Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Commissions permanentes
Commissions permanentes

Comisia parlamentara FR "Comisia agricultură și industrie alimentară"

Activitate parlamentara FR

Proiecte de initiative legislative FR

Titlu Proiect FR Data inregistrare FR Numar inregistrare FR Stadiu
Proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) 23/11/2021 367 Examination fr
Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltare agriculturii și mediului rural nr.276/2016 (art.2, 4, 13, 231) 16/11/2021 356 Examination fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea realizării proiectului ”Reforma climatului investițional în Republica Moldova” (faza II) 20/10/2021 297 h.275 2021-10-20 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.1, 3, 4, ș.a.) 18/10/2021 289 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Codului funciar nr.828/1991 (art.36, 83) 18/10/2021 290 Examination fr
Proiectul de lege privind organismele modificate genetic 09/08/2021 170 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural 09/08/2021 171 Examination fr
Proiectul Codului funciar 09/08/2021 173 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.668 din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului 06/07/2021 155 Examination fr
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de irigare 2030 03/06/2021 149 Examination fr
Proiectul de lege privind întreținerea și protecția animalelor de companie 11/05/2021 146 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.668-XIII din 23.11.95 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (anexa) 21/04/2021 124 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.1, 2, 8, ș.a.; Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală – art.7, 8, 9, 12/04/2021 105 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea privind delimitarea proprietății publice nr.29/2018 – art.5, 7, 8, ș.a.; Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.101) 31/03/2021 96 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice (art.11) 22/03/2021 81 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.60 din 23.04.2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative (art.9) 17/03/2021 75 Examination fr
Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr.57/2006 a viei și vinului 16/02/2021 32 Examination fr
Proiectul de lege privind organismele modificate genetic 05/01/2021 2 h.961 2020-12-22 Examination fr
Proiectul Codului silvic 05/01/2021 3 h.962 2020-12-22 Examination fr
Proiectul Codului funciar 05/01/2021 4 h.957 2020-12-22 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice (art.9, 11) 22/12/2020 528 Retracted fr
Proiectul de lege cu privire la grupurile de acțiune locală 18/12/2020 523 h.915 2020-12-16 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii viei și vinului nr.57/2006 (art.32, 321, 322, ș.a.) 18/12/2020 524 h.908 2020-12-16 Approved fr
Proiectul de lege privind suspendarea obligațiilor fiscale calculate și a procedurilor de executare silită în privința gospodăriilor țărănești de fermier inactive 16/12/2020 517 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la Grupurile de Acțiune Locală 15/12/2020 515 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 (art.14, 15, 151, ș.a.) 10/12/2020 508 h.882 2020-12-09 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea art.74 din Codul funciar nr.828/1991 27/11/2020 472 Examination fr
Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului 25/11/2020 465 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura competitivă” 13/11/2020 450 h.798 2020-11-05 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.60 din 03.05.2018 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (art.IV) 11/11/2020 447 Examination fr
Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului 27/10/2020 432 Examination fr
Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte normative (Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural – art.3, 24, 25; Legea nr.231/2006 privind identificarea și înregistrarea 06/10/2020 415 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară (art.2, 3, 4, ș.a.) 22/09/2020 398 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.32, 33, 37) 21/09/2020 393 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Proiectului ”Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFD VIII)” 17/09/2020 392 h.666 2020-09-03 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.668-XIII din 23.11.95 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (anexa) 16/09/2020 388 Retracted fr
Proiectul de hotărâre cu privire la măsurile anticriză pentru sectorul agricol din Republica Moldova în contextul condițiilor climaterice severe (secetei) și a pandemiei COVID-19 04/08/2020 358 Examination fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului ”Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol” 03/08/2020 353 h.563 2020-07-31 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut (Proiectul ”Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol”) 03/08/2020 354 h.564 2020-07-31 Approved fr
Proiectul de lege privind asigurarea subvenționată în agricultură 29/07/2020 352 h.531 2020-07-20 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare 16/07/2020 335 Examination fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii privind asigurarea subvențională a riscurilor de producție în agricultură nr.243/XV din 8 iulie 2004 (art.3, 4, 5, ș.a.) 07/07/2020 304 Approving fr
Proiectul de lege cu privire la plata contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului și modificarea Legii viei și vinului nr.57-XVI din 10.03.2006 (art.3, 322, 323) 22/06/2020 266 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică – art.1, 61, 63, 64; Legea nr.898/2002 cu privire la activitatea de evaluare – art.1, 11, 15, ș.a.; ș.a.) 22/06/2020 268 h.409 2020-06-17 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificare Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 (art.2, 4, 5, ș.a.) 15/06/2020 246 h.356 2020-06-10 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 37 din Legea nr.129/2019 privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman 05/06/2020 225 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Lega nr.221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară – art.42; Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice – art.5, 14; ș.a.) 04/06/2020 218 h.336 2020-06-03 Approved fr
Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricult 06/04/2020 150 h.178 2020-03-25 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.3, 5, 7, ș.a.) 02/04/2020 144 h.173 2020-03-25 Approving fr
Proiectul de lege pentru completarea Codului funciar nr.828/1991 (art.51) 12/03/2020 124 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.18) 09/03/2020 111 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Lega taxei de stat nr.1216/1992 – art.3; Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr.1308/1997 – art.3, 4, 5, 7; ș.a.) 26/02/2020 78 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 74 din Codul funciar nr.828/1991 06/02/2020 32 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 21 din Legea nr.306/2018 privind siguranța alimentelor 05/02/2020 25 Approved fr
Proiectul de lege privind acordarea ajutorului de stat sub formă de alocații bugetare unice producătorilor agricoli pentru compensarea accizului la motorină 03/02/2020 21 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1100/2000 cu privire la fabricare și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (art.1, 2, 3, ș.a.) 16/01/2020 4 h.9 2020-01-03 Retracted fr
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 41 din Legea nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare 20/12/2019 324 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.312/2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora 16/12/2019 311 h.616 2019-12-11 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli – art.3, 17, 20, 23, 24; Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală – art.14) 08/11/2019 255 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică – art.1, 3, 5; ș.a.; Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa nr.1; 25/10/2019 242 h.494 2019-10-23 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308/1997 (art.4, 8, 9, 10) 16/07/2019 129 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.46/2013 privind scutirea Consiliului orășenesc Ceadîr-Lunga de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren atribuit pentru construcția unui complex sportiv 11/07/2019 116 Examination fr
Proiectul legii privind transmiterea unui teren 06/02/2019 12 Examination fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 01/02/2019 9 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.46 din 22 martie 2013 privind scutirea Consiliului orăşenesc Ceadîr-Lunga de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren atribuit pentru construcţia unui compl 28/11/2018 438 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 22/11/2018 418 (h.1153 2018-11-21) Approved fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 21/11/2018 416 Approved fr
Proiectul legii privind producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor ecologice 20/11/2018 410 (h.1109 2018-11-14) Retracted fr
Proiectul Codului funciar 20/11/2018 415 (h.1114 2018-11-14) Retracted fr
Proiectul legii privind scutirea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren 09/11/2018 381 (h.1049 2018-11-08) Approved fr
Proiectul legii privind siguranța produselor alimentare 09/11/2018 386 (h.1061 2018-11-08) Approved fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (anexa) 26/10/2018 366 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10, 29; Codul contravențional – art.117, 189) 11/10/2018 343 (h.965 2018-10-03) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, cu privire la modificarea Acordului de grant, întocmit prin scnimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului 27/09/2018 321 (h.899 2018-09-12) Approved fr
Proiectul legii privind organismele modificate genetic 16/07/2018 259 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la principiile de subvenționare a produselor agricoli nr.276 din 16.12.2016 (art.1, 3, 10, ș.a.) 10/07/2018 242 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.278-XVI din 14.12.2007 privind controlul tutunului (art.2, 11, 17) 03/07/2018 223 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului unor acte legislative (Codul funciar; Legea taxei de stat – art.3; Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar și monitoringul funciar – art.16,18 25/06/2018 212 (h.575 2018-06-20) Approved fr
Proiectul legii pentur modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția consumatorilor - art.1, 2, 7 ș.a.; Legea privind activitatea de reglementare tehnică – art.4; Legea privind activitățile de acreditare și evaluare s.a. 20/06/2018 210 (h.529 2018-06-06) Approved fr
Proiectul legii privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar 12/06/2018 201 (h.542 2018-06-11) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă – art.14; Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura – art.29; ș.a.) 25/05/2018 169 (h.443 2018-05-16) Approved fr
Proiectul legii pentru completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (art.55'1) 26/04/2018 132 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea privind prețul normativ și modul de vînzare- cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 26/04/2018 133 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (art.1, 4, 5, ș.a.) 23/04/2018 122 (h.371 2018-04-21) Approved fr
Proiectul legii cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete 11/04/2018 117 (h.309 2018-04-10) Approved fr
Proiectul legii privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sînt destinate consumului uman 10/04/2018 115 (h.214 2018-03-07) Approved fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 15/03/2018 85 Approved fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la pomicultură – art.4, 6; Legea viei și vinului – art.7, 9, 10, 36; ș.a.) 23/11/2017 360 (h.1012 2017-11-22) Approved fr
Proiectul hotărîrii privind executarea prevederilor Hotărîrii Parlamentului nr.45 din 24 martie 2017 cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățămîn 16/11/2017 356 Approving fr
Proiectul legii privind Cerințele generale de igienă a produselor alimentare 02/10/2017 294 (h.767 2017-09-29) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 (art.32'1, 32'2) 21/09/2017 283 Examination fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea despre aderarea Republicii Moldova la Convenția Internațională pentru Protecția Plantelor – art.2; Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți – art.3, 6 20/07/2017 239 (h.555 2017-07-19) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de executare – art.316; Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă – art.2, 5, 7, ș.a.) 07/07/2017 221 (h.505 2017-07-04) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală 05/07/2017 220 (h.462 2017-06-26) Approved fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului ”Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare s.a. 30/05/2017 167 (h.351 2017-05-30) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.136; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.6; ș.a.) 03/05/2017 136 (h.261 2017-05-02) Retracted fr
Proiectul legii cu privire la medicamentele de uz veterinar 27/04/2017 128 (h.236 2017-04-25) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (anexa) 07/04/2017 110 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice – art.29, 30; Codul contravențional – art.286) 24/03/2017 82 Rejected fr
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățămînt 21/03/2017 73 Approving fr
Proiectul legii privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare 09/03/2017 55 (h.129 2017-03-06) Approved fr
Proiectul legii privind scutirea Comunității Religioase Mănăstirea de Călugărițe cu hramul în cinstea ”Nașterea Maicii Domnului” din orașul Taraclia de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren 02/03/2017 49 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.70/2006 (art.6, 7, 8, ș.a.) 20/02/2017 35 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind bursele de mărfuri – art.2, 15, 29, ș.a.; Legea privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale – art.1, 3, 16, 22) 14/02/2017 29 (h.71 2017-02-10) Approved fr
Proiectul legii cu privire la sistemul de adrese 02/01/2017 2 (HG.1416 2016-12-28) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea despre Regulamentul cu privire la modul de soluționare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova – anexa; Legea privind principiile urbanismului 02/01/2017 1 (HG.1415 2016-12-28) Approved fr
Proiectul legii prividn Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară 27/10/2016 409 HG.1171 2016-10-269 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10 ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14; Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului – art.1, 13; ș.a.) 30/09/2016 391 Approved fr
Proiectul legii privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine 23/09/2016 373 HG.1066 2016-09-21 Approving fr
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă, semnat la Chișinău la 08.07.2016 19/08/2016 355 (HG.947 2016-08-02) Approved fr
Proiectul legii fondului cinegetic și a protecției vînatului 25/07/2016 336 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea uinor acte legislative (Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor – 4, 5; Codul funciar – art.58) 08/07/2016 311 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului funciar nr.828-XII din 25.12.1991 30/06/2016 297 (HG.808 2016-06-29) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.354-XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (art.5, 7, 8, ș.a.) 21/06/2016 279 (HG.772 2016-06-17) Approved fr
Proiectul legii cu privire la principiile subvenționării în agricultură și dezvoltare rurală 23/05/2016 220 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile – art.43; Legea cu privire la arenda în agricultură – art.10) 12/05/2016 203 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea viei și vinului – art.2, 13; Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice – art.1, 2, 30; ș.a.) 04/05/2016 190 Approving fr
Proiectul legii privind scutirea Departamentului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri 28/04/2016 181 (HG.508 2016-04-25) Approved fr
Proiectul legii privind scutirea Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri 28/04/2016 182 (HG.510 2016-04-25) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998 (art.11, 15, 19, ș.a.) 04/04/2016 136 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr.91-XVI din 05.04.2007 (art.5) 01/04/2016 132 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind identificarea și înregistrarea animalelor – art.3, 4, 5, ș.a.; Legea privind activitatea sanitar-veterinară – art.5, 19, 39) 24/03/2016 118 (HG 316 2016-03-22) Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.1100-XIV din 30.06.2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (art.1, 6, 24) 11/03/2016 98 (HG 273 2016-03-09) Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.212; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.12) 10/03/2016 94 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor (art.8'1, 8'2, 8'3 ș.a.) 04/03/2016 83 (HG 224 2016-03-02) Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (art.2, 6, 8, ș.a.) 02/03/2016 74 (HG 214 2016-02-29) Approved fr
Proiectul legii privind scutirea Poliției de Frontieră de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri 11/02/2016 29 (HG 83 2016-02-08) Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (art.4, 23, 40'3) 09/12/2015 497 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova și modificarea și completarea art.40'6 al Legii nr.1543-XIII din 25.02.1998 privind cadastrul bunurilor imobile 11/11/2015 457 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.66-XVI din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (art.1, 2, 3, 5, ș.a.) 04/11/2015 437 (HG 805 2015-10-29) Approved fr
Proiectul legii privind anularea majorărilor de întîrziere (penalităților) și amenzilor (sancțiunilor) la agenții economici – producători agricoli și agenți economici – procesatori agricoli 22/10/2015 405 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la plata de către producătorii de produse vitivinicole a contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului 15/10/2015 392 (HG 706 2015-10-09) Approved fr
Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea transparenței în gestionarea mijloacelor financiare a proiectelor naționale și de asistență externă în domeniul agricol 16/07/2015 286 Approving fr
Proiectul legii cu privire la creditul agricol 16/07/2015 283 Examination fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile – art.3, 6, 8; Codul de procedură civilă – art.96; ș.a.) 07/07/2015 270 (HG 426 2015-07-06) Approved fr
Proiectul legii pentru completarea anexei nr.1 la Legea regnului animal nr.439-XIII din 27.04.1995 15/06/2015 249 (HG 366 2015-06-15) Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona Economică Liberă ”Bălți” – art.1; Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.12) 30/04/2015 171 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completare unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.10'2; Codul contravențional – art.30, 179, 398, ș.a.; ș.a.) 01/04/2015 118 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr.278 din 14.12.2007 cu privire la tutun și la articolele din tutun (art.1, 15, 13, ș.a.) 18/03/2015 83 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 06/03/2015 58 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 21/01/2015 13 (HG 1027 2014-12-29) Retracted fr
Proiectul legii privind scutirea Departamentului Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri 10/10/2014 374 Retracted fr
Proiectul legii privind privind scutirea Consiliului raional Leova de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, precum şi din circuitul agricol, a terenului destinat construcție 12/09/2014 349 Retracted fr
Proiectul legii privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de reabilitare a unor sisteme centralizate de irigare 02/09/2014 339 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 88; Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar – art.5, 16, 18, ș.a.; ș.a.) 02/09/2014 340 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind identificarea și înregistrarea animalelor – art.3, 4, 5, ș.a.; Legea privind activitatea sanitar-veterinară – art.5, 19, 39) 22/08/2014 330 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 28/07/2014 320 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea metrologiei – art.1'1, 1'2, 2, ș.a.; Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice - art.5; ș.a.) 28/07/2014 321 Retracted fr
Proiectul legii pentru completarea și abrogarea unor acte legislative (Codul funciar – art.40; Hotărîrea cu privire la întovărășirile pomicole nr.629-XII din 05.07.1991) 16/07/2014 291 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.30; Legea despre aderarea Republicii Moldova la Convenția Internațională pentru Protecția Plantelor – art.2; ș.a.) 11/07/2014 284 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.228 din 23.12.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară (art.1, 2, 3, ș.a.) 07/07/2014 272 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XVIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 03/07/2014 265 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 19/06/2014 242 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (art.2, 6, 8, ș.a.) 17/06/2014 230 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.243-XV din 08.07.2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (art.23) 17/06/2014 231 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne 13/06/2014 228 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 11'2, 30; Legea cu privire la medicamente – art.3, 6'1, 14; Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți. 10/06/2014 217 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 27/05/2014 198 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii ramîn în proprietatea statului 16/05/2014 185 Retracted fr
Proiectul legii privind completarea anexei la Legea nr.166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020” 07/05/2014 169 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică – art.1, 3, 31, ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa) 14/04/2014 155 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.10'2; Codul contravențional – art.30, 179, 398, ș.a.; ș.a.) 11/04/2014 151 Retracted fr
Proiectul legii privind completarea Legii pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru și de filialele acesteia 07/04/2014 141 Retracted fr
Proiectul legii privind compensarea unor pierderi cauzate de excluderea unui teren din categoria de terenuri cu destinație agricolă 04/04/2014 139 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 20/03/2014 114 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 20/03/2014 116 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii cu privire la prețul normativ și modul de vînzare- cumpărare a pămîntului nr.1308-XII din 25.07.1997 (art.12) 03/03/2014 83 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 11/02/2014 55 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea culturilor nucifere – art.13, 14, 16, 17; Legea pentru modificarea Legii nucului și Legii despre semințe – pct.2; ș.a.) 07/02/2014 49 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la publicitate – art.19, 22, 28; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.12, Legea cu privire la tutun și articolele din tutun.) 04/02/2014 35 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii ramîn în proprietatea statului 09/01/2014 4 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (art.14, 15, 15'2, ș.a.) 24/12/2013 534 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.102, 125; Codul vamal – art.42, 176, 179, 187; ș.a.) 14/12/2013 521 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor 28/11/2013 486 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.15; Legea cu privire la publicitate – art.23; ș.a.) 27/11/2013 483 Retracted fr
Proiectul legii privind deținerea și protecția animalelor de companie 19/11/2013 465 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.39; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.43; ș.a.) 15/11/2013 460 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea apelor – art.45; Codul subsolului – art.63) 01/11/2013 434 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 25/10/2013 418 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți – art.21, anexele nr.2 și nr.3; Legea viei și vinului – art.9; ș.a.) 21/10/2013 407 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 20/09/2013 376 Approved fr
Proiectul legii privind grupurile de producători și asociațiile lor 21/08/2013 350 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea Anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 10/07/2013 321 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea articolului 11 din Codul funciar nr.828-XII din 25.12.1991 27/06/2013 289 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura – art.3, 9, 11, ș.a.; Codul Contravențional – art.114, 145, 146, ș.a.; Codul penal – art.234) 26/06/2013 286 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.2, 15; Codul contravențional - art.80'1; ș.a.) 14/06/2013 269 Retracted fr
Proiectul legii privind impozitul agricol 14/06/2013 266 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 13/06/2013 247 Approved fr
Proiectul legii privind scutirea Comunității Religioase Parohia Ortodoxă ”Schimbarea la Față a Domnului” din mun.Comrat, UTA Găgăuzia, de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului pentru construcția Bisericii cu ... 21/05/2013 211 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 14/05/2013 202 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 17/04/2013 170 Approved fr
Proiectul legii privind scutirea Primăriei or.Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului pentru construcția complexului sportiv 18/03/2013 121 Approved fr
Proiectul legii privind impozitul agricol 11/03/2013 104 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997 (art.3, 4, 8, 9) 07/02/2013 44 Retracted fr
Proiectul legii despre semințe 03/01/2013 3 Approved fr
Proiectul legii privind schimbul unor terenuri din fondul silvic în scopul construcției ”Centrului de Suport pentru Mediul de Afaceri Transfrontalier-Formare, Expoziție și Simpozion” 22/12/2012 3156 Approved fr
Proiectul hotărîrii privind abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr.629-XII din 05.07.1991 cu privire la întovărășirile pomicole 21/12/2012 3150 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului funciar (art.36) 19/12/2012 3099 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10, ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14, 29) 12/12/2012 3149 Approving fr
Proiectul legii cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor 10/12/2012 2978 Approved fr
Proiectul legii privind scutirea Consiliului raional Ialoveni de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din categoria terenurilor cu destinație agricolă și ale fondului silvic, precum și din circuitul agricol, a terenului destinat construcției ”Cen 05/12/2012 2913 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la pomicultură; Legea zootehniei – art.11, 34; ș.a.) 30/11/2012 2880 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.29; Codul contravențional – art.117, 118, 385, ș.a.) 26/11/2012 2815 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la produsele alimentare – art.15; Codul contravențional – art.80'1) 20/11/2012 2755 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 06/11/2012 2592 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71, 83; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25; ș.a.) 26/10/2012 2474 Approved fr
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile – art.40'6; Codul contravențional – art.326) 24/10/2012 2439 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți nr.119-XV din 22.06.2004 (art.15'1) 07/08/2012 1836 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului 17/07/2012 1699 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.2, 14, 25; Codul contravențional al Republicii Moldova – art.344) 28/06/2012 1482 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și producției alcoolice – art.1, 3, 5, ș.a.; Codul fiscal – anexa la Titlul IV; ș.a.) 23/05/2012 1098 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30, 32, 371, ș.a.; Legea privind autorizarea lucrărilor de construcție 08/05/2012 940 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar – art.34; Codul fiscal – art.31, 123; ș.a. 03/05/2012 900 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (art.3, 4, 9, ș.a.) 27/04/2012 874 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30) 25/04/2012 856 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului funciar al RM nr.828 din 25.12.1991 (art.36) 25/04/2012 849 Retracted fr
Proiectul legii cu privire la stabilirea principiilor și cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor 22/02/2012 382 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25; ș.a.) 17/02/2012 343 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 02/01/2012 2 Approved fr
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.137-XVIII din 29.12.2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli 26/12/2011 2854 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.243-XV din 08.07.2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (art.9, 10, 11, ş.a.) 20/12/2011 2821 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinare agriculturii rămîn în proprietatea statului 29/11/2011 2619 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind protecţia soiurilor de plante – art.5, 7, 66, ş.a.; Legea viei şi vinului – art.7, 9, 36; ş.a.) 14/11/2011 2493 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului funciar nr.828-XII din 25.12.1991 (art.36, 73) 07/10/2011 2183 Approved fr
Proiectul lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun şi articolele din tutun – art.15; Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30; Codul contravenţional.. 12/08/2011 1835 Approved fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71, 83, 99; Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului – art.2, 14) 11/07/2011 1576 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului – art.3, 4, 5, 23; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.12, 31, 40'6, ş.a.; ş.a.) 27/06/2011 1475 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 15/06/2011 1396 Retracted fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 25/05/2011 1253 Retracted fr
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr.1100-XIV din 30.06.2000 (art.5) 11/05/2011 1128 Retracted fr
Proiectul hotărîrii privind aprobarea destinaţiilor utilizării mijloacelor Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli 26/04/2011 1042 Approving fr
Proiectul legii pentru modificarea Codului funciar nr.828-XII din 25.12.1991 (art.36, 73) 05/04/2011 870 Rejected fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 04/04/2011 859 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun şi la articolele din tutun – art.15; Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30) 11/03/2011 646 Examination fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 23/09/2010 2575 Approving fr
Proiectul legii privind scutirea Serviciului Grăniceri de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri 22/09/2010 2550 Approved fr
Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.132; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, nota la anexa nr.2) 14/09/2010 2472 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului 07/09/2010 2420 Approved fr
Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 03/09/2010 2409 Examination fr
Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 13/08/2010 2301 Examination fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 03/08/2010 2231 Approved fr
Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 03/08/2010 2232 Examination fr
Proiectul de lege privind modul de aplicare a prevederilor articolului 12 şi alin.(1) şi (2) ale articolului 18 din Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice 14/07/2010 2120 Approved fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 02/07/2010 1992 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind cooperativele de întreprinzător – art.17, 38; Legea privind cooperativele de producţie – art.9, 24; ş.a.) 01/07/2010 1981 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producţia agrolimentară ecologică 25/06/2010 1921 Approved fr
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.658-XIV din 29 octombrie 1999 privind culturile nucifere 04/06/2010 1691 Examination fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr.70-XVI din 30 martie 2006 (art.3, 6, 7, ş.a.) 01/06/2010 1658 Approved fr
Proiectul de lege cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară 04/05/2010 1332 Examination fr
Proiectul de hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr.137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (art.1) 29/04/2010 1272 Approving fr
Proiectul de lege cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigare 29/04/2010 1275 Approved fr
Proiectul de lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.1100 din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice 16/04/2010 1067 Approving fr
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura – art.3, 7, 14, ş.a.; Codul Contravenţional – art.114, 405, 145 ş.a.) 14/04/2010 1031 Retracted fr
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 31 din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 06/04/2010 955 Approving fr
Proiectul de lege privind modificarea Legii cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (art.3, 4, 8, 9) 19/03/2010 772 Approving fr
Proiectul de lege privind modificarea Codului Funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (art.39) 03/03/2010 563 Approved fr
Proiectul de lege privind modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25 februarie 1998 (art.6) 25/02/2010 511 Rejected fr
Proiectul de hotărîre pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (art.1, 21) 18/02/2010 398 Approving fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (art.1, 4, 41, ş.a.) 10/02/2010 307 Approved fr
Proiectul de hotărîre pentru completarea Hotărîrii nr.137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (art.2-1) 09/02/2010 285 Approving fr
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 15/02/2009 1992 Rejected fr
Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 23/09/2008 2754 Rejected fr
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul funciar - art.36, 73; Legea privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului - art.14) 03/04/2008 1215 Rejected fr
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului-art. 4, 6; Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător - art. 3, 22) 11/01/2008 40 Rejected fr
Proiectul legii privind protectia animalelor 20/09/2007 3350 Retracted fr
Proiectul legii privind deţinerea şi protecţia animalelor de companie 19/09/2007 3331 Retracted fr
Proiectul de hotărîre cu privire la măsurile urgente pentru atenuarea consecinţelor secetei catastrofale şi caniculei în anul 2007 19/07/2007 2722 Rejected fr

Déclarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
mardi 30 novembre 2021
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe