Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 27.12.2012

12/27/2012 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 3085 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate
2. 3155 Proiectul legii privind ratificarea Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare
3. 2880 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la pomicultură; Legea zootehniei – art.11, 34; ș.a.)
4. 3007 Proiectul legii privind modificarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014
5. 1699 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
6. 1944 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998
7. 2373 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului civil nr.1107 din 06.06.2002 (art.212)
8. 3119 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne – art.13; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupț
9. 2677 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar - anexa nr.3; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – anexa; Clasificatorul unic..
10. 1257 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern
11. 1914 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică
12. 3116 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.122, 289, 290, ș.a.; Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative – art.X)
13. 2630 Proiectul legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului
14. 2977 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea instituțiilor financiare – art.3, 6, 7, ș.a.; Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.5, 11; ș.a.)
15. 3156 Proiectul legii privind schimbul unor terenuri din fondul silvic în scopul construcției ”Centrului de Suport pentru Mediul de Afaceri Transfrontalier-Formare, Expoziție și Simpozion”
16. 2942
17. 3120 Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XVI din 28.12.2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (art.2, 5, anex
18. 3121 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.165 din 11.07.2012 cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al RM nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.I, II)
19. 2117 Proiectul legii cu privire la oamenii de creație și uniunile de creație
20. 3155 Proiectul legii privind ratificarea Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare
21. 2677 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar - anexa nr.3; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – anexa; Clasificatorul unic..
22. 3116 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.122, 289, 290, ș.a.; Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative – art.X)
23. 3164 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma ...
24. 3119 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne – art.13; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupț
25. 3197 Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție
26. Audierea ministrului sănătății privind reformele din sistemul de sănătate și problemele privind accesul la asistența medicală de calitate a cetățenilor
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Monday, September 26, 2022
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe