Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Comisiile permanente
Comisiile permanente

Comisia parlamentară "Comisia de control al finanțelor publice"

Obiectul de activitate

 

 • asigurarea cadrului legal privind auditul public extern;
 • asigurarea organizării şi funcţionării instituţiei supreme de audit;
 • examinarea şi audierea rapoartelor anuale şi de audit ale Curţii de Conturi şi ale entităţilor auditate; 
 • audierea raportului anual asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public;
 • examinarea rapoartelor anuale ale Guvernului privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
 • examinarea raportului anual al Consiliului Concurenţei privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în partea ce ţine de eficienţa utilizării banului public;
 • organizarea şi controlul examinării petiţiilor şi audienţei cetăţenilor cu privire la auditul public extern şi modul de formare şi utilizare a patrimoniului public;
 • controlul parlamentar asupra activităţii sectorului bugetar;
 • controlul parlamentar asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale, locale şi a altor entităţi supuse auditului public extern în vederea aplicării legislaţiei privind modul de formare şi întrebuinţare a finanţelor publice şi patrimoniului public;
 • executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • anunţarea şi organizarea concursului public pentru funcţia de preşedinte al Curţii de Conturi;
 • propunerea către Preşedintele Parlamentului a candidaturii preşedintelui Curţii de Conturi, în baza rezultatelor concursului public;
 • propunerea spre aprobare plenului Parlamentului a candidaturilor membrilor Curţii de Conturi, în baza propunerii preşedintelui Curţii de Conturi.
Componenţa comisiei
- Cunețchi Tatiana Preşedinte
- Mija Artur Vicepreşedinte
- Canațui Oleg Secretar
- Cazacu Victoria Membru
- Greceanîi Zinaida Membru
- Șor Ilan Membru
- Spînu Victor Membru
Secretariatul comisiei:
- Cneagnițchi Natalia Consultant principal
- Spoialo Marianna Consultant principal
- Starașciuc Roman Consultant principal
- Gladcaia Aliona Consultant superior
Şedinţele comisiei

Şedinţe [Vezi toate]

Titlu Şedinţă Data Ordinea de zi Documente
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 29.06.2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 22.06.2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 15.06.2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 08.06.2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei de control al finanțelor publice 01.06.2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Date de contact:

 Tel.: 022-820-363

 Tel.: 022-820-239

 E-mail: cfp@parlament.md

Actualitate [Vezi toate]
Hotărîri
Raport privind audierea Raportului auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anul 2020 la unitatea administrativ-teritorială raionul Cimișlia (UAT/bugetul de nivelul II);
Raport privind audierea Raportului auditului rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale r-nul Cimișlia, încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II).
Raport privind audierea Raportului auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2020;
Raport privind audierea Raportului auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii în anii 2019-2020;
DECIZIE asupra examinării demersului Președintelui Curții de Conturi (nr. 696 din 28.03.2022) referitor la propunerea spre aprobare Plenului Parlamentului a candidaturii la funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova desemnată câștigătoare urmare desfășurării concursului public (Tatiana Șevciuc
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"