silvic
Responsabilităţi de bază
 
Organizarea lucrului pădurarilor din sector încredinţat conform planului de activitate, controlul executării tuturor lucrărilor silvice şi îndeplinirea de către pădurari a obligaţiunilor funcţionale,  etc.
 
Perioada (de la - pana la)
 
Iunie 1987 – octombrie 1987
Localitatea în care s-a desfăşurat activitatea profesională
 
 
or.Bender
 
Denumirea instituţiei
 
 
gospodăria silvică Tighina
 
Funcţia exercitată
 
 
Şef secţiei de mecanizare
 
Responsabilităţi de bază
 
 
Conducerea activităţii curente
Perioada (de la - pana la)
 
1987-1989
Localitatea în care s-a desfăşurat activitatea profesională
 
 
or.Bender
Denumirea instituţiei
 
AŞP „Moldles”
Funcţia exercitată
 
Mecanic-şef
 
Responsabilităţi de bază
 
Organizează lucrul salariaţilor subordonaţi, duce controlul îndeplinirii sarcinilor de producere, etc.
Perioada (de la - pana la)
 
1989-1990
Localitatea în care s-a desfăşurat activitatea profesională
 
 
or.Bender
 
Denumirea instituţiei
 
 
gospodăria silvică Tighina   
Funcţia exercitată
 
Şeful secţiei de producere
Responsabilităţi de bază
 
Asigurarea în termeni stabiliţi îndeplinirea planurilor de producere
 
 
 

 
Aptitudini şi competenţe
 

Posedarea limbilor
 
Româna
Rusa
Abilitatea de a vorbi
 
Avansat
Avansat
Abilitatea de a scrie
 
Avansat
Avansat

 

Competenţe de utilizator IT:
 
Calităţi personale
 
 
 
Microsoft Office Word, Excel, Internet
 
Seriozitate, punctualitate, responsabilitate, obiectivitate, creativitate şi autoinstruire. Abordare critică şi capacitatea de a identifica obiectul sarcinii, părţile slabe/forte şi soluţiile posibile.

 
Date de contact FR:

 E-mail

Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe