Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Stoianoglo Alexandru

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 17 p.(g) şi articolului 24 p.(e) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1027-XIV din 2 iunie 2000 6/29/2010 1946 Retracted
Proiectul de lege pentru completarea articolului 1 al Legii nr.26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” 9/10/2010 2456 Approving
Proiectul de lege privind importul unui autovehicul 6/23/2010 1876 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind societăţile pe acţiuni – art.96; Legea privind societăţile cu răspundere limitată – art.12) 6/2/2010 1673 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (art.36, 38, 39, ş.a.) 4/30/2010 1292 Approved
Proiectul de lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.1100 din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice 4/16/2010 1067 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 17 al Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 05.04.2007 6/6/2011 1315 Approved
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 10/27/2011 2357 Approved
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.103; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 – Anexa nr.3) 10/10/2011 2194 Retracted
Proiectul hotărîrii privind stabilirea datei alegerii Preşedintelui Republicii Moldova 12/1/2011 2643 Approving
Proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002 (art.3, anexa nr.3) 12/8/2011 2712 Retracted
Proiectul hotărîrii privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului 1/13/2012 81 Examinare
Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1) 2/8/2012 268 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea art.84 din Codul fiscal 3/22/2012 567 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente – art.27; ș.a.) 3/29/2012 628 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat 4/6/2012 697 Examinare
Proiectul legii cu privire la importul clopotelor 9/28/2012 2123 Approving
Proiectul hotărîrii privind aprobarea structurii și efectivului-limită al Centrului Național Anticorupție 10/25/2012 2449 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Procuratură – art.5, 9, 18, ș.a.; Hotărîrea Parlamentului privind aprobarea structurii procuraturii Generale – art.1) 10/25/2012 2453 Retracted
Proiectul hotărîrii privind aprobarea listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și gradelor speciale ce le corespund 11/6/2012 2587 Approving
Proiect de hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de șef de subdiviziune teritorială a Centrului Național Anticorupție 11/14/2012 2694 Approving
Proiectul legii privind Codul de conduită a angajatului Centrului Național Anticorupție 12/25/2012 3178 Rejected
Proiectul hotărîrii privind aprobarea uniformei și însemnelor distinctive ale colaboratorilor Centrului Național Anticorupție 12/25/2012 3179 Approving
Proiectul legii privind modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.13, 14) 2/4/2013 31 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea modului de administrare de către organele abilitate a incidentului din 23.12.2012 care a avut loc în Rezervația naturală ”Pădurea Domnească” 2/14/2013 69 Approving
Proiectul legii privind importul unor fotolii rulante pentru invalizi 2/15/2013 64 Approving
Proiectul legii privind scutirea Primăriei or.Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului pentru construcția complexului sportiv 3/18/2013 121 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privind la Centrul Național Anticorupție – art.11; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.1, 4, 6, ș.a.; ș.a.) 3/22/2013 130 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Civil privind monitorizarea Centrului Național Anticorupție 4/17/2013 166 Retracted
Proiectul legii cu privire la evaluarea riscurilor de corupție în instituțiile publice 4/17/2013 167 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemul liniilor telefonice anticorupție 4/17/2013 168 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției – art.7, 7'1, 13, 14; Codul contravențional – art.314'2, 401; ș.a.) 4/17/2013 169 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Legea nr.571 din 27.07.1995 cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova 5/3/2013 199 Retracted
Proiectul legii privind scutirea Comunității Religioase Parohia Ortodoxă ”Schimbarea la Față a Domnului” din mun.Comrat, UTA Găgăuzia, de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului pentru construcția Bisericii cu ... 5/21/2013 211 Approved
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 6/14/2013 270 Approving
Proiectul hotărîrii cu privire la executarea Hotărîrii Parlamentului nr.151 din 21.06.2013 pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la situația actuală a procesului de reglementare a diferendului transnistrean 6/27/2013 287 Approving
Proiectul legii privind importul unor table din cupru în coală și a unor rulouri din cupru 10/3/2013 388 Approved
Proiectul legii privind importul unor plăci de marmură 10/3/2013 389 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 10/31/2013 430 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.313, 437) 11/13/2013 454 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.431, 432, 433, 434) 11/13/2013 455 Approving
Proiectul legii pentru modificarea Anexei nr.2 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 11/19/2013 464 Approved
Proiectul legii privind importul unor obiecte de cult religios 12/4/2013 499 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 3/6/2014 94 Approved
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 3/14/2014 104 Approved
Proiectul legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte 3/19/2014 111 Approved
Proiectul hotărîrii privind sărbătorirea aniversării a 70-a de la eliberarea Republicii Moldova de sub ocupația fascistă 3/19/2014 113 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Concepției de reformare a Procuraturii 4/11/2014 149 Approved
Proiectul legii privind completarea Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situațiile de risc și a copiilor separați de părinți (art.1, 3, 20'1, 20'2) 4/16/2014 157 Retracted
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Agenda
Saturday, August 13, 2022
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe