Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés
Ciobanu Ghenadie

Ciobanu Ghenadie

Deputat FR


Formaţiunea politică FR: Fracţiunea Parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova
Comisia permanenta FR: Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media
Activitate parlamentara FR

Declaratii FR

Sedinta plenara FR Titlu Declaratie FR
Şedinţa plenară din 10.04.2014
Şedinţa plenară din 23.02.2012
Şedinţa plenară din 01.12.2011
Activitate de diplomatie parlamentara FR [Vezi toate FR]
Denumire Delegatie/Grup FR Descriere FR
Comité Parlementaire de Coopération République de Moldova – Union Européenne <p>-</p>
Grupul de prietenie cu Confederaţia Elveţiană Grupul de prietenie cu Confederaţia Elveţiană
Grupul de prietenie cu Federaţia Rusă Grupul de prietenie cu Federaţia Rusă
Grupul de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg Grupul de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg
Grupul de prietenie cu Regatul Spaniei Grupul de prietenie cu Regatul Spaniei
Declaratii de avere FR:

 Declaraţia pe anul 2009

 Declaraţia pe anul 2010

 Declaraţia pe anul 2011

 Declaraţia pe anul 2012

 Declarația pe anul 2013

 

Curriculum Vitae FR:

 

Data naşterii: 6 aprilie 1957,  Bratuşeni, Edineţ, Republica Moldova
 
Adresa:  41/1 str. Petru Rareş, MD-2005 Chişinău, c/p 473, Republica Moldova
 
Studii: 
–    Institutul Muzical-pedagogic “Gnesin” din Moscova (actualmente Academia de muzică din Rusia), facultatea  de pian (1982);
–    Conservatorul “Gavriil Musicescu” din Chişinău, catedra de compoziţie (1986);
–    Academia Europeană de Teatru muzical din Thurnau (Germania), cursuri de management (1992),
·         Academia de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova, specialitatea relaţii internaţionale (2002)
Specialitate conform diplomelor:
·         Compozitor, pianist, pedagog, manager, magistru relaţii internaţionale.
Activitatea profesională:
·         Deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe listele PLDM, membru al Comisiei permanente pentru cultură, educaţie, mass-media, tineret, sport (2010).
–                Preşedinte al Uniunii compozitorilor şi muzicologilor  din Moldova (1990 – 18.03.2010).
–                Ministru al culturii al Republicii Moldova (1997 - 2001).
–                Lector (1989), lector superior, conferenţiar (1999), profesor universitar (2009) la catedra de Teoria muzicii şi compoziţie, Universitatea de Stat a Artelor, actualmente Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice (1989-până în prezent).
–                Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova (din 1987), al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (din 1995).
                Membru al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova (din 2003).
                Membru titular al Sociedad General de Autores y Editores (SGAE, Spania, din 1998).
·         Fondator şi director al Festivalului internaţional “Zilele muzicii noi” din Chişinău (începând cu 1991)
·         Profesor invitat la unele universităţi din Europa - Universitatea din Las Palmas de Gran Canarias, Spania (1992-1995), Conservatorul Superior „Pierluigi da Palestrina”, Cagliari, Italia (2000-2002), Conservatorul din Alcoy, Spania ş.a.
·         Preşedinte al Secţiunii Naţionale a  Republicii Moldova în cadrul Societăţii Internaţionale de Muzica Contemporană - SIMC (începând cu 1993)
·         Vice-preşedinte al Societăţii Internaţionale a organizaţiilor de compozitori (MAKO, din 2007)
·         Autor al Legii Culturii (1998) şi al Programului de Stat „Dezvoltarea şi ocrotirea culturii şi artei în Republica Moldova” (1997-2001); co-autor al Legii privind Uniunile de creaţie (proiect, 2001, varianta 2 – 2007); membru al grupului de lucru pentru elaborarea Legii Fondului culturii (2004).
·         Autor, co-autor şi participant la proiecte internaţionale în domeniul culturii şi artei precum proiectele Fundaţiei Soros-Moldova (2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009), Consiliului de Arte, Canada (2000, 2005-2007), Pro Helveţia, Fundaţiei Culturale Japoneze (2006), Consiliului Britanic, Institutului Goethe, Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană, UNESCO, Consiliului Europei.
·         Producător şi prezentator al ciclurilor de emisiuni radiofonice “Studioul muzicii noi” (1995-1996), “Continuum. Interferenţe muzicale”, “Tezaur componistic muzical” (2003-2004), “Continuum musicalis. Interferenţe stilistice” (2005), Compania Publică “Teleradio-Moldova”
·         Fondator şi director artistic al ansamblului “Ars poetica” (1991 - până în prezent)
·         Membru al juriului la diferite concursuri internaţionale de  compoziţie (concursul “Sergei Prokofiev”, Moscova, 1996, Iaroslavli, 1997; concursul internaţional de compoziţie, Chişinău, 1993; Alcoi, Spania, 2000, Girona, Spania, 2002, etc.), „Eurovision-Moldova (2007-2008).
·         Fondator şi director al Cursurilor internaţionale de vară (Workshop) pentru tinerii compozitori, muzicologi şi interpreţi (Ivancea 1993, Călăraşi 1994, Chişinău 1995-1996, 1999, 2001, 2005, 2007)
·         Profesor de pian la Şcoala muzicală specială “E.Coca” (1982-1989),
·         Profesor de compoziţie la Liceul “Ciprian Porumbescu” (din 2004).
Distincţii:
·         Titlul onorific “Maestru în artă” (1999).
·         Medalia “150 de ani de la naşterea lui “Mihai Eminescu” (România,  2000).
·         Ordinul “Steaua României”, comandor (2000).
·         Premiul Naţional al Republicii Moldova în domeniul  literaturii şi artei (1998).
·         Titlul onorific “Doctor Honoris Causa” al Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (1997).
·         Premiul I al Uniunii Compozitorilor  şi Muzicologilor din  Republica Moldova (1995, 1997 - 2009);
·         Premiul pentru muzică la Festivalul Teatral Naţional de Dramaturgie  contemporană  (Chişinău, 1998). 
·         Premiul “Antena de aur” al Companiei de Stat “Teleradio-Moldova”  (1999).
·         Premiul I la Concursul dedicat aniversării 50 de ani ai ONU şi UNESCO (Chişinău, 1995).
·         Premiul Departamentului de Stat pentru tineret şi sport (1991).
Activitatea de creaţie:
·         Esteautor al aproape de o sută de opusuri în genurile de operă, muzică simfonică, lucrări pentru diverse ansambluri camerale, coruri, muzică pentru teatru şi film, muzică uşoară  etc.
·         A colaborat cu cele mai prestigioase colective artistice şi interpreţi din ţară şi de peste hotare.
·         Lucrările sale sunt interpretate în cadrul numeroaselor  recitaluri şi concerte din Republica Moldova, România, Franţa, Germania, Grecia, Spania, Israel, Danemarca, Rusia, Estonia, Ucraina, USA, China, Italia, Bulgaria, Austria, Azerbaijan, Japonia, Belgia, Andora, Ungaria, Guatemala, Salvador s.a.
·         Creaţiile sale au fost înregistrate şi difuzate de către Denmarks Radio, programul P2 (Copenhaga), Radio România (posturi Bucureşti, Cluj, Bacău), Radio Moscova, ORT, “Mir”, Teleradio Moldova, Radio Leipzig, Radio Amsterdam, Olanda, posturile de radio şi TV, Italia, etc.
·         Enciclopediile muzicale mondiale precum Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2.Ausg.; The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition (Cambridge, 2001) au publicat articole dedicate creaţiei compozitorului.
·         Compania Teleradio-Moldova a realizat în 2006 un film-portret, dedicat creaţiei sale (regizor N.Scorpan).
·         Lucrările sale sunt înregistrate pe 8 CD-uri inclusiv un CD de autor.
·         Creaţiile sale au fost editate de editurile din Republica Moldova, Canada, Franţa, România, Rusia.
·         Lucrările sale au devenit subiect al articolelor ştiinţifice, au fost cercetate în teze de doctorat precum şi în teze de licenţă, atât în Republica Moldova, cât şi în alte ţări.
·         Este autor al articolelor ştiinţifice de muzicologie. 
 
Date de contact FR:

 E-mail

Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe