Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Vieru Boris

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege cu privire la Fondul Culturii 6/16/2010 1811 Examinare
Proiectul de lege privind statutul municipiului Chişinău 5/11/2010 1424 Rejected
Proiectul hotărîrii despre importanţa promovării activităţilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova 3/24/2011 776 Approving
Proiectul hotărîrii despre necesitatea fortificării rolului Parlamentului Republicii Moldova în calitate de garant al drepturilor omului 7/8/2011 1567 Retracted
Proiectul legii cu privire la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 7/29/2011 1766 Retracted
Proiectul Constituţiei Republicii Moldova 9/23/2011 2082 Retracted
Proiectul legii privind procedura adoptării Constituţiei Republicii Moldova 9/23/2011 2081 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.75; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.15; ş.a.) 10/12/2011 2231 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisie de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor evadării bloggerului Eduard Baghirov 11/2/2011 2420 Approving
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000 (art.18) 11/8/2011 2462 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.97 (art.8, 53) 11/8/2011 2461 Approved
Proiectul hotărîrii privind declararea zilei de 16 mai 2012 – zi de doliu 5/11/2012 962 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Penal nr.985-XV din 18.04.2002 6/8/2012 1246 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.531) 7/3/2012 1533 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-XIII din 17.05.1994 (art.14) 7/6/2012 1597 Retracted
Proiectul hotărîrii privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova 7/10/2012 1613 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 7/10/2012 1614 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova 7/10/2012 1615 Retracted
Proiectul hotărîrii privind independența presei și asigurarea libertății de exprimare în Republica Moldova 7/9/2012 1609 Approving
Proiectul legii privind restabilirea inițială a denumirii Legii nr.1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice savîrșite de regimul comunist totalitar de ocupație (7 noiembrie 1917 – 23 iunie 1990) 7/16/2012 1696 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul transporturilor autor – art.26; Codul contravențional – aart.200) 10/16/2012 2328 Approving
Proiectul legii privind importul a trei autospeciale cu destinație specială, de către primăria orașului Șoldănești, primite cu titlu gratuit (donație) 10/16/2012 2329 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 (art.2) 10/16/2012 2330 Retracted
Proiectul legii pentru completarea articolului 20 din Legea nr.1347-XIII din 09.10.1997 privind deșeurile de producție și menajere 10/16/2012 2340 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim – art.3; Legea salarizării – art.12) 10/19/2012 2388 Retracted
Proiectul hotărîrii privind prelungirea termenului de activitate a Comisiei de anchetă pentru gestiunea fondului forestier, a zonelor de protecție a apelor rîurilor și ale bazinelor acvatice, a parcurilor 11/2/2012 2566 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001 (art.10, 10'1) 12/22/2012 3157 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” SA referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordare a creditelor 2/7/2013 46 Approving
Proiectul legii pentru adoptarea Codului Educației din Republica Moldova 2/18/2013 73 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998 (art.26) 3/4/2013 93 Rejected
Proiectul legii privind politicile lingvistice în Republica Moldova 3/26/2013 135 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (Hotărîrea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului – anexa nr.1, anexa nr.6; Hotărîrea privind alegerea membrilor supleanți în 4/3/2013 146 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind expertiza ecologică și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător – art.18; Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție - art.10; ș.a.) 4/11/2013 160 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 5 din Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr.1569 din 20.12.2002 6/12/2013 239 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea gestionării fondului forestier, a zonelor de protecție a apelor rîurilor și ale bezinelor de apă, a parcurilor 10/24/2013 414 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.312'1, 396) 11/7/2013 444 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 123 din Codul penal al Republicii Moldova 11/12/2013 449 Approved
Proiectul legii privind modificarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.221 din 19.10.2012 (Art.V) 11/20/2013 468 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Anexei Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice 12/11/2013 512 Retracted
Proiectul legii cu privire la arborarea simbolului Crucii creștine în Parlamentul Republicii Moldova 12/12/2013 515 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de tranzacționare a acțiunilor ”Banca de Economii” S.A. și a situației curente a structurii acționarilor și a organelor de conducere de la ”Banca de Economii” S.A. 5/27/2014 200 Retracted
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Agenda
Thursday, August 11, 2022
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe