Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Deputaţii
Deputaţi

Apostolachi Iurie

Deputat

Activitate parlamentară

Proiecte de iniţiative legislative

Titlu Proiect Data înregistrare Număr înregistrare Stadiu
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (art.2, 13) 16.12.2011 2802 Adoptat
Moțiune simplă privind sistemul de prestații sociale 01.03.2012 431 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.12, 15, 56, ș.a.) 02.03.2012 440 Retras
Proiectul legii pentru completarea articolului 44 din Legea privind achizițiile publice 21.03.2012 553 Respins
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția consumatorilor – art.18; Legea comunicațiilor electronice – art.21) 29.03.2012 624 Retras
Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător (art.18) 25.04.2012 855 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (art.8, 26, 28, 34, 36) 23.05.2012 1101 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30.05.2003 (art.8, 75, 76, ș.a.) 29.06.2012 1498 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Fiscal – art.176, Legea bugetului de stat pe anul 2012 - art.11) 12.09.2012 1991 Retras
Proiectul legii privind completarea Legii privind protecția mediului înconjurător nr.1515-XII din 16.06.1993 12.09.2012 1992 Retras
Proiectul legii Fondului Cinegetic și Protecției Vînatului 09.10.2012 2255 Retras
Proiectul legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.1453-XV din 08.10.2002 cu privire la notariat 23.10.2012 2415 Retras
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 26.10.2012 2478 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani (art.12, 22) 22.11.2012 2784 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.88) 23.12.2011 2849 Adoptare
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.29, 55, 58, ș.a.) 29.11.2012 2850 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.3, 7, 7'1, ș.a.) 28.11.2012 2848 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea Codului penal al RM (art.181'1) 28.11.2012 2847 Adoptat
Proiectul legii privind importul unor autospeciale 14.12.2012 3055 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.258 din 09.11.12 pentru constituirea unei comisii speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale președintelui și membrilor CN de Integri 21.12.2012 3137 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23.12.2012 care a avut loc în Rezervația naturală ”Pădurea Domnească” 14.02.2013 69 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului 15.02.2013 72 Adoptare
Proiectul legii privind modificarea articolului 2 din Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate nr.180 din 19.12.2011 22.02.2013 77 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.258 din 09.11.2012 pentru constituirea unei comisii speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale Președintelui și membrilor CNI 02.05.2013 197 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 29.05.2013 218 Examinare
Proiectul hotărîrii cu privire la implementarea unor acțiuni de facilitare a liberei circulații pe teritoriul Republicii Moldova 10.10.2013 395 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31.10.2013 430 Respins
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate – art.1, 5, ș.a.; Legea cu privire la conflictul de interese – art.1, 2, 3, ș.a.; ș.a.) 06.11.2013 441 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 15.11.2013 459 Adoptat
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2014 04.12.2013 492 Adoptare
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2014 04.12.2013 493 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a pieței Financiare pe anul 2014 04.12.2013 494 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale de Integritate pe anul 2014 04.12.2013 495 Adoptare
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe anul 2014 04.12.2013 496 Adoptare
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2014 04.12.2013 497 Adoptare
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2014 04.12.2013 498 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998 (art.18, anexa) 05.03.2014 91 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 06.03.2014 94 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 3 din Legea privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari nr.39-XVI din 02.03 13.03.2014 102 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.2, 3, 15'2) 16.04.2014 158 Retras
Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat 05.06.2014 210 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind Raportul Comisiei speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate 26.09.2014 367 Retras
Declaraţii
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"