Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Members of the Parliament
Members of the Parliament

Ghimpu Mihai

Depute

Parliament Activity

Draft laws

Project Title Registration Date Registration Number Status
Legea nr.92 din 21 mai 2010 cu privire la comerţul interior (reexaminare) 7/19/2010 2144 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia privind Drepturile Omului şi Biomedicina vizînd testările genetice în scopuri medicale 7/14/2010 2116 Approved
Proiectul de hotărîre privind folosirea Armatei Naţionale la executarea misiunilor de prevenire şi de lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale 7/6/2010 2035 Approved
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind deşeurile de producţie şi menajere Art.15'1,15'2; legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător – art.8) 6/25/2010 1920 Examinare
Proiectul de lege pentru abrogarea Legii privind aprobarea Concepţiei politicii naţionale a Republicii Moldova 6/23/2010 1875 Examinare
Proiectul de lege pentru completarea articolului 4 din Legea privind partidele politice 6/23/2010 1874 Examinare
Proiectul de hotărîre privind aprecierea istorică şi politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova 6/23/2010 1873 Examinare
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova şi România în domeniul securităţii sociale 8/16/2010 2315 Approving
Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare şi a mijloacelor bacteriologice 9/9/2010 2440 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal – art.165; Codul de procedură penală – art.169'2) 8/18/2010 2326 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.28, 49, 53, ş.a; Codul penal – art.182; Codul contravenţional – art.50, 431; ş.a.) 9/6/2010 2410 Examinare
Proiectul de lege privind acceptarea Amendamentului la articolul 20 paragraful 1 din Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei 9/14/2010 2474 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între statele membre ale Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est cu privire la aranjamentele ţării gazdă vizînd sediul Secretariatului Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est 9/14/2010 2473 Approving
Proiectul de lege pentru ratificarea Statutului Agenţiei Internaţionale pentru Surse Energetice Regenerabile (IRENA) 9/20/2010 2527 Approved
Proiectul de lege privind ratificarea Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state 9/20/2010 2526 Approved
Proiectul de hotărîre privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui şi a vicepreşedinţilor Curţii Supreme de Justiţie 9/15/2010 2490 Retracted
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal – art.20; Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.1; ş.a.) 6/3/2010 1679 Rejected
Proiectul de lege privind ratificarea Amendamentelor ce se operează în anexa II a Protocolului adiţional la Acordul Central-European de Comerţ Liber (CEFTA) cu privire la definirea noţiunii „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă 5/31/2010 1653 Approving
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.31, 32; Regulamentul Parlamentului – art.6, 14, 141; ş.a.) 5/18/2010 1531 Approved
Proiectul de lege privind statutul funcţionarului public parlamentar 5/18/2010 1530 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 12 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 5/14/2010 1455 Approved
Proiectul de lege privind statutul municipiului Chişinău 5/11/2010 1424 Rejected
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituţională – art.31; Codul jurisdicţiei constituţionale – art.4; ş.a.) 5/4/2010 1316 Approved
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Republica Portugheză 5/3/2010 1299 Approved
Proiectul de lege pentru acceptarea Amendamentelor la Constituţia Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie 3/10/2010 637 Approving
Proiectul de lege privind instituirea medaliei „Crucea Comemorativă a Războiului al Doilea Mondial” 3/3/2010 573 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 36 al Legii cu privire la Procuratură nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 2/18/2010 409 Approved
Proiectul de hotărîre privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 2/16/2010 376 Examinare
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 9/23/2010 2575 Approving
Proiectul legii cu privire la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova 7/29/2011 1766 Retracted
Proiectul Constituţiei Republicii Moldova 9/23/2011 2082 Retracted
Proiectul legii privind procedura adoptării Constituţiei Republicii Moldova 9/23/2011 2081 Retracted
Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind deşeurile de producţie şi menajere – art.15'1, 15'2, 20; Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător – art.8, 15, 18) 9/27/2011 2107 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30.05.2003 (art.29, 33, 35, ș.a.) 2/14/2012 302 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.1, 38'1, 53, 54) 3/6/2012 466 Retracted
Proiectul hotărîrii privind declararea zilei de 16 mai 2012 – zi de doliu 5/11/2012 962 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Penal nr.985-XV din 18.04.2002 6/8/2012 1246 Approved
Proiectul legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.531) 7/3/2012 1533 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova nr.108-XIII din 17.05.1994 (art.14) 7/6/2012 1597 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la avocatură – art.18, 20, 65; Legea privind Institutul Național al Justiției – art.13) 7/9/2012 1602 Rejected
Proiectul hotărîrii privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova 7/10/2012 1613 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice 7/10/2012 1614 Approved
Proiectul hotărîrii cu privire la numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova 7/10/2012 1615 Retracted
Proiectul legii privind restabilirea inițială a denumirii Legii nr.1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice savîrșite de regimul comunist totalitar de ocupație (7 noiembrie 1917 – 23 iunie 1990) 7/16/2012 1696 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului civil nr.1107 din 06.06.2002 (art.212) 10/18/2012 2373 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim – art.3; Legea salarizării – art.12) 10/19/2012 2388 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001 (art.10, 10'1) 12/22/2012 3157 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.101 din 13.12.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 2/1/2013 30 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” SA referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordare a creditelor 2/7/2013 46 Approving
Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 2/15/2013 63 Examinare
Proiectul legii pentru adoptarea Codului Educației din Republica Moldova 2/18/2013 73 Retracted
Proiectul hotărîrii privind numirea unui judecător al Curții Constituționale 3/14/2013 117 Approving
Proiectul legii privind politicile lingvistice în Republica Moldova 3/26/2013 135 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (Hotărîrea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului – anexa nr.1, anexa nr.6; Hotărîrea privind alegerea membrilor supleanți în 4/3/2013 146 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind expertiza ecologică și evaluarea impactului asupra mediului înconjurător – art.18; Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție - art.10; ș.a.) 4/11/2013 160 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 53 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 5/16/2013 206 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 5 din Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr.1569 din 20.12.2002 6/12/2013 239 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.312'1, 396) 11/7/2013 444 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 123 din Codul penal al Republicii Moldova 11/12/2013 449 Approved
Proiectul legii privind modificarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.221 din 19.10.2012 (Art.V) 11/20/2013 468 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.10, 11, 11'1, ș.a.; Legea cu privire la medicamente – art.3, 61, 11'1, ș.a.; ș.a.) 11/22/2013 472 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Anexei Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice 12/11/2013 512 Retracted
Proiectul legii cu privire la arborarea simbolului Crucii creștine în Parlamentul Republicii Moldova 12/12/2013 515 Retracted
Proiectul Codului audiovizualului al Republicii Moldova 1/22/2014 15 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 14 din Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nr.344 din 23.12.1994 2/4/2014 32 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.37'1, 238) 2/6/2014 38 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.88, 89) 2/28/2014 79 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind deșeurile de producție și menajere – art.15'1, 15'2, 20; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8, 15, 18) 2/28/2014 80 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 24.03.2003 (art.264) 3/4/2014 86 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la retragerea armatei Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova 3/18/2014 110 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente 3/25/2014 122 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.10'2; Codul contravențional – art.30, 179, 398, ș.a.; ș.a.) 4/11/2014 151 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.56 din 04.04.2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 5/27/2014 193 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de tranzacționare a acțiunilor ”Banca de Economii” S.A. și a situației curente a structurii acționarilor și a organelor de conducere de la ”Banca de Economii” S.A. 5/27/2014 200 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.322, 400) 6/4/2014 206 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii cu privire la apărarea națională nr.345-XV din 25.07.2003 6/9/2014 211 Retracted
Proiectul legii privind abrogarea Legii nr.1245-XV din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei 6/9/2014 212 Retracted
Proiectul legii privind abrogarea Legii cu privire la rezerva forțelor armate nr.1244-XV din 18.07.2002 6/9/2014 213 Retracted
Proiectul Codului audiovizualului al Republicii Moldova 3/5/2015 53 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.10, 11, 111 ș.a.; Legea cu privire la medicamente – art.3, 11, 16 ș.a.; Legea privind achizițiile publice – art.44, 45; ș.a.) 3/10/2015 59 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.322, 400) 3/12/2015 65 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.37'1, 238) 3/17/2015 78 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.16) 3/18/2015 85 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la raportul Comisiei de anchetă și raportul/opinie separată a deputatului Iurie Chirinciuc, membru al Comisiei de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile ... 3/24/2015 94 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completare unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.10'2; Codul contravențional – art.30, 179, 398, ș.a.; ș.a.) 4/1/2015 118 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.180'1, 398) 4/2/2015 119 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice 4/2/2015 120 Rejected
Proiectul legii pentru completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.11, 38) 4/2/2015 125 Rejected
Proiectul legii privind modificarea Legii privind calitatea în construcții nr.721-XIII din 02.02.1996 (art.21) 4/9/2015 140 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.285 din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc (art.49) 4/9/2015 141 Retracted
Proiectul legii pentru completarea Anexei Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice 4/27/2015 161 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.20'1; Codul contravențional – art.273, 408) 4/27/2015 162 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149 din 20.07.2000 (art.93, 94, 95, 97) 4/30/2015 168 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea cauzelor neprezentării, în termen, pentru depozitare în Arhiva Parlamentului ale tuturor materialelor documentare și al Raportului Comisiei de anchetă pentru examinarea.. 7/9/2015 277 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei – art.21; Codul contravențional – art.372) 10/22/2015 406 Rejected
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.30, 33, 177, 398, 180, 400'1) 10/30/2015 417 Examinare
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008 (art.2731, 398, 400, 400'1) 10/30/2015 418 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.279, 280, 287; Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI al Codului fiscal – art.4; ș.a.) 11/4/2015 438 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.130 din 08.06.2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (art.72) 11/19/2015 475 Approved
Proiectul pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.4, Codul contravențional – art.333) 11/25/2015 480 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 8 din Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător nr.451-XV din 30.07.2001 12/21/2015 506 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani 1/13/2016 5 Approved
Proiectul legii pentru modificarea articolului 17 din Legea nr.1324 din 10.02.16.1993 cu privire la privatizarea fondului de locuințe 2/10/2016 21 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (art.31, 48, 63) 2/18/2016 41 Approved
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la stabilitatea și modernizarea Republicii Moldova 2/25/2016 60 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.21'2; Codul Contravențional al RM – art.273, 400, 408) 3/3/2016 77 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 (art.1, 11, 64) 3/4/2016 81 Retracted
Proiectul legii cu privire la statutul municipiului Chișinău 3/4/2016 84 Approved
Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.203) 3/10/2016 92 Approved
Proiectul legii pentru modificarea art.11 din Legea nr.1237 din 09.07.1997 cu privire la aviația civilă 3/16/2016 106 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru completarea punctului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 5/24/2016 224 Approving
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.68 din 09.04.2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare 5/25/2016 227 Approving
Proiectul legii pentru completarea articolului 27 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern 6/23/2016 285 Approved
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (art.6, 8, 11, ș.a.) 7/18/2016 325 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei comisii de anchetă pentru verificarea legalității declarațiilor cu caracter antistatal, xenofob și distructiv făcute la adresa Republicii Moldova, cît și a statelor vecine de către Igor Dodon în calitatea s.a. 12/22/2016 503 Retracted
Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.29 din 05.03.2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (art.1) 1/20/2017 9 Approving
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 (art.1, 11, 64) 2/15/2017 31 Rejected
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Hotărîrea Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova - pct.1; Codul muncii – art.111) 3/16/2017 65 Retracted
Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea unor acte de instigare la separatism 7/20/2017 237 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.3462-XI din 31 august 1989 cu privire la revenirea limbii moldovenești la grafia latină (art.2) 10/19/2017 323 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova 11/2/2017 339 Retracted
Proiectul hotărîrii privind declararea anului 2018 – Anul Unirii 12/6/2017 373 Retracted
Proiectul hotărîrii cu privire la denunțarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente 1/2/2018 5 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor (art.1, 13, 19, ș.a.) 2/23/2018 55 Rejected
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei comisii de anchetă care să examineze etapa și nivelul de implementare a reformelor asumate în temeiul Acordului de Asociere și în conformitate cu Agenda revizuită de asociere, care stabilește 13 priorități s.a 3/1/2018 60 Retracted
Proiectul legii privind Declarația de Unire a Republicii Moldova cu România 3/13/2018 81 Retracted
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii privind finanțele publice locale nr.397 din 16.10.2003 (art.5) 4/23/2018 124 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei de anchetă pentru verificarea legalității folosirii terenului atribuit Uniunii Teatrale, prin decizia Consiliului Municipal Chișinău, pentru construcția unui bloc de locuit de pe strada Băcioiului Nou 7/27/2018 294 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei Comisii de anchetă pentru verificarea legalității expulzării a 7 persoane de origine turcă care fac parte din corpul didactic și administrativ al Instituției Private de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont” 9/18/2018 306 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.55, 56, 57, ș.a.; Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova – art.1, 4, anexa nr.2;Codul electoral s.a 9/27/2018 320 Retracted
Proiectul hotărîrii privind constituirea unei Comisii de anchetă pentru verificarea încadrării în cîmpul legal a modalității prin care a fost privatizată Întreprinderea de Stat compania aeriană ”Air Moldova” 10/10/2018 340 Retracted
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral - art.75; Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului RM – art.47, 105) 11/15/2018 401 Retracted
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de primăvară 2022 a Parlamentului
Agenda
Saturday, August 13, 2022
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe