Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Asistență externă
Structure of the Parliament > Standing Bureau of the Parliament
Standing Bureau of the Parliament

Standing Bureau of the Parliament represents its working body, and it is formed on the basis of proportional representation of factions in the Parliament. It is composed from the President of the Parliament, the First Deputy Chairman, and Deputy Chairmen. Numerical and nominal composition of the Standing Bureau is established through Parliamentary decision on proposal of parliamentary factions.

Members of the Standing Bureau are appointed on the basis of decision of political factions, within the limits of seats allocated to them.

The Standing Bureau current 19th legislature is composed from the following 15 members:

- Grosu Igor,  President of the Parliament
- Batrîncea Vlad,  Deputy Chairman of the Parliament
- Gherman Doina,  Deputy Chairman of the Parliament
- Belîi AdrianFracțiunea parlamentară "Partidul Acțiune și Solidaritate"
- Carp LilianFracțiunea parlamentară "Partidul Acțiune și Solidaritate"
- Furculiţă CorneliuFracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor
- Groza IonFracțiunea parlamentară "Partidul Acțiune și Solidaritate"
- Marian RaduFracțiunea parlamentară "Partidul Acțiune și Solidaritate"
- Nicolaescu-Onofrei LilianaFracțiunea parlamentară "Partidul Acțiune și Solidaritate"
- Odnostalco VladimirFracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor
- Roșca VeronicaFracțiunea parlamentară "Partidul Acțiune și Solidaritate"
- Starîş ConstantinFracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor
- Voloh LarisaFracțiunea parlamentară "Partidul Acțiune și Solidaritate"

List of permanent bureau sittings [View All]
Title Date Agenda Video, Audio, Text
Ședința Biroului permanent 6/21/2024 PROIECT ORDINE DE ZI PROIECT ORDINE DE ZI

Ședința Biroului permanent 6/12/2024  PROIECT ORDINE DE ZI PROIECT ORDINE DE ZI

Ședința Biroului permanent 6/6/2024 Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de Hotărâre  pentru modificarea unor acte normativeHotărâre cu privire la aprobarea proiectului de Hotărâre pentru modificarea unor acte normative

Ședința Biroului permanent 6/4/2024 PROIECT ORDINE DE ZI PROIECT ORDINE DE ZI

Ședința Biroului permanent 5/24/2024 PROIECT ORDINE DE ZI PROIECT ORDINE DE ZI

Decisions ([View All]):
Hotararea BP nr. 25_2023 convocare PRM in sedinte plenare sesiune toamnaHotararea BP nr. 25_2023 convocare PRM in sedinte plenare sesiune toamna Ședința Biroului permanent
Hot BP nr.27 din 28.12.2022 modif Hot.nr.91 delegatiiHot BP nr.27 din 28.12.2022 modif Hot.nr.91 delegatii Ședința Biroului permanent
Hotărâre pentru aprobarea Instrucțiunii privind ținerea lucrărilor de secretariat în Parlamentul Republicii MoldovaHotărâre pentru aprobarea Instrucțiunii privind ținerea lucrărilor de secretariat în Parlamentul Republicii Moldova Ședința Biroului permanent
Hot BP nr.22 din 21.12.2022 proiect incheierea sesiuniiHot BP nr.22 din 21.12.2022 proiect incheierea sesiunii Ședința Biroului permanent
Hot BP nr.17 din 14.09.2022 convoc sesiune toamnaHot BP nr.17 din 14.09.2022 convoc sesiune toamna Ședința Biroului permanent
Biroul permanent al Parlamentului

Biroul permanent al Parlamentului are următoarele atribuţii:

a) propune Parlamentului data convocării şedinţelor plenare;

b) supune spre aprobare Parlamentului componenţa numerică şi nominală a delegaţiilor parlamentare permanente la organizaţiile internaţionale;

c) pregăteşte şi asigură desfăşurarea lucrărilor Parlamentului;

d) propune Parlamentului spre aprobare componenţa nominală a comisiilor permanente, conform deciziilor fracţiunilor parlamentare şi solicitărilor deputaţilor;

e) coordonează activitatea comisiilor permanente;

f) întocmeşte, de comun acord cu preşedinţii fracţiunilor parlamentare şi ai comisiilor permanente, proiectul ordinii de zi a şedinţelor Parlamentului şi îl prezintă Parlamentului spre aprobare;

g) stabileşte modul de dezbatere publică a proiectelor de acte legislative, de acumulare, examinare şi dezbatere a propunerilor prezentate în legătură cu acestea;

h) asigură controlul plasării la timp pe web site-ul Parlamentului a proiectelor de acte legislative, a ordinii de zi, a stenogramelor şedinţelor plenare, precum şi a altei informaţii pasibile de a fi publicată;

i) aprobă Regulamentul privind acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe lîngă Parlament;

j) stabileşte obligaţiunile membrilor biroului;

k) aprobă structura organizatorică şi efectivul-limită al Secretariatului Parlamentului, precum şi condiţiile specifice de salarizare şi de compensare a cheltuielilor aferente îndeplinirii obligaţiilor de serviciu pentru funcţionarii publici şi pentru alţi angajaţi din cadrul Secretariatului;

k1) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului Parlamentului;

k2) aprobă planurile strategice de dezvoltare a Secretariatului Parlamentului;

l) elaborează proiectul bugetului Parlamentului şi îl prezintă Parlamentului spre aprobare împreună cu o notă de fundamentare, iar în caz de necesitate, modifică bugetul în limita unui trimestru şi a mijloacelor aprobate;

m) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezentul Regulament sau însărcinările date de către Parlament.

 

Şedinţele Biroului permanent sînt deliberative cu participarea majorităţii membrilor săi.

     Biroul permanent adoptă hotărîri, în limita competenţei prevăzute de Regulament, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  

    

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe