Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Asistență externă
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Șoimaru Vasile

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.3, 82; Legea nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.232; Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură – art.66, 8/10/2021 180 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură (art.17, 18, 301, ș.a.) 8/10/2021 181 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova 11/2/2021 319 Retracted
Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.231) 11/12/2021 350 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul vamal nr.1149/2000 – art.30, 50, 56, ș.a.; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.1016, 103, 124, 125; ș.a.) 11/16/2021 355 Retracted
Proiectul de hotărâre privind revocarea din funcție a directorului Centrului Național Anticorupție 11/18/2021 360 Approved
Proiectul de lege privind modificarea articolului 1 din Legea nr.72/2020 privind unele măsuri de susținere a călătorilor și a agenților economici din industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19) 12/2/2021 382 Examinare
Proiectul de lege privind modificarea Codului fiscal nr.1163/1997 (art.124, anexa nr.2) 12/10/2021 388 Retracted
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (art.3, 13, 15) 2/7/2022 30 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 88 din Legea cu privire la societățile pe acțiuni nr.1134/1997 2/7/2022 31 Approved
Proiectul de hotărâre pentru completarea punctului 1, litera a) din Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 3/10/2022 71 Approved
Proiectul de hotărâre cu privire la Rezoluția Adunării ,,Moldova Europeană’’, adoptată în Piața Marii Adunări Naționale la 21 mai 2023 5/24/2023 148 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea art. 6 din Codul fiscal nr. 1163/1997 7/18/2023 255 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (art.7, 8, 10) 7/19/2023 256 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 – art.57, 58, 59, ș.a.; Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 – art.510; ș.a.) 10/13/2023 366 Approved
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova în susținerea poporului Israelului și condamnarea atacurilor teroriste 10/19/2023 372 Approved
Proiectul de lege privind pilotarea votului prin corespondență 3/1/2024 65 Approved
Proiectul de hotărâre privind desfășurarea referendumului republican constituțional 4/18/2024 125 Approved
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la condamnarea politicii de genocid a Federației Ruse împotriva Ucrainei, realizată prin strămutarea forțată și deportarea copiilor ucraineni pe teritoriile tem 5/30/2024 169 Approved
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe