Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Bolboceanu Iurie

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul legii privind completarea art.47 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 16/02/2011 395 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice (art.5, 9) 16/03/2011 710 Approving fr
Proiectul legii cu privire la completarea art.7 şi art.8 din Legea nr.272-XIV din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă 10/06/2011 1363 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1) 10/06/2011 1362 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare şi deteriorare a monumentelor istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat 08/07/2011 1564 Approving fr
Proiectul legii pentru importul unui autovehicul 07/07/2011 1554 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.103; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 – Anexa nr.3) 10/10/2011 2194 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului transporturilor auto nr.116-XIV din 29.07.1998 (art.2, 3, 6, ş.a.) 28/11/2011 2609 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 (art.3, anexa nr.3) 08/12/2011 2712 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1) 08/02/2012 268 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea art.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.204 din 20.10.2011 privind constituirea unei comisii de anchetă a Parlamentului în legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forțelor Armate 15/02/2012 312 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.) 15/03/2012 517 Approved fr
Proiectul de hotărîre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă în legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forţelor Armate 04/04/2012 676 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 (art.12, anexa nr.3) 22/03/2012 571 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente – art.27; ș.a.) 29/03/2012 628 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 06/04/2012 697 Examination fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2011 02/05/2012 891 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 25 din Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului 23/05/2012 1097 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și producției alcoolice – art.1, 3, 5, ș.a.; Codul fiscal – anexa la Titlul IV; ș.a.) 23/05/2012 1098 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun și articolele din tutun – art.16; Codul contravențional – art.91) 23/05/2012 1099 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.356'1) 23/05/2012 1100 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XVI din 28.12.2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (art.3, anexa n 21/06/2012 1410 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii asigurării pentru accidentele de muncă și boli profesionale nr.756-XIV din 24.12.1999 04/07/2012 1546 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative ( Legea privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă – art.10, 15, 21, ș.a.; Legea cu privire la mărimea, modul și termene 04/07/2012 1547 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale (art.5, 8, 17, ș.a.) 04/07/2012 1548 Approved fr
Proiectul legii cu privire la taxa off-shore 05/09/2012 1942 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la completarea Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice 05/09/2012 1943 Rejected fr
Proiectul legii cu privire la oamenii de creație și uniunile de creație 27/09/2012 2117 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la mediere – art.1, 2, 2'1, ș.a.; Codul muncii – art.351, 352; ș.a.) 08/10/2012 2232 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” 18/10/2012 2368 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15.07.2004 19/10/2012 2394 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la numirea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 09/11/2012 2644 Approving fr
Proiectul legii privind bursele private 14/11/2012 2696 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.258 din 09.11.12 pentru constituirea unei comisii speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale președintelui și membrilor CN de Integri 21/12/2012 3137 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – art.28; Codul fiscal – art.103; ș.a.) 23/01/2013 16 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.13, 14) 04/02/2013 31 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind stoparea reformei sistemului național de ocrotire a sănătății 27/02/2013 81 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind Raportul Comisiei speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate 25/03/2013 133 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare și deteriorare, în perioada anilor 1993-2012, a unor monumente istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat 30/04/2013 188 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.258 din 09.11.2012 pentru constituirea unei comisii speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate ale Președintelui și membrilor CNI 02/05/2013 197 Approving fr
Proiectul hotărîrii pentru acordarea votului de încredere Programului de activitate și întregii liste a Guvernului 30/05/2013 223 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.12 (anexa nr.6) 15/10/2013 400 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31/10/2013 430 Rejected fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate – art.1, 5, ș.a.; Legea cu privire la conflictul de interese – art.1, 2, 3, ș.a.; ș.a.) 06/11/2013 441 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consuiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova pentru anul 2012 07/11/2013 443 Approving fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la organizațiile de microfinanțare – art.7, 9; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.) 11/12/2013 514 Retracted fr
Proiectul legii privind modul de plată a sumelor revenite acționarilor (persoane fizice) fondurilor de investiții nemutuale și pentru privatizare în rezultatul lichidării acestora 04/03/2014 87 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la conflictul de interese – art.24'1; Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției – art.11; Codul penal – art.330'2) 04/03/2014 88 Retracted fr
Proiectul legii privind modificare și completarea Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală (art.14) 04/03/2014 89 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de tranzacționare a acțiunilor ”Banca de Economii” S.A. și a situației curente a structurii acționarilor și a organelor de conducere de la ”Banca de Economii” S.A. 27/05/2014 200 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind neutralitatea și libertatea Internetului și dezvoltarea societății informaționale 16/07/2014 293 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind Raportul Comisiei speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate 26/09/2014 367 Retracted fr
Déclarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
samedi 16 octobre 2021
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe