Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés

Arhire Anatolie

Deputat FR

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege privind importul a două unităţi de transport, de către primăria oraşului Ungheni, primite cu titlu gratuit (donaţie) 03/06/2010 1685 Approved fr
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.31, 32; Regulamentul Parlamentului – art.6, 14, 141; ş.a.) 18/05/2010 1531 Approved fr
Proiectul de lege privind statutul funcţionarului public parlamentar 18/05/2010 1530 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (art.18, Anexa) 27/04/2010 1213 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Hotărîrea cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în RM – pct.2; Codul muncii – art.111) 20/12/2012 3112 Examination fr
Proiectul legii privind schimbul unor terenuri din fondul silvic în scopul construcției ”Centrului de Suport pentru Mediul de Afaceri Transfrontalier-Formare, Expoziție și Simpozion” 22/12/2012 3156 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001 (art.10, 10'1) 22/12/2012 3157 Retracted fr
Proiectul legii privind importul inventarului sportiv 06/12/2012 2942 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” SA referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordare a creditelor 07/02/2013 46 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 15/02/2013 63 Examination fr
Proiectul legii pentru adoptarea Codului Educației din Republica Moldova 18/02/2013 73 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20) 04/03/2013 92 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind numirea unui judecător al Curții Constituționale 14/03/2013 117 Approving fr
Proiectul legii cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative și zilele de odihnă în Republica Moldova 19/04/2013 174 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.8, 53) 16/05/2013 207 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.341) 14/06/2013 254 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.215 din 04.11.2011 (art.25, 30, 32, ș.a.) 14/06/2013 255 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura – art.3, 9, 11, ș.a.; Codul Contravențional – art.114, 145, 146, ș.a.; Codul penal – art.234) 26/06/2013 286 Retracted fr
Proiectul legii pentru abrogarea Legii privind aprobarea Concepției politicii naționale a Republicii Moldova nr.546-XV din 19.12.2003 05/07/2013 309 Retracted fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea componenței nominale a comisiilor parlamentare 18/09/2013 369 Rejected fr
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.2011 18/09/2013 370 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.215 din 04.11.2011 (art.25, 30, 32, 33) 23/10/2013 410 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea fondului rutier – art.1; Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier – pct.37) 25/10/2013 417 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 25/10/2013 418 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova nr.215 din 04.11.2011 (art.25, 30, 32, ș.a.) 31/10/2013 428 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 31/10/2013 430 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.96, 101'2) 07/11/2013 445 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8, 13, 18; Legea poștei – art.38) 13/02/2014 61 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1381-XIII din 21.11.1997 privind Codul electoral (art.8) 21/02/2014 69 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998 (art.26, 29) 26/02/2014 74 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.260 din 27.07.2006 privind Codul audiovizualului al Republicii Moldova (art.19, 28) 27/02/2014 77 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 06/03/2014 94 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.7) 10/03/2014 97 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente nr.40-XII din 08.04.1994 25/03/2014 125 Retracted fr
Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Concepției de reformare a Procuraturii 11/04/2014 149 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 (art.359, 360, 361) 14/05/2014 176 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la cetățenia Republicii Moldova – art.20, 23, 34; Legea cu privire la asociațiile obștești – art.36; ș.a.) 16/05/2014 186 Retracted fr
Proiectul legii deșeurilor 19/06/2014 241 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind constatarea ilegalității concesionării Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău” și a activelor acestuia 18/07/2014 299 Retracted fr
Proiectul legii privind exproprierea de interes național a pachetului de acțiuni în mărime de 22,75% în ”Banca de Economii” S.A. cedate în urma emisiunii suplimentare din iulie 2013 18/07/2014 300 Retracted fr
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Agenda
vendredi 12 août 2022
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe