Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Députés
Députés
Nagacevschi Vitalie

Nagacevschi Vitalie

Deputat FR


Formaţiunea politică FR: Free fraction deputies FR
Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal – art.320; Codul contravenţional – art.318) 09/06/2010 1739 Approved fr
Proiectul de hotărîre asupra raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009 (raportul comisiei de anchetă) 17/05/2010 1520 Approving fr
Proiectul de hotărîre asupra raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009 07/05/2010 1370 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului electoral (art.1, 2, 13, ş.a.) 02/03/2010 558 Approved fr
Proiectul de hotărîre privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie 26/02/2010 518 Approving fr
Activitate de diplomatie parlamentara FR
Denumire Delegatie/Grup FR Descriere FR
Grupul de prietenie cu Japonia Grupul de prietenie cu Japonia
Grupul de prietenie cu Republica Franceză Grupul de prietenie cu Republica Franceză
Grupul de prietenie cu Republica Populară Chineză Grupul de prietenie cu Republica Populară Chineză
Grupul de prietenie cu ţările Africii Grupul de prietenie cu ţările Africii
Grupul de prietenie cu ţările BENELUX-ului • Regatul Belgiei • Marele Ducat de Luxemburg • Regatul Ţărilor de Jos
Declaratii de avere FR:

 

Curriculum Vitae FR:

 

Data naşterii:        28 ianuarie 1965

 

Locul naşterii:       Sângerei, Republica Moldova

 

Starea civilă:         divorţat, 2 copii majori

 

Cetăţenia:              Republica Moldova

 

Sexul:                     Masculin

 

Adresa domiciliului: Republica Moldova, or. Chişinău, str. I. Creangă, 20/4, ap. 15 tel.(+37379) 454091

 

STUDII

 

1986 – 1991    facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova

 

STAGII

 

1995                                              stagiune de 2 săptămâni pe lângă Şcoala Naţională de Magistratură din Paris, Franţa

 

1997                stagiune de o săptămână pe lângă Direcţia Drepturilor Omului, Consiliul Europei

 

1998                stagiune de 2 săptămâni pe lângă Agentul Guvernamental francez, Ministerul Afacerilor Externe, Franţa şi pe lângă Biroul drepturilor omului, Ministerul Justiţiei, Franţa

 

1999                                              stagiune de o săptămână pe lângă Agentul Guvernamental român, Ministerul Justiţiei, România

 

2000                stagiune de 4 săptămâni în domeniul drepturilor omului la Institutul Internaţional de Administraţie Publică, Paris

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

05.2009 – până în prezent      deputat în Parlamentul Republicii Moldova

 

12.2001 – 05.2009   avocat

 

04.2001 – 02.1009   preşedinte al organizaţiei obşteşti „Juriştii pentru Drepturile Omului”

 

12.1997 – 03.2001   director, Direcţia Agent Guvernamental şi Relaţii Internaţionale, Ministerul Justiţiei, Agent Guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

08.1994 – 12.1997   director, Secţia Relaţii Internaţionale, Ministerul Justiţiei

 

06.1994 – 08.1994   avocat, consultaţia juridică a sectorului Ciocana, or.Chişinău

 

07.1993 – 06.1994   adjunctul procurorului sectorului Ciocana, or.Chişinău

 

01.1992 – 07.1993   ajutorul procurorului sectorului Ciocana, or.Chişinău

 

03.1991 – 01.1992   stagiar la procuratura sectorului Ciocana, or.Chişinău

 

 

ACTIVITĂŢI DIVERSE

 

10.2001 – 05.2006 membru al Consiliului de administrare al Uniunii Juriştilor din Moldova

 

01.2002 – 05.2003 expert independent în cadrul proiectului Consiliului Europei “Non-Discrimination Review"

 

01.1996 – 03.2001 Reprezentant al Republicii Moldova în următoarele comitete ale Consiliului Europei

 

-            Comitetul European de Cooperare Juridică

 

-            Comitetul European pentru Problemele Criminale

 

-            Comitetul de experţi pentru ameliorarea procedurilor de protecţie a drepturilor omului

 

-            Comitetul de experţi privind funcţionarea convenţiilor în domeniul penal

 

-            Comitetul de experţi pentru eficacitatea justiţiei (membrul grupului de lucru al acestui Comitet)

 1997                       membru al Grupului de lucru privind exerciţiul compatibilităţii legislaţiei Republicii Moldova cu exigenţele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului

 1998                       membru al misiunii de observatori a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei la alegerile prezidenţiale din Burkina Faso

 1999                                                                                Membru al Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de Lege privind refugiaţii

 2001                       membru al Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la procuratură

 10.2009 – 04.2010 preşedinte al Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor de după 05 aprilie 2009

 PUBLICAŢII

 

·         „Ghid privind aplicarea Convenţiei privind asistenţa juridică şi raporturile de drept în procesele civile, familiale şi penale, Tratatului între Republica Moldova şi Republica Letonă cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, Tratatului între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, Tratatului între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală şi a Tratatului între Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă şi penală”, editura ARC, Chişinău, anul 2000;

 

·         „Unele observaţii critice asupra hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 17 din 19 iunie 2000 „Privind aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale”, revista „Avocatul poporului”, nr. 1-3 din anul 2001;

 

·         „Rolul şi funcţiile procuraturii într-un stat baza pe drept. Situaţia în Republica Moldova”, revista „Avocatul poporului”, nr. 1-3 din anul 2002 şi publicaţia Tranziţia: retrospective şi perspective, Chişinău, 2003;

 

·         „Avocatura”, publicaţia Tranziţia: retrospective şi perspective, Chişinău, 2003;

 

·         „Garanţiile în materia controlului şi contenciosului fiscal. Prezumţia nevinovăţiei”, Revista Naţională de Drept, nr. 9 din septembrie 2003;

 

·         „Republica Moldova şi drepturile omului”, Revista de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale a Institutului de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale din cadrul Academiei române, tomul I, nr. 3, anul 2004;

 

·         „Modul şi ordinea de confirmare a calităţii şi împuternicirilor avocatului în procesele judiciare”, revista „Avocatul poporului”, nr. 4 din anul 2005.

 

LIMBILE VORBITE

 

                        româna – limba maternă

                        franceza – bine

                        rusa – bine

                        engleza – cunoştinţe elementare

Date de contact FR:

 

Déclarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
dimanche 24 octobre 2021
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe