Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Общественная информация
 
Обращения граждан
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Comisia administrație publică"

Объект деятельности
§  organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice centrale;
§  serviciul public;
§  organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
§  organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale;
§  autonomia şi democraţia locală;
§  patrimoniul şi finanţele publice ale unităţilor administrativ-teritoriale;
§  controlul parlamentar asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în vederea aplicării legislaţiei;
§  monitorizarea și evaluarea implementării strategiilor naţionale pe domeniul de activitate;
§   organizarea audienţei cetăţenilor şi controlul examinării petiţiilor;
§  executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
§  exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate.
Члены комиссии
- Волох Лариса Preşedinte
- Фрунзе Петр Vicepreşedinte
- Мудук Валериу Secretar
- Бандалак Ефимия Membru
- Жакот Виталие Membru
- Катрави Ерсилия Membru
- Коксал Иванна Membru
- Лозован Ирина Membru
- Таубер Марина Membru
Секретариат комиссии
- Bonari Neli Consultant principal
- Ceaglii Valentina Consultant principal
- Stepanov Svetlana Consultant superior
Sittings of commission

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei administrație publică 27.10.2021 SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 20.10.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 18.10.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 14.10.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei administrație publică 06.10.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Контактные данные:

 Tel.:  022-820-566

 E-mail: cap@parlament.md

Заявления
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы