Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Apostolachi Iurie

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (art.2, 13) 16/12/2011 2802 Approved fr
Moțiune simplă privind sistemul de prestații sociale 01/03/2012 431 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.12, 15, 56, ș.a.) 02/03/2012 440 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 44 din Legea privind achizițiile publice 21/03/2012 553 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția consumatorilor – art.18; Legea comunicațiilor electronice – art.21) 29/03/2012 624 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător (art.18) 25/04/2012 855 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (art.8, 26, 28, 34, 36) 23/05/2012 1101 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30.05.2003 (art.8, 75, 76, ș.a.) 29/06/2012 1498 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Fiscal – art.176, Legea bugetului de stat pe anul 2012 - art.11) 12/09/2012 1991 Retracted fr
Proiectul legii privind completarea Legii privind protecția mediului înconjurător nr.1515-XII din 16.06.1993 12/09/2012 1992 Retracted fr
Proiectul legii Fondului Cinegetic și Protecției Vînatului 09/10/2012 2255 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.1453-XV din 08.10.2002 cu privire la notariat 23/10/2012 2415 Retracted fr
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 26/10/2012 2478 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani (art.12, 22) 22/11/2012 2784 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.88) 23/12/2011 2849 Approving fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.29, 55, 58, ș.a.) 29/11/2012 2850 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.330-XIV din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.3, 7, 7'1, ș.a.) 28/11/2012 2848 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului penal al RM (art.181'1) 28/11/2012 2847 Approved fr
Proiectul legii privind importul unor autospeciale 14/12/2012 3055 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.258 din 09.11.12 pentru constituirea unei comisii speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale președintelui și membrilor CN de Integri 21/12/2012 3137 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23.12.2012 care a avut loc în Rezervația naturală ”Pădurea Domnească” 14/02/2013 69 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului 15/02/2013 72 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea articolului 2 din Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate nr.180 din 19.12.2011 22/02/2013 77 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.258 din 09.11.2012 pentru constituirea unei comisii speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale Președintelui și membrilor CNI 02/05/2013 197 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat 29/05/2013 218 Examination fr
Proiectul hotărîrii cu privire la implementarea unor acțiuni de facilitare a liberei circulații pe teritoriul Republicii Moldova 10/10/2013 395 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31/10/2013 430 Rejected fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate – art.1, 5, ș.a.; Legea cu privire la conflictul de interese – art.1, 2, 3, ș.a.; ș.a.) 06/11/2013 441 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 15/11/2013 459 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2014 04/12/2013 492 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2014 04/12/2013 493 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a pieței Financiare pe anul 2014 04/12/2013 494 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale de Integritate pe anul 2014 04/12/2013 495 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe anul 2014 04/12/2013 496 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2014 04/12/2013 497 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2014 04/12/2013 498 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998 (art.18, anexa) 05/03/2014 91 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 06/03/2014 94 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 3 din Legea privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari nr.39-XVI din 02.03 13/03/2014 102 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.2, 3, 15'2) 16/04/2014 158 Retracted fr
Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat 05/06/2014 210 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind Raportul Comisiei speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate 26/09/2014 367 Retracted fr
Déclarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe