Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Leancă Iurie

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul legii privind statutul municipiului Chișinău 6/10/2015 245 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 nr.74-XX din 12 aprilie 2015 6/25/2015 264 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (art.2, 5, 8, ș.a.) 7/8/2015 274 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări (art.30, 31, 41'1, ș.a.) 7/15/2015 280 Approved
Proiectul legii privind renunțarea benevolă la imunitate parlamentară 9/30/2015 349 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător 10/9/2015 370 Approving
Proiectul legii pentru modificarea Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din 25.07.2014 11/25/2015 482 Approved
Proiectul legii privind modificarea art.28 din Legea Curții de Conturi 12/1/2015 486 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat (Capitolul V) 12/1/2015 487 Approved
Proiectul legii pentru modificarea art.4 alin.(3) din Legea nr.74-XX din 12.04.2015 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 12/28/2015 513 Rejected
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind achizițiile publice – art.15; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.11; ș.a.) 5/16/2016 212 Retracted
Proiectul legii privind modificarea articolului 6 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar nr.575-XV din 26.12.2003 5/19/2016 216 Approving
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la Parteneriatul național în domeniul integrării europene 7/29/2016 346 Approving
Proiectul legii pentru completarea și modificarea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 (art.25) 11/4/2016 415 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul vamal – art.20; Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice – art.10; ș.a.) 12/16/2016 493 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.4) 4/13/2017 116 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014 (art.15, 79, 104, ș.a.) 5/25/2017 164 Approved
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul țării 7/21/2017 249 Approving
Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.7/2015 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului 7/21/2017 250 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 (art.320) 9/25/2017 288 Retracted
Proiectul hotărîrii privind crearea grupului de lucru pentru elaborarea modificărilor la legislație cu scopul evitării blocajelor instituționale și constituționale 10/19/2017 322 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova 11/2/2017 339 Retracted
Proiectul legii cu privire la Inspectoratul Financiar de Stat 11/10/2017 348 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (preambul, art.1, art.8'1) 12/20/2017 393 Rejected
Proiectul legii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018 – 2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei 12/22/2017 404 Approved
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Monday, October 03, 2022
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe