Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Standing Committees
Standing Committees

Parliamentary Comission "Comisia mediu și dezvoltare regională"

Purpose of activity
 • politica statului în domeniul protecției mediului;
 • utilizarea durabilă a resurselor naturale;
 • restabilirea și menținerea potențialului natural;
 • fondul ariilor naturale protejate de stat;
 • utilizarea, protecția și ameliorarea resurselor naturale: a solului, a apei, a aerului, a biodiversității, a energiei;
 • dezvoltarea regională, amenajarea teritoriului, serviciile publice de gospodărie comunală, dezvoltarea locală;
 • promovarea tehnologiilor avansate în amenajarea teritoriului;
 • valorificarea și utilizarea deșeurilor de producție și menajere;
 • securitatea ecologică;
 • monitorizarea procesului de implementare a politicilor statului în domeniul surselor regenerabile de energie în vederea prevenirii impactului asupra mediului;
 • monitorizarea și controlul realizării politicii statului în domeniile cercetării geologice, folosirii durabile și protecției subsolului;
 • monitorizarea și controlul implementării convențiilor și tratatelor internaționale în domeniul mediului și al schimbărilor climatice la care Republica Moldova este parte;
 • monitorizarea și controlul implementării proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național;
 • perfecționarea cadrului legal în scop de promovare și dezvoltare a turismului;
 • promovarea implementării tehnologiilor prietenoase mediului;
 • implementarea politicii de mediu în politicile sectoriale;
 • prevenirea și minimalizarea impactului asupra mediului produs de calamitățile naturale și de catastrofele tehnogene;
 • prevenirea și minimalizarea impactului schimbărilor climatice asupra factorilor de mediu și asupra economiei naționale;
 • promovarea măsurilor de adaptare în contextul schimbărilor climatice;
 • promovarea mecanismului dezvoltării nepoluante conform Protocolului de la Kyoto;
 • monitorizarea și evaluarea implementării strategiilor naționale pe domeniul de activitate;
 • executarea hotărârilor și adreselor Curții Constituționale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menționate;
 • examinarea petițiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său de activitate și soluționarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
Committee composition
- Muduc Valeriu Chairman
- Coșeru Ina Deputy Chairman
- Babici Ion Secretary
- Cușnir Mariana Member
- Dascălu Iulia Member
- Pilipețcaia Alla Member
- Roșca Roman Member
- Smirnov Eduard Member
Committee Secretariat
- Dănuță Alexandru Consultant principal
- Frunza Anna Consultant principal
- Crivăț Svetlana Consultant superior
Committee sittings

Sittings [View ALL]

Sitting Title Date Agenda Documents
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 12/28/2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 12/21/2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 12/14/2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 12/9/2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Ședința Comisiei mediu și dezvoltare regională 12/7/2022 ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI  
Contact details:

Email: cmd@parlament.md

Telefon: 022-820-229

News [View All]
Informative Bulletine
Planul de acțiuni al CMD pentru semestrul II al anului 2022
Planul de acțiuni al Comisiei mediu și dezvoltare regională, semestrul I, anul 2022
Planul de acțiuni al Comisiei mediu și dezvoltare regională, semestrul II, anul 2021
Decisions
RAPORT pe marginea audierilor publice cu privire la verificarile efectuate in fondul forestier national-proprietate publica a statului, gestionat de entitilile silvice din subordinea Agentiei 'Moldsilsilva', si dificientele depistate in cadrul acestora
RAPORT pe marginea audierilor organizate cu privire la implementarea Acordului - cadru de imprumut pentru gestionarea deseurilor solide in Republica Moldova
Decizie pe marginea vizitei de lucru în s. Bulboaca, rn. Anenii Noi
DECIZIE pe marginea audierilor publice privind modul de administrare a resurselor de apă pe teritoriul unității administrative comuna - Băcioi, municipiul Chișinău, inclusiv monitorizarea plăților, impozitelor și taxelor pentru utilizarea resursei de apă subterană
RAPORT pe marginea audierilor publice cu privire la gestionarea deșeurilor medicale și măsurile întreprinse de către Ministerul Mediului și Ministerul Sănătății la acest capitol
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Saturday, January 28, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe