Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Общественная информация
 
Обращения граждан
Структура > Постоянные комиссии
Постоянные комитеты

Парламентская комиссия "Comisia securitate națională, apărare și ordine publică"

Объект деятельности

 

  • Probleme privind securitatea naţională, serviciul în structurile specializate ale puterii executive ce asigură securitatea naţională;
  • combaterea criminalităţii, corupţiei şi terorismului;
  • asigurarea ordinii publice şi securităţii circulaţiei rutiere;
  • paza şi regimul frontierei de stat, împuternicirile autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul pazei frontierei de stat;
  • reforma Forţelor Armate (armata naţională, trupele de grăniceri, trupele de carabinieri), serviciul în Forţele Armate şi serviciul civil (de alternativă), protecţia socială şi juridică a militarilor;
  • serviciul în organele vamale, în sistemul penitenciar şi în organele protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale;
  • protecţia secretului de stat;
  • asigurarea cetăţenilor cu acte de identitate, protecţia datelor cu caracter personal;
  • executarea hotărîrilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
  • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate.
Члены комиссии
- Карп Лилиан Preşedinte
- Раку Ана Vicepreşedinte
- Старыш Константин Secretar
- Гагауз Федор Membru
- Кептонар Андриан Membru
- Маркоч Борис Membru
- Нантой Оазу Membru
- Татарлы Кирилл Membru
- Шпак Ион Membru
Секретариат комиссии
- Andrieș Oxana Consultant principal
- Lungu Vitalie Consultant principal
- Brașovan Ana Consultant superior
Sittings of commission

Заседания [Смотреть все]

Название сессии Data RU Ordinea de zi RU Документы
Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică 27.10.2021 ORDINE DE ZI ORDINE DE ZI  
Ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică 22.10.2021 ORDINE DE ZI ORDINE DE ZI  
Ședința comună a Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică și a Comisiei juridice, numiri şi imunităţi 22.10.2021 ORDINE DE ZI ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică 19.10.2021 ORDINE DE ZI ORDINE DE ZI  
Ședința comună a Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică și a Comisiei juridice, numiri şi imunităţi 14.10.2021 ORDINE DE ZI ORDINE DE ZI  
Контактные данные:

 tel.: 022-820-245

 E-mail: csn@parlament.md

Новое
Постановления
DECIZIE privind audierea autorităților naționale privind procedura de programare la examene și și procesul de examinare a conducătorilor de vehicule, în scopul obținerii permisului de conducere
DECIZIE privind rezultatele audierii autorităților naționale competente pe subiectul procurării, înstrăinării, deținerii, portului și folosirii munițiilor de către persoanele fizice și juridice, precum și operațiunile cu arme și muniții (tranzitul, importul, exportul, reexportul, etc.), conform prevederilor stabilite prin Legea nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă
Заявления
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы