Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Structure du Parlement > Bureau permanent du Parlement
Bureau permanent du Parlement

 

- Grosu Igor,  Preşedintele Parlamentului FR
- Batrîncea Vlad,  Vicepreşedintele Parlamentului FR
- Popșoi Mihail,  Vicepreşedintele Parlamentului FR
- Bolea VasileFracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor
- Carp LilianFracțiunea parlamentară "Partidul Acțiune și Solidaritate"
- Furculiţă CorneliuFracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor
- Gherman DoinaFracțiunea parlamentară "Partidul Acțiune și Solidaritate"
- Nicolaescu-Onofrei LilianaFracțiunea parlamentară "Partidul Acțiune și Solidaritate"
- Perciun DanFracțiunea parlamentară "Partidul Acțiune și Solidaritate"
- Roșca VeronicaFracțiunea parlamentară "Partidul Acțiune și Solidaritate"
- Stamate OleseaFracțiunea parlamentară "Partidul Acțiune și Solidaritate"
- Starîş ConstantinFracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor
- Ulanov DenisFracțiunea parlamentară a Partidului Politic "ȘOR"

Lista sedintelor Biroului permanent FR [View All FR]
Title Date Agenda Video, Audio, Text FR
Ședința Biroului permanent 30/11/2022 PROIECT ORDINE DE ZI   PROIECT ORDINE DE ZI

Ședința Biroului permanent 23/11/2022 PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI

Ședința Biroului permanent 16/11/2022 PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI

Ședința Biroului permanent 09/11/2022 PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI

Ședința Biroului permanent 02/11/2022 PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI

Decisions ([View All FR]):
Hot BP nr.17 din 14.09.2022 convoc sesiune toamnaHot BP nr.17 din 14.09.2022 convoc sesiune toamna Ședința Biroului permanent
Hot BP nr.18 din 14.09.2022 modif compon comisiiHot BP nr.18 din 14.09.2022 modif compon comisii Ședința Biroului permanent
Hot BP nr.16 din 25.08.2022 convoc sesiune extraordinaraHot BP nr.16 din 25.08.2022 convoc sesiune extraordinara Ședința Biroului permanent
Hotărâre privind aprobarea proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale ParlamentuluiHotărâre privind aprobarea proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului Ședința Biroului permanent
Hotărâre pentru aprobarea proiectului de Hotărâre  a Parlamentului cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2022Hotărâre pentru aprobarea proiectului de Hotărâre a Parlamentului cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2022 Ședința Biroului permanent
Biroul permanent al Parlamentului

Biroul permanent al Parlamentului are următoarele atribuţii:

a) propune Parlamentului data convocării şedinţelor plenare;

b) supune spre aprobare Parlamentului componenţa numerică şi nominală a delegaţiilor parlamentare permanente la organizaţiile internaţionale;

c) pregăteşte şi asigură desfăşurarea lucrărilor Parlamentului;

d) propune Parlamentului spre aprobare componenţa nominală a comisiilor permanente, conform deciziilor fracţiunilor parlamentare şi solicitărilor deputaţilor;

e) coordonează activitatea comisiilor permanente;

f) întocmeşte, de comun acord cu preşedinţii fracţiunilor parlamentare şi ai comisiilor permanente, proiectul ordinii de zi a şedinţelor Parlamentului şi îl prezintă Parlamentului spre aprobare;

g) stabileşte modul de dezbatere publică a proiectelor de acte legislative, de acumulare, examinare şi dezbatere a propunerilor prezentate în legătură cu acestea;

h) asigură controlul plasării la timp pe web site-ul Parlamentului a proiectelor de acte legislative, a ordinii de zi, a stenogramelor şedinţelor plenare, precum şi a altei informaţii pasibile de a fi publicată;

i) aprobă Regulamentul privind acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe lîngă Parlament;

j) stabileşte obligaţiunile membrilor biroului;

k) aprobă structura organizatorică şi efectivul-limită al Secretariatului Parlamentului, precum şi condiţiile specifice de salarizare şi de compensare a cheltuielilor aferente îndeplinirii obligaţiilor de serviciu pentru funcţionarii publici şi pentru alţi angajaţi din cadrul Secretariatului;

k1) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului Parlamentului;

k2) aprobă planurile strategice de dezvoltare a Secretariatului Parlamentului;

l) elaborează proiectul bugetului Parlamentului şi îl prezintă Parlamentului spre aprobare împreună cu o notă de fundamentare, iar în caz de necesitate, modifică bugetul în limita unui trimestru şi a mijloacelor aprobate;

m) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezentul Regulament sau însărcinările date de către Parlament.

 

Şedinţele Biroului permanent sînt deliberative cu participarea majorităţii membrilor săi.

     Biroul permanent adoptă hotărîri, în limita competenţei prevăzute de Regulament, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  

    

Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
samedi 10 décembre 2022
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe