Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Asistență externă
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Sinchevici Eugeniu

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate – art.7, 8, 11, ș.a.; Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – art.2, 4, 10, ș.a.; ș.a.) 8/4/2021 169 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni – art.33; Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 – art.20, 26, 29, 36; ș.a.) 8/24/2021 199 Approved
Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.154/2018 privind atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale (art.1, 2, 3, ș.a.) 10/22/2021 299 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 ( art.3, 7, 157) 10/25/2021 301 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova 11/2/2021 319 Retracted
Proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova 11/16/2021 353 Approved
Proiectul de hotărâre privind revocarea din funcție a directorului Centrului Național Anticorupție 11/18/2021 360 Approved
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a directorului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 12/23/2021 426 Approved
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție 2/1/2022 20 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii (art.3, 13, 15) 2/7/2022 30 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 88 din Legea cu privire la societățile pe acțiuni nr.1134/1997 2/7/2022 31 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor (art.6, 9, 10, 25) 2/14/2022 41 Retracted
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 103 din Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997 2/22/2022 47 Approved
Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr.172/2014 privind aprobarea nomenclaturii combinate a mărfurilor – anexa; Legea nr.209/2016 privind deșeurile – anexa nr.7) 3/17/2022 81 Retracted
Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Radu Mudreac 4/21/2022 153 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.242/2010 cu privire la taxele consulare (art.2, 7, 8, ș.a.) 4/21/2022 154 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.32'1) 4/21/2022 156 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii culturii nr.413/1999 (art.2, 8, 19) 6/28/2022 257 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală - art. 19; Legea nr.136/2016 privind statutul municipiului Chișinău – art.10) 10/17/2022 381 Retracted
Proiectul de lege cu privire la stagiile plătite în sectorul public 11/25/2022 429 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995 (art.4, 5, 35.1) 12/12/2022 459 Approved
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei 2/24/2023 33 Approved
Proiectul de lege privind implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale 2/24/2023 35 Approved
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2022 3/31/2023 87 Approved
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2023-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia 4/25/2023 111 Approved
Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.111; Hotărârea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Mold 5/24/2023 145 Examinare
Proiectul de lege privind importul echipamentului sportiv 6/15/2023 188 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (implementarea unor considerente conținute în Hotărârea Curții Constituționale nr.10/2023 privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor”) 7/10/2023 232 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.215/2016 cu privire la tineret (art.2, 4, 5, ș.a.) 7/11/2023 237 Approved
Proiectul de lege pentru modificarea art. 6 din Codul fiscal nr. 1163/1997 7/18/2023 255 Approved
Proiectul de lege cu privire la Fondul de subvenționare în domeniul mass-media 9/14/2023 306 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.15`2, 35`2; Codul educației al RM nr.152/2014 – art.135, 138, 140 ș.a.; Legea nr.100/2017 – art.56) 9/28/2023 333 Examinare
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova în susținerea poporului Israelului și condamnarea atacurilor teroriste 10/19/2023 372 Approved
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție 10/26/2023 380 Approved
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de supraveghere și dezvoltare al furnizorului public național de servicii media 11/7/2023 393 Approved
Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților din rândul societății civile în funcția de membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării 12/22/2023 482 Approved
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2023 4/10/2024 111 Approving
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe