Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Structure of the Parliament > Standing Committees
Standing Committees

Parliamentary Comission "Comisia drepturile omului și relații interetnice"

Purpose of activity

 

 • Drepturile omului;
 • Problemele minorităţilor naţionale;
 • Problemele cultelor;
 • Cetăţenia Republicii Moldova;
 • Asigurarea reglementărilor juridice în domeniul migraţiei şi monitorizarea implementării acestora;
 • Asigurarea şi monitorizarea aplicării legislaţiei privind şansele egale pentru femei şi bărbaţi;
 • Protecţia comunităţilor de cetăţeni ai Republicii Moldova din străinătate;
 • Asigurarea protecţiei victimelor represiunilor politice şi a refugiaţilor;
 • Monitorizarea implementării cadrului legal în domeniul nediscriminării, a celui ce ţine de drepturile economice, sociale şi culturale ale persoanei;
 • Drepturile femeii şi ale copilului;
 • Promovarea politicilor şi strategiilor în domeniul drepturilor omului, precum şi monitorizarea implementării acestora;
 • Politica de stat în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, crearea cadrului legal în acest domeniu şi monitorizarea aplicării lui;
 • Asigurarea cadrului legal privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
 • Executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • Exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate;
 • Examinarea petiţiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său de activitate şi soluţionarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
Committee composition
- Novac Grigore Chairman
- Davidovici Natalia Deputy Chairman
- Munteanu-Pojoga Angela Secretary
- Cojocari Evghenia Member
- Grosu Liliana Member
- Morozova Marina Member
- Rusol Nicolai Member
Committee Secretariat
- Onica Vera Consultant principal
- Ţurcanu Stela Consultant principal
- Vornicescu Ecaterina Consultant principal
- Luca Anastasia Consultant superior
Committee sittings

Draft laws [View ALL]

Project Title Registration Date Registration Number Status
Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii privind protecția socială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți nr.140 din 14.06.2013 (art.3, 6, 7, 9) 11/3/2021 324 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.338/1994 privind drepturile copilului (art.10) 8/12/2021 183 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.121/2012 cu privire la asigurarea egalității – art.2, 7; Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.9, 421, 128, 130; ș.a.) 3/10/2021 64 Examinare
Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Avocatului Poporului 1/20/2021 9 Approving
Proiectul de lege pentru modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443/2004 (art.2191) 12/1/2020 480 h.852 2020-11-30 Examinare

Sittings [View ALL]

Sitting Title Date Agenda Documents
Ședința comisiei drepturile omului și relații interetnice 12/1/2021 ORDINE DE ZI ORDINE DE ZI  
Ședința comisiei drepturile omului și relații interetnice 11/24/2021 ORDINE DE ZI ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 11/10/2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 11/3/2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 10/20/2021 PROIECT LA ORDINEA DE ZI PROIECT LA ORDINEA DE ZI  
Contact details:

 Tel: 022-820-177

 E-mail: cdo@parlament.md

News
Informative Bulletine
Raport privind vizita preventivă inopinată întreprinsă de către CDO de comun cu angajații oficiului Avocatului poporului la penitenciarul nr.15 din or. Cricova
Planul de acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2021 (sesiunea de toamnă)
Decisions
Decizia Comisiei ca urmare a audierii rapoartelor tematice privind respectarea drepturilor copiilor în instituțiile penitenciare
Decizia Comisiei ca urmare a audierii Raportului tematic “Respectarea dreptului copilului la sănătate în instituțiile de învățământ”, elaborat de către Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului
Decizie ca urmare a ședinței comune cu Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității
Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe