Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Stoianoglo Alexandru

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 17 p.(g) şi articolului 24 p.(e) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1027-XIV din 2 iunie 2000 29/06/2010 1946 Retracted fr
Proiectul de lege pentru completarea articolului 1 al Legii nr.26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” 10/09/2010 2456 Approving fr
Proiectul de lege privind importul unui autovehicul 23/06/2010 1876 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind societăţile pe acţiuni – art.96; Legea privind societăţile cu răspundere limitată – art.12) 02/06/2010 1673 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (art.36, 38, 39, ş.a.) 30/04/2010 1292 Approved fr
Proiectul de lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.1100 din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice 16/04/2010 1067 Approving fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 17 al Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 05.04.2007 06/06/2011 1315 Approved fr
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 27/10/2011 2357 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.103; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 – Anexa nr.3) 10/10/2011 2194 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind stabilirea datei alegerii Preşedintelui Republicii Moldova 01/12/2011 2643 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 (art.3, anexa nr.3) 08/12/2011 2712 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului 13/01/2012 81 Examination fr
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1) 08/02/2012 268 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea art.84 din Codul fiscal 22/03/2012 567 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente – art.27; ș.a.) 29/03/2012 628 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 06/04/2012 697 Examination fr
Proiectul legii cu privire la importul clopotelor 28/09/2012 2123 Approving fr
Proiectul hotărîrii privind aprobarea structurii și efectivului-limită al Centrului Național Anticorupție 25/10/2012 2449 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Procuratură – art.5, 9, 18, ș.a.; Hotărîrea Parlamentului privind aprobarea structurii procuraturii Generale – art.1) 25/10/2012 2453 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind aprobarea listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și gradelor speciale ce le corespund 06/11/2012 2587 Approving fr
Proiect de hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de șef de subdiviziune teritorială a Centrului Național Anticorupție 14/11/2012 2694 Approving fr
Proiectul legii privind Codul de conduită a angajatului Centrului Național Anticorupție 25/12/2012 3178 Rejected fr
Proiectul hotărîrii privind aprobarea uniformei și însemnelor distinctive ale colaboratorilor Centrului Național Anticorupție 25/12/2012 3179 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.13, 14) 04/02/2013 31 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23.12.2012 care a avut loc în Rezervația naturală ”Pădurea Domnească” 14/02/2013 69 Approving fr
Proiectul legii privind importul unor fotolii rulante pentru invalizi 15/02/2013 64 Approving fr
Proiectul legii privind scutirea Primăriei or.Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului pentru construcția complexului sportiv 18/03/2013 121 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privind la Centrul Național Anticorupție – art.11; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.1, 4, 6, ș.a.; ș.a.) 22/03/2013 130 Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Civil privind monitorizarea Centrului Național Anticorupție 17/04/2013 166 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la evaluarea riscurilor de corupție în instituțiile publice 17/04/2013 167 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemul liniilor telefonice anticorupție 17/04/2013 168 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției – art.7, 7'1, 13, 14; Codul contravențional – art.314'2, 401; ș.a.) 17/04/2013 169 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Legea nr.571 din 27.07.1995 cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova 03/05/2013 199 Retracted fr
Proiectul legii privind scutirea Comunității Religioase Parohia Ortodoxă ”Schimbarea la Față a Domnului” din mun.Comrat, UTA Găgăuzia, de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului pentru construcția Bisericii cu ... 21/05/2013 211 Approved fr
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 14/06/2013 270 Approving fr
Proiectul hotărîrii cu privire la executarea Hotărîrii Parlamentului nr.151 din 21.06.2013 pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la situația actuală a procesului de reglementare a diferendului transnistrean 27/06/2013 287 Approving fr
Proiectul legii privind importul unor table din cupru în coală și a unor rulouri din cupru 03/10/2013 388 Approved fr
Proiectul legii privind importul unor plăci de marmură 03/10/2013 389 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31/10/2013 430 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.313, 437) 13/11/2013 454 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.431, 432, 433, 434) 13/11/2013 455 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea Anexei nr.2 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 19/11/2013 464 Approved fr
Proiectul legii privind importul unor obiecte de cult religios 04/12/2013 499 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 06/03/2014 94 Approved fr
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 14/03/2014 104 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte 19/03/2014 111 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind sărbătorirea aniversării a 70-a de la eliberarea Republicii Moldova de sub ocupația fascistă 19/03/2014 113 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Concepției de reformare a Procuraturii 11/04/2014 149 Approved fr
Proiectul legii privind completarea Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situațiile de risc și a copiilor separați de părinți (art.1, 3, 20'1, 20'2) 16/04/2014 157 Retracted fr
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
samedi 1 octobre 2022
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe