Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Comisiile permanente
Comisiile permanente

Comisia parlamentară "Comisia drepturile omului și relații interetnice"

Obiectul de activitate

 

 • Drepturile omului;
 • Problemele minorităţilor naţionale;
 • Problemele cultelor;
 • Cetăţenia Republicii Moldova;
 • Asigurarea reglementărilor juridice în domeniul migraţiei şi monitorizarea implementării acestora;
 • Asigurarea şi monitorizarea aplicării legislaţiei privind şansele egale pentru femei şi bărbaţi;
 • Protecţia comunităţilor de cetăţeni ai Republicii Moldova din străinătate;
 • Asigurarea protecţiei victimelor represiunilor politice şi a refugiaţilor;
 • Monitorizarea implementării cadrului legal în domeniul nediscriminării, a celui ce ţine de drepturile economice, sociale şi culturale ale persoanei;
 • Drepturile femeii şi ale copilului;
 • Promovarea politicilor şi strategiilor în domeniul drepturilor omului, precum şi monitorizarea implementării acestora;
 • Politica de stat în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, crearea cadrului legal în acest domeniu şi monitorizarea aplicării lui;
 • Asigurarea cadrului legal privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
 • Executarea hotărârilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • Exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate;
 • Examinarea petiţiilor care i-au fost repartizate potrivit domeniului său de activitate şi soluţionarea acestora conform prevederilor legislației în vigoare.
Componenţa comisiei
- Novac Grigore Preşedinte
- Davidovici Natalia Vicepreşedinte
- Munteanu-Pojoga Angela Secretar
- Cojocari Evghenia Membru
- Grosu Liliana Membru
- Morozova Marina Membru
- Rusol Nicolai Membru
Secretariatul comisiei:
- Onica Vera Consultant principal
- Ţurcanu Stela Consultant principal
- Vornicescu Ecaterina Consultant principal
- Luca Anastasia Consultant superior
Şedinţele comisiei

Proiecte de iniţiative legislative [Vezi toate]

Titlu Proiect Data înregistrare Număr înregistrare Stadiu
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii nr.154/2003 – art.9, 421, 128, 130; Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați – art.10; ș.a.) 17.12.2021 404 Examinare
Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului Avocatului Poporului 08.12.2021 385 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii privind protecția socială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți nr.140 din 14.06.2013 (art.3, 6, 7, 9) 03.11.2021 324 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.338/1994 privind drepturile copilului (art.10) 12.08.2021 183 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.121/2012 cu privire la asigurarea egalității – art.2, 7; Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.9, 421, 128, 130; ș.a.) 10.03.2021 64 Examinare

Şedinţe [Vezi toate]

Titlu Şedinţă Data Ordinea de zi Documente
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 15.12.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 09.12.2021 ORDINE DE ZI ORDINE DE ZI  
Ședința comisiei drepturile omului și relații interetnice 01.12.2021 ORDINE DE ZI ORDINE DE ZI  
Ședința comisiei drepturile omului și relații interetnice 24.11.2021 ORDINE DE ZI ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei drepturile omului și relații interetnice 10.11.2021 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Date de contact:

 Tel: 022-820-177

 E-mail: cdo@parlament.md

Actualitate [Vezi toate]
Buletin informativ
Raport privind vizita preventivă inopinată întreprinsă de către CDO de comun cu angajații oficiului Avocatului poporului la penitenciarul nr.15 din or. Cricova
Planul de acțiuni al Comisiei drepturile omului și relații interetnice pentru anul 2021 (sesiunea de toamnă)
Hotărîri
Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului Nr. 223 din 16.12.2021
Decizie privind organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului
Decizia Comisiei urmare a audierilor privind respectarea drepturilor copiilor în situație de stradă
Decizia Comisiei ca urmare a audierii rapoartelor tematice privind respectarea drepturilor copiilor în instituțiile penitenciare
Decizia Comisiei ca urmare a audierii Raportului tematic “Respectarea dreptului copilului la sănătate în instituțiile de învățământ”, elaborat de către Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
26 ianuarie 2022
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"