Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Ciobanu Ghenadie

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege cu privire la Fondul Culturii 6/16/2010 1811 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 9/8/2010 2426 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 (art.90, 92) 9/10/2010 2451 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (art.1, 8, 19, ş.a.) 5/13/2010 1445 Retracted
Proiectul de lege pentru modificarea Anexei nr.8 al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009 5/10/2010 1394 Retracted
Proiectul de hotărîre cu privire la vacanţa unei funcţii de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului 5/5/2010 1343 Approving
Proiectul de hotăîre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (T.Deliu-com.jur.) 4/20/2010 1127 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (art.5, 121, 28, 29) 2/23/2011 474 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi a specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, 4/4/2011 855 Approving
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din 30.07.1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (art.4, 5/1, 5/2) 4/19/2011 998 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcţie a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 5/11/2011 1132 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare şi deteriorare a monumentelor istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat 7/8/2011 1564 Approving
Proiectul legii pentru importul unui autovehicul 7/7/2011 1554 Approved
Proiectul legii privind răspunderea ministerială 7/15/2011 1651 Retracted
Proiectul legii cinematografiei 9/28/2011 2118 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la instituirea Zilei naţionale a culturii 1/15/2012 94 Approving
Moțiune simplă privind sistemul de prestații sociale 3/1/2012 431 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 2/28/2012 409 Examinare
Proiectul legii cu privire la protecția copiilor de impactul negativ al informației publice 3/30/2012 634 Approved
Proiectul legii pt modificarea și completarea Codului penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002 (art.171, 172) 4/25/2012 848 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2011 5/2/2012 891 Approving
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XVI din 28.12.2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (art.3, anexa n 6/21/2012 1410 Approving
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru evaluarea obiectivă a situației criminogene din Republica Moldova 6/28/2012 1480 Retracted
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.2, 11, 19, ș.a.) 7/10/2012 1617 Approved
Proiectul legii cu privire la oamenii de creație și uniunile de creație 9/27/2012 2117 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii – art.155, 267, 272; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.7'1, 23; ș.a.) 10/19/2012 2395 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la numirea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului 11/9/2012 2644 Approving
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.88) 12/23/2011 2849 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice nr.1421 din 31.10.2002 (art.19, 20, 21) 2/14/2012 306 Retracted
Proiectul legii cinematografiei 12/5/2012 2921 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 (art.11) 12/20/2012 3118 Approved
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea administrării de către organele abilitate a incidentului din 23.12.2012 care a avut loc în Rezervația Naturală ”Pădurea Domnească” 1/15/2013 7 Approving
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al RM nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.90'1) 3/13/2013 112 Approved
Proiectul legii pentru completarea art.20 din Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.1997 3/29/2013 143 Examinare
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare și deteriorare, în perioada anilor 1993-2012, a unor monumente istorice incluse în Registrul Monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat 4/30/2013 188 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea cetățenilor Republicii Moldova cu buletine de identitate 5/3/2013 200 Retracted
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind ocrotirea monumentelor – art.16, 161; Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție – art.3, 6, 9, ș.a.) 11/15/2012 2705 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la statutul alesului local (art.7) 6/6/2013 231 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260 din 27.07.2006 (art.2, 23, 28, ș.a.) 6/12/2013 240 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice – art.2, 5; Legea cu privire la tariful vamal – art.28; ș.a.) 6/13/2013 246 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 10/31/2013 430 Rejected
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul anual al Consuiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova pentru anul 2012 11/7/2013 443 Approving
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova 11/12/2013 452 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 11/15/2013 459 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.39; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.43; ș.a.) 11/15/2013 460 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul audiovizualului – art.21, 38; Legea cu privire la publicitate – art.13) 11/15/2013 461 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație nr.21 din 01.03.2013 (art.2, 23, 24, ș.a.) 12/6/2013 505 Approved
Proiectul legii pentru modificarea articolului 183 din Codul muncii al republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 1/22/2014 14 Approved
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 4/3/2014 138 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23.12.2005 (art.29) 5/23/2014 190 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind neutralitatea și libertatea Internetului și dezvoltarea societății informaționale 7/16/2014 293 Retracted
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Tuesday, January 18, 2022
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe