Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Общественная информация
 
Обращения граждан
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Comisia de control al finanțelor publice"

Объект деятельности

 

 • asigurarea cadrului legal privind auditul public extern;
 • asigurarea organizării şi funcţionării instituţiei supreme de audit;
 • examinarea şi audierea rapoartelor anuale şi de audit ale Curţii de Conturi şi ale entităţilor auditate; 
 • audierea raportului anual asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public;
 • examinarea rapoartelor anuale ale Guvernului privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
 • examinarea raportului anual al Consiliului Concurenţei privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în partea ce ţine de eficienţa utilizării banului public;
 • organizarea şi controlul examinării petiţiilor şi audienţei cetăţenilor cu privire la auditul public extern şi modul de formare şi utilizare a patrimoniului public;
 • controlul parlamentar asupra activităţii sectorului bugetar;
 • controlul parlamentar asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi a altor entităţi supuse auditului public extern în vederea aplicării legislaţiei privind modul de formare şi întrebuinţare a finanţelor publice şi patrimoniului public;
 • executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • anunţarea şi organizarea concursului public pentru funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi;
 • propunerea către Preşedintele Parlamentului a candidaturii preşedintelui Curţii de Conturi, în baza rezultatelor concursului public;
 • propunerea spre aprobare plenului Parlamentului a candidaturilor membrilor Curţii de Conturi, în baza propunerii preşedintelui Curţii de Conturi.
Члены комиссии
- Кунецки Татьяна Preşedinte
- Мижа Артур Vicepreşedinte
- Канацуй Олег Secretar
- Гречаный Зинаида Membru
- Казаку Виктория Membru
- Спыну Виктор Membru
- Шор Илан Membru
Секретариат комиссии
- Cneagnițchi Natalia Consultant principal
- Spoialo Marianna Consultant principal
- Starașciuc Roman Consultant principal
- Gladcaia Aliona Consultant superior
Sittings of commission

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 29.06.2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 22.06.2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 15.06.2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 08.06.2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 01.06.2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Контактные данные:

 Tel.: 022-820-363

 Tel.: 022-820-239

 E-mail: cfp@parlament.md

Новое [Смотреть все]
Постановления
Raport privind audierea Raportului auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anul 2020 la unitatea administrativ-teritorială raionul Cimișlia (UAT/bugetul de nivelul II);
Raport privind audierea Raportului auditului rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale r-nul Cimișlia, încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II).
Raport privind audierea Raportului auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2020;
Raport privind audierea Raportului auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii în anii 2019-2020;
DECIZIE asupra examinării demersului Președintelui Curții de Conturi (nr. 696 din 28.03.2022) referitor la propunerea spre aprobare Plenului Parlamentului a candidaturii la funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova desemnată câștigătoare urmare desfășurării concursului public (Tatiana Șevciuc
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы