Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Guţu Ana

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 17 p.(g) şi articolului 24 p.(e) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1027-XIV din 2 iunie 2000 6/29/2010 1946 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Hotărîrea nr.2-XIX din 11.01.2011 privind înfiinţarea Comisiilor permanente ale Parlamentului şi componenţa lor numerică – art.1; Hotărîrea nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind dom 2/16/2011 394 Retracted
Proiectul hotărîrii despre importanţa promovării activităţilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova 3/24/2011 776 Approving
Proiectul hotărîrii despre necesitatea fortificării rolului Parlamentului Republicii Moldova în calitate de garant al drepturilor omului 7/8/2011 1567 Retracted
Proiectul legii cu privire la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 7/29/2011 1766 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.75; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.15; ş.a.) 10/12/2011 2231 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000 (art.18) 11/8/2011 2462 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.97 (art.8, 53) 11/8/2011 2461 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.364, 400) 11/7/2011 2455 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr.121-XV din 03.05.2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație 3/6/2012 465 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.1, 38'1, 53, 54) 3/6/2012 466 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.891) 4/6/2012 703 Rejected
Proiectul legii pentru completarea art.5 din Legea nr.241-XVI din 20.11.2008 privind donarea de sînge și transfuzia sanguină 4/11/2012 753 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova 4/12/2012 761 Retracted
Proiectul hotărîrii privind declararea zilei de 16 mai 2012 – zi de doliu 5/11/2012 962 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 24.03.2003 (art.9, 46) 5/8/2012 943 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30, 32, 371, ș.a.; Legea privind autorizarea lucrărilor de construcție 5/8/2012 940 Retracted
Proiectul legii cu privire la modificarea Legii pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.361) 5/29/2012 1142 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind achizițiile publice nr.96 din 13.04.2007 5/31/2012 1169 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Penal nr.985-XV din 18.04.2002 6/8/2012 1246 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.531) 7/3/2012 1533 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-XIII din 17.05.1994 (art.14) 7/6/2012 1597 Retracted
Proiectul hotărîrii privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova 7/10/2012 1613 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 7/10/2012 1614 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova 7/10/2012 1615 Retracted
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.201; Codul contravențional – art.273, 408) 7/10/2012 1612 Retracted
Proiectul legii privind cooperarea între Parlament și Guvern în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova 7/27/2012 1795 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei comisii de anchetă pentru examinarea situației arhivelor Comitetului Securității de Stat (KGB) al RSSM 8/10/2012 1845 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I nr.142 din 07.07.2005 și a Legii 9/26/2012 2097 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim – art.3; Legea salarizării – art.12) 10/19/2012 2388 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii – art.155, 267, 272; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.7'1, 23; ș.a.) 10/19/2012 2395 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001 (art.10, 10'1) 12/22/2012 3157 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 2/15/2013 63 Examinare
Proiectul legii pentru adoptarea Codului Educației din Republica Moldova 2/18/2013 73 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20) 3/4/2013 92 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538 din 25.02.1998 (art.26) 3/4/2013 93 Rejected
Proiectul legii privind politicile lingvistice în Republica Moldova 3/26/2013 135 Retracted
Proiectul legii cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative și zilele de odihnă în Republica Moldova 4/19/2013 174 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.8, 53) 5/16/2013 207 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea hotărîrii Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului RM la organizațiile parlamentare internaționale nr.102 din 12.05.11 6/5/2013 230 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.341) 6/14/2013 254 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.215 din 04.11.2011 (art.25, 30, 32, ș.a.) 6/14/2013 255 Retracted
Proiectul legii privind importul unui autovehicul 6/14/2013 270 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 25 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu priire la Guvern 6/18/2013 273 Retracted
Proiectul legii pentru abrogarea Legii privind aprobarea Concepției politicii naționale a Republicii Moldova nr.546-XV din 19.12.2003 7/5/2013 309 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (art.70, 71) 10/31/2013 430 Rejected
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind susținerea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova 11/12/2013 452 Approving
Proiectul hotărîrii privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a statelor membre ale Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) 12/4/2013 500 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație nr.21 din 01.03.2013 (art.2, 23, 24, ș.a.) 12/6/2013 505 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8, 13, 18; Legea poștei – art.38) 2/13/2014 61 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.177, 178, 186) 2/20/2014 68 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1381-XIII din 21.11.1997 privind Codul electoral (art.8) 2/21/2014 69 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998 (art.26, 29) 2/26/2014 74 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.260 din 27.07.2006 privind Codul audiovizualului al Republicii Moldova (art.19, 28) 2/27/2014 77 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6, ș.a.) 3/6/2014 94 Approved
Proiectul legii privind modificarea Legii nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.7) 3/10/2014 97 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.259-XV din 15.07.2004 privind Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (art.74, 82, 164) 3/20/2014 117 Retracted
Proiectul legii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente nr.40-XII din 08.04.1994 3/25/2014 125 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 (art.359, 360, 361) 5/14/2014 176 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la cetățenia Republicii Moldova – art.20, 23, 34; Legea cu privire la asociațiile obștești – art.36; ș.a.) 5/16/2014 186 Retracted
Proiectul legii deșeurilor 6/19/2014 241 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constatarea ilegalității concesionării Î.S.”Aeroportul Internațional Chișinău” și a activelor acestuia 7/18/2014 299 Retracted
Proiectul legii privind exproprierea de interes național a pachetului de acțiuni în mărime de 22,75% în ”Banca de Economii” S.A. cedate în urma emisiunii suplimentare din iulie 2013 7/18/2014 300 Retracted
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe