Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Deputaţii
Deputaţi

Hotineanu Vladimir

Deputat

Activitate parlamentară

Proiecte de iniţiative legislative

Titlu Proiect Data înregistrare Număr înregistrare Stadiu
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (art.4, 91, 92, ş.a.) 04.03.2010 592 Adoptare
Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2) 16.02.2010 362 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la scutirea de achitare a obligaţiunilor financiare prescriptibile la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală 01.03.2011 546 Examinare
Proiectul legii cu privire la dispozitivele medicale 01.07.2011 1514 Adoptat
Proiectul legii privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Republica Moldova 14.07.2011 1639 Adoptat
Proiectul legii privind completarea articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27.02.98 12.07.2011 1597 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură (art.54, 66) 20.10.2011 2279 Retras
Proiectul legii pentru completarea anexei nr.1 la Legea regnului animal nr.439-XIII din 27.04.1995 16.12.2011 2796 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la instituirea Zilei naţionale a culturii 15.01.2012 94 Adoptare
Proiectul legii privind sănătatea reproducerii 14.12.2011 2760 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 28.02.2012 409 Examinare
Proiectul legii pentru completarea articolului 43 alin.(1) din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 02.03.2012 441 Retras
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 06.06.2012 1226 Adoptare
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 21.06.2012 1402 Retras
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2; Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.4) 27.06.2012 1466 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea obiectivă a situației criminogene din Republica Moldova 28.06.2012 1480 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art.4; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3; ș.a.) 19.07.2012 1724 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15.07.2004 19.10.2012 2394 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii – art.155, 267, 272; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.7'1, 23; ș.a.) 19.10.2012 2395 Retras
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.88) 23.12.2011 2849 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea Codului penal al RM (art.181'1) 28.11.2012 2847 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Codul civil – art.184; Legea învățămîntului – art.49) 19.12.2012 3097 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 (art.11) 20.12.2012 3118 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind acordarea votului de neîncredere prim-vicepreședintelui Parlamentului 15.02.2013 72 Adoptare
Proiectul legii privind completarea compartimentului II din anexa nr.1 la Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23.12.2005 13.03.2013 109 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.21'1; Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor... 26.03.2013 138 Adoptare
Proiectul legii privind importul bunurilor ajutătoare tehnice 03.04.2013 149 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr.250 din 08.11.2012 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2) 08.04.2013 153 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea direcțiilor strategice ale activității din sfera științei și inovării pentru anii 2013-2020 12.04.2013 162 Adoptare
Proiectul legii privind scutirea de drepturile de import a serviciilor și bunurilor importate de către Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testimițanu” 17.05.2013 208 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la statutul alesului local (art.7) 06.06.2013 231 Adoptat
Proiectul legii privind Codul de etică și conduită a deputatului în Parlament 06.06.2013 233 Retras
Proiectul legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.01 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 06.06.2013 234 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul public de asigurări sociale – art.40, 42; Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale – art.20) 28.06.2013 290 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31.10.2013 430 Respins
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.39; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.43; ș.a.) 15.11.2013 460 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul audiovizualului – art.21, 38; Legea cu privire la publicitate – art.13) 15.11.2013 461 Retras
Proiectul legii privind deținerea și protecția animalelor de companie 19.11.2013 465 Retras
Proiectul legii pentru completarea articolului 6 din Legea privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 10.12.2013 509 Retras
Proiectul legii pentru completarea articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585-XIII din 27.02.1998 20.01.2014 12 Adoptat
Proiectul legii spitalelor 26.02.2014 73 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 27.02.2014 78 Retras
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 03.04.2014 138 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social (art.2, 3, 15'2) 16.04.2014 158 Retras
Proiectul legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.121-XV din 03.05.01 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 12.09.2014 345 Retras
Proiectul hotărîrii privind interimatul funcției de președinte al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” și al directorului radiodifuziunii 09.02.2015 25 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2013 27.02.2015 42 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2014 27.02.2015 43 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” 05.03.2015 52 Adoptare
Proiectul legii privind importul unor echipamente pentru cercetarea și protejarea patrimoniului cultural-istoric al Republicii Moldova 12.03.2015 64 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 31.03.2015 105 Adoptare
Proiectul legii spitalelor 01.04.2015 113 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unui membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului 22.04.2015 154 Adoptare
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.103; Legea cu privire la tariful vamal – art.28) 30.04.2015 169 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Guvern – art.24; Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice – pct.2; ș.a.) 03.07.2015 268 Retras
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea asistenței sociale – art.13; Legea privind administrația publică locală – art.29) 13.10.2015 381 Retras
Proiectul legii privind importul unor echipamente 03.11.2015 423 Retras
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea executării angajamentelor care derivă din contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent acestora 09.11.2015 450 Adoptare
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 09.11.2015 451 Examinare
Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” 24.12.2015 508 Adoptare
Proiectul hotărîrii privind crearea unei comisii speciale pentru monitorizarea și raportarea procesului de implementare a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și... 04.02.2016 16 Retras
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2015 24.02.2016 58 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.68'1, 74, 78, 79) 24.02.2016 59 Retras
Proiectul legii pentru completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.8) 10.03.2016 87 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.10; Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică – art.3, 8, 27, 77; ș.a.) 10.03.2016 88 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.5, 6, 12, ș.a.; Codul contravențional – art.71) 11.03.2016 97 Respins
Proiectul legii privind importul unor bunuri 15.04.2016 165 Retras
Proiectul legii pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova 21.04.2016 173 Retras
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1, pct.2) 22.04.2016 176 Adoptare
Proiectul legii pentru completarea articolului 111 al Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 22.04.2016 177 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381 din 21.11.1997 (art.1, 47) 09.06.2016 261 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.8'2, 29) 22.07.2016 335 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.2, 4, 41, 47 ș.a.) 13.10.2016 400 Retras
Proiectul hotărîrii privind aprobarea Planului legislativ anual al Parlamentului pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anul 2017 22.02.2017 37 Adoptare
Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale 03.05.2017 133 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2016 03.05.2017 135 Adoptare
Proiectul legii privind importul unor obiecte de cult religios 24.05.2017 163 Adoptat
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260/2006 (art.2, 7, 9, ș.a.) 13.06.2017 189 Adoptat
Proiectul hotărîrii cu privire la examenele naționale de Bacalaureat din liceele Republicii Moldova 21.07.2017 248 Respins
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 16.10.2017 312 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unui membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio Moldova” 16.10.2017 313 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali 23.10.2017 327 Retras
Proiectul legii pentru modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova 02.11.2017 339 Retras
Proiectul legii privind completarea articolului 15 din Legea presei nr.243 din 26 octombrie 1994 13.11.2017 350 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (preambul, art.1, art.8'1) 20.12.2017 393 Respins
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea atacurilor Federației Ruse asupra securității informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova 24.01.2018 13 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2017 22.02.2018 44 Adoptare
Proiectul legii privind Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova 22.03.2018 98 Adoptat
Proiectul legii privind Concepția națională de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova 03.04.2018 108 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea articolului 50 și a articolului 51 din Constituția Republicii Moldova 24.04.2018 125 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea articolului 38 din Codul audiovizualului al RM nr.260-XVI din 27.07.06 16.05.2018 154 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1531/1993 30.05.2018 174 Adoptare
Proiectul legii privind instituirea Schemei de investiții în domeniul producțiilor de film și altor opere audiovizuale 04.06.2018 179 Adoptat
Proiectul legii cu privire la publicitate 04.06.2018 180 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 3 din Legea cu privire la migrația de muncă nr.180-XVI din 10.07.2008 21.06.2018 211 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.2, 3, 4, ș.a.; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 4'1; ș.a.) 26.07.2018 290 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.103; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.2, 4'2; ș.a.) 26.07.2018 291 Retras
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.12, 49'3, 90'1, 115; Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal – art.24, anexa nr.8, anexa nr.9) 26.07.2018 292 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.6, anexa nr.3; Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici – art.8'6, anexa nr.2) 27.09.2018 319 Retras
Proiectul hotărîrii privind desfășurarea referendumului republican 29.11.2018 443 Adoptare
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 07.12.2018 460 Adoptare
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"